มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รวม 3 อัตรา (24-28 ก.ย.55)

 

ชื่อตำแหน่ง :

1. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา  

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงินการธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่สามารถปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีได้
2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานบริหารทั่วไป
   
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
- ความรู้ความสามารถทั่วไป- ระเบียบกฎหมายที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน- สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
วิธีการประเมิน : - โดยการสอบข้อเขียน

- ทักษะ
- ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : - โดยวิธีการสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ

- สมรรถนะ
- ความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
วิธีการประเมิน : - โดยวิธีการสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะทั้ง 3 ด้าน โดยได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
   
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัคร :

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 26 กันยายน 2555
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
คู่มือ+ข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ วุฒิ ป.ตรี (PK)
PK410

ราคาพิเศษ 200 บาท
คู่มือ+ข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ วุฒิ ป.ตรี (PK)

จัดทำโดย... กลุ่มพัฒนาวิชาการ

ชุดเตรียมสอบ DVD+MP3+PDF FILE  ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2555 (PE)
PE046

ราคาพิเศษ 2,000 บาท
ชุดเตรียมสอบ DVD+MP3+PDF FILE ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2555 (PE)

จัดทำโดย... เตรียมสอบวิชาการ

คู่มือ + ข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ ปี 2555 (PE)
PE062

ราคาพิเศษ 240 บาท
คู่มือ + ข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ ปี 2555 (PE)

จัดทำโดย... เตรียมสอบวิชาการ

คอร์สติวทางไปรษณีย์ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ 1-2 (ปวช./ปวส.)(อ.ชลสิทธิ์)
SG191

ราคาปกติ 4,500 บาท

ราคาพิเศษ 3,500 บาท
คอร์สติวทางไปรษณีย์ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ 1-2 (ปวช./ปวส.)(อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย...ทีมงาน อ.เป้ ชลสิทธิ์

คู่มือสอบ เจ้าพนักงาน ธุรการ กรมควบคุมมลพิษ (PK)
PK409

ราคาพิเศษ 250 บาท
คู่มือสอบ เจ้าพนักงาน ธุรการ กรมควบคุมมลพิษ (PK)

จัดทำโดย... กลุ่มพัฒนาวิชาการ

คู่มือสอบ พนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. (CA)
CA099

ราคาพิเศษ 220 บาท
คู่มือสอบ พนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. (CA)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ Campus Academy

คู่มือสอบ นักพัฒนาฝีมือแรงงานปฎิบัติการ ใช้สอบทุกตำแหน่ง (PK)
PK389

ราคาพิเศษ 240 บาท
คู่มือสอบ นักพัฒนาฝีมือแรงงานปฎิบัติการ ใช้สอบทุกตำแหน่ง (PK)

จัดทำโดย... กลุ่มพัฒนาวิชาการ

คู่มือ+ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา (PK)
PK393

ราคาพิเศษ 230 บาท
คู่มือ+ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา (PK)

จัดทำโดย... กลุ่มพัฒนาวิชาการ

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved