เทศบาลนครภูเก็ต
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 57 อัตรา ประจำปี พ.ศ. 2555 (29 พ.ย.-25 ธ.ค.55)

เทศบาลนครภูเก็ต ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน  57  อัตรา ประจำปี พ.ศ. 2555 (29 พ.ย.-25 ธ.ค.55)

 
ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน 
 
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 57 อัตรา ในรายวิชา ดังนี้
 
1)สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 8 อัตรา
 
2)สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา
 
3)สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 9 อัตรา
 
4)สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
 
5)สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 5 อัตรา
 
6)สาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 3 อัตรา
 
7)สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
 
8)สาขาวิชานาฎศิลป์ จำนวน 3 อัตรา
 
9)สาขาวิชาดนตรีไทย จำนวน 2 อัตรา
 
10)สาขาวิชาดนตรีสากล จำนวน 4 อัตรา
 
11)สาขาวิชาวัดผล จำนวน 1 อัตรา
 
12)สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 3 อัตรา
 
13)สาขาวิชาประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 
14)สาขาวิชาแนะแนว จำนวน 1 อัตรา
 
15)สาขาวิชาคหกรรม จำนวน 2 อัตรา
 
16)สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 อัตรา
 
17)สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
 
18)สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
 
วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
 
ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบแข่งขัน ติดต่อขอซื้อใบสมัครในราคาชุดละ 120.-บาท ตั้งแต่ วันเริ่มรับสมัครสอบแข่งขัน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2555 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-7621-2725 ต่อ 512, 0-7621-2895
 
เอกสารแนบ :

 

เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 100.62 KB )
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 12 พฤศจิกายน 2555
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
คอร์สติวทางไปรษณีย์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 3 (บัญชี) หลักสูตรการสอบปี 55 (อ.ชลสิทธิ์)
SG590

ราคาปกติ 5,500 บาท

ราคาพิเศษ 3,500 บาท
คอร์สติวทางไปรษณีย์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 3 (บัญชี) หลักสูตรการสอบปี 55 (อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย... อ.เป้ ชลสิทธิ์ และทีมงาน

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ใช้สอบทุกวิชาเอก อบจ.นครราชสีมา (SP)
SP373

ราคาพิเศษ 200 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ใช้สอบทุกวิชาเอก อบจ.นครราชสีมา (SP)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กรมการพัฒนาชุมชน คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือ+ข้อสอบ E-BOOK กรมบัญชีกลางคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved