เทศบาลนครภูเก็ต
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 57 อัตรา ประจำปี พ.ศ. 2555 (29 พ.ย.-25 ธ.ค.55)

เทศบาลนครภูเก็ต ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน  57  อัตรา ประจำปี พ.ศ. 2555 (29 พ.ย.-25 ธ.ค.55)

 
ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน 
 
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 57 อัตรา ในรายวิชา ดังนี้
 
1)สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 8 อัตรา
 
2)สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา
 
3)สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 9 อัตรา
 
4)สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
 
5)สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 5 อัตรา
 
6)สาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 3 อัตรา
 
7)สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
 
8)สาขาวิชานาฎศิลป์ จำนวน 3 อัตรา
 
9)สาขาวิชาดนตรีไทย จำนวน 2 อัตรา
 
10)สาขาวิชาดนตรีสากล จำนวน 4 อัตรา
 
11)สาขาวิชาวัดผล จำนวน 1 อัตรา
 
12)สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 3 อัตรา
 
13)สาขาวิชาประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 
14)สาขาวิชาแนะแนว จำนวน 1 อัตรา
 
15)สาขาวิชาคหกรรม จำนวน 2 อัตรา
 
16)สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 อัตรา
 
17)สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
 
18)สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
 
วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
 
ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบแข่งขัน ติดต่อขอซื้อใบสมัครในราคาชุดละ 120.-บาท ตั้งแต่ วันเริ่มรับสมัครสอบแข่งขัน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2555 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-7621-2725 ต่อ 512, 0-7621-2895
 
เอกสารแนบ :

 

เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 100.62 KB )
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 12 พฤศจิกายน 2555
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
คอร์สติวทางไปรษณีย์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 3 (บัญชี) หลักสูตรการสอบปี 55 (อ.ชลสิทธิ์)
SG590

ราคาปกติ 5,500 บาท

ราคาพิเศษ 3,500 บาท
คอร์สติวทางไปรษณีย์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 3 (บัญชี) หลักสูตรการสอบปี 55 (อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย... อ.เป้ ชลสิทธิ์ และทีมงาน

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ใช้สอบทุกวิชาเอก อบจ.นครราชสีมา (SP)
SP373

ราคาพิเศษ 200 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ใช้สอบทุกวิชาเอก อบจ.นครราชสีมา (SP)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved