อบต.ถ้ำลอด จ.แม่ฮ่องสอน
ประกาศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 9 ตำแหน่ง 9 อัตรา (14 มี.ค.-4 เม.ย.56)

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 9 ตำแหน่ง 9 อัตรา (14 มี.ค.-4 เม.ย.56)

 
ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ จำนวน ๒ ตำแหน่ง
 ๑) เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ อัตรา
 ๒) ช่างโยธา จำนวน ๑ อัตรา
 
ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ จำนวน ๒ ตำแหน่ง
 ๑) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา
 ๒) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
 
ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ จำนวน ๕ ตำแหน่ง
 ๑) นักพัฒนาชุมชน จ้านวน ๑ อัตรา
 ๒) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา
 ๓) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน ๑ อัตรา
 ๔) นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
 ๕) นักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
 
 
รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม - 4 เมษายน 2556
เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 276.01 KB )
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 05 มีนาคม 2556
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
E-BOOK Download คู่มือสอบ สรุปเนื้อ+ข้อสอบ ภาค ก นิติกรปฎิบัติการ ศาลยุติธรรม (NVT)
NVT002

ราคาพิเศษ 249 บาท
E-BOOK Download คู่มือสอบ สรุปเนื้อ+ข้อสอบ ภาค ก นิติกรปฎิบัติการ ศาลยุติธรรม (NVT)

จัดทำโดย นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

E-BOOK Download คู่มือสอบ สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ภาค ข นิติกรปฎิบัติการ ศาลยุติธรรม (NVT)
NVT003

ราคาพิเศษ 249 บาท
E-BOOK Download คู่มือสอบ สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ภาค ข นิติกรปฎิบัติการ ศาลยุติธรรม (NVT)

จัดทำโดย นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

คู่มือเตรียมสอบ นิติกรปฎิบัติการ ศาลยุติธรรม (SP)
SP476

ราคาพิเศษ 250 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นิติกรปฎิบัติการ ศาลยุติธรรม (SP)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

E-BOOK Download สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (NVT)
NVT004

ราคาพิเศษ 249 บาท
E-BOOK Download สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (NVT)

จัดทำโดย นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

E-BOOK Download การเคหะแห่งชาติ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) (NVT)
NVT006

ราคาพิเศษ 249 บาท
E-BOOK Download การเคหะแห่งชาติ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) (NVT)

จัดทำโดย นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

คู่มือเตรียมสอบ นักสืบสวนสอบสวนฯ สำนักงาน ป.ป.ส.(NV)
NV415

ราคาพิเศษ 185 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักสืบสวนสอบสวนฯ สำนักงาน ป.ป.ส.(NV)

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

E-BOOK Download คู่มือสอบ นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) กรมราชทัณฑ์ (NVT)
NVT001

ราคาปกติ 299 บาท

ราคาพิเศษ 249 บาท
E-BOOK Download คู่มือสอบ นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) กรมราชทัณฑ์ (NVT)

จัดทำโดย นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

คู่มือสอบ นักทัณฑวิทยาปฎิบัติการ กรมราชทัณฑ์ เล่ม 1 (NV)
NV417

ราคาพิเศษ 165 บาท
คู่มือสอบ นักทัณฑวิทยาปฎิบัติการ กรมราชทัณฑ์ เล่ม 1 (NV)

จัดทำโดย.. กลุ่มนักวิชาการ

คอร์สติวทางไปรษณีย์ ศาลยุติธรรม ตำแหน่ง นิติกรปฎิบัติการ (อ.ชลสิทธิ์)
SG623

ราคาปกติ 5,500 บาท

ราคาพิเศษ 4,000 บาท
คอร์สติวทางไปรษณีย์ ศาลยุติธรรม ตำแหน่ง นิติกรปฎิบัติการ (อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย..อ.เป้ ชลสิทธิ์และทีมงาน

คู่มือพิชิตใบอนุญาติทนายความ (พร้อมแนวการสอบปากเปล่า)(อ.จุติ)
JTT003
คอร์สติวทางไปรษณีย์ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ทุกตำแหน่ง (อ.ชลสิทธิ์)
SG612

ราคาพิเศษ 5,000 บาท
คอร์สติวทางไปรษณีย์ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ทุกตำแหน่ง (อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย..อ.เป้ ชลสิทธิ์และทีมงาน

คอร์สติวทางไปรษณีย์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ส.(อ.ชลสิทธิ์)
SG620

ราคาปกติ 5,000 บาท

ราคาพิเศษ 3,500 บาท
คอร์สติวทางไปรษณีย์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ส.(อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย... อ.เป้ ชลสิทธิ์ และทีมงาน

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กรมการพัฒนาชุมชน คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือ+ข้อสอบ E-BOOK กรมบัญชีกลางคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved