อบต.ถ้ำลอด จ.แม่ฮ่องสอน
ประกาศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 9 ตำแหน่ง 9 อัตรา (14 มี.ค.-4 เม.ย.56)

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 9 ตำแหน่ง 9 อัตรา (14 มี.ค.-4 เม.ย.56)

 
ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ จำนวน ๒ ตำแหน่ง
 ๑) เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ อัตรา
 ๒) ช่างโยธา จำนวน ๑ อัตรา
 
ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ จำนวน ๒ ตำแหน่ง
 ๑) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา
 ๒) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
 
ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ จำนวน ๕ ตำแหน่ง
 ๑) นักพัฒนาชุมชน จ้านวน ๑ อัตรา
 ๒) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา
 ๓) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน ๑ อัตรา
 ๔) นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
 ๕) นักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
 
 
รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม - 4 เมษายน 2556
เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 276.01 KB )
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 05 มีนาคม 2556
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
E-BOOK Download คู่มือสอบ สรุปเนื้อ+ข้อสอบ ภาค ก นิติกรปฎิบัติการ ศาลยุติธรรม (NVT)
NVT002

ราคาพิเศษ 249 บาท
E-BOOK Download คู่มือสอบ สรุปเนื้อ+ข้อสอบ ภาค ก นิติกรปฎิบัติการ ศาลยุติธรรม (NVT)

จัดทำโดย นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

E-BOOK Download คู่มือสอบ สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ภาค ข นิติกรปฎิบัติการ ศาลยุติธรรม (NVT)
NVT003

ราคาพิเศษ 249 บาท
E-BOOK Download คู่มือสอบ สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ภาค ข นิติกรปฎิบัติการ ศาลยุติธรรม (NVT)

จัดทำโดย นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

คู่มือเตรียมสอบ นิติกรปฎิบัติการ ศาลยุติธรรม (SP)
SP476

ราคาพิเศษ 250 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นิติกรปฎิบัติการ ศาลยุติธรรม (SP)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

E-BOOK Download สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (NVT)
NVT004

ราคาพิเศษ 249 บาท
E-BOOK Download สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (NVT)

จัดทำโดย นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

E-BOOK Download การเคหะแห่งชาติ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) (NVT)
NVT006

ราคาพิเศษ 249 บาท
E-BOOK Download การเคหะแห่งชาติ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) (NVT)

จัดทำโดย นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

คู่มือเตรียมสอบ นักสืบสวนสอบสวนฯ สำนักงาน ป.ป.ส.(NV)
NV415

ราคาพิเศษ 185 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักสืบสวนสอบสวนฯ สำนักงาน ป.ป.ส.(NV)

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

E-BOOK Download คู่มือสอบ นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) กรมราชทัณฑ์ (NVT)
NVT001

ราคาปกติ 299 บาท

ราคาพิเศษ 249 บาท
E-BOOK Download คู่มือสอบ นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) กรมราชทัณฑ์ (NVT)

จัดทำโดย นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

คู่มือสอบ นักทัณฑวิทยาปฎิบัติการ กรมราชทัณฑ์ เล่ม 1 (NV)
NV417

ราคาพิเศษ 165 บาท
คู่มือสอบ นักทัณฑวิทยาปฎิบัติการ กรมราชทัณฑ์ เล่ม 1 (NV)

จัดทำโดย.. กลุ่มนักวิชาการ

คอร์สติวทางไปรษณีย์ ศาลยุติธรรม ตำแหน่ง นิติกรปฎิบัติการ (อ.ชลสิทธิ์)
SG623

ราคาปกติ 5,500 บาท

ราคาพิเศษ 4,000 บาท
คอร์สติวทางไปรษณีย์ ศาลยุติธรรม ตำแหน่ง นิติกรปฎิบัติการ (อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย..อ.เป้ ชลสิทธิ์และทีมงาน

คู่มือพิชิตใบอนุญาติทนายความ (พร้อมแนวการสอบปากเปล่า)(อ.จุติ)
JTT003
คอร์สติวทางไปรษณีย์ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ทุกตำแหน่ง (อ.ชลสิทธิ์)
SG612

ราคาพิเศษ 5,000 บาท
คอร์สติวทางไปรษณีย์ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ทุกตำแหน่ง (อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย..อ.เป้ ชลสิทธิ์และทีมงาน

คอร์สติวทางไปรษณีย์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ส.(อ.ชลสิทธิ์)
SG620

ราคาปกติ 5,000 บาท

ราคาพิเศษ 3,500 บาท
คอร์สติวทางไปรษณีย์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ส.(อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย... อ.เป้ ชลสิทธิ์ และทีมงาน

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved