สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานของสำนักคุ้มครองสวัสดิการชุมชน จำนวน 147 อัตรา (บัดนี้-29 มิ.ย.55)

สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานของสำนักคุ้มครองสวัสดิการชุมชน ดังนี้

ตาม คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่ 879/2555 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2555 เรื่อง ปรับภารกิจและโครงสร้างภายในสำนักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้มีคำสั่งแบ่งงาน ภายในสำนักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนออกเป็น 1 กลุ่มและ 3 ส่วน คือ กลุ่มบริหาร/ส่วนนโยบายและพัฒนามาตรการและกลไก/ส่วนการคุ้มครองและพิทักษ์ สิทธิ และส่วนส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเครือข่าย อีกทั้ง มีหน่วยงานเพื่อปฏิบัติงานประจำพื้นที่ คือศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต 1-25 นั้น

สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน จึงขอประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานที่สำนักคุ้มครองสวัสดิ ภาพชุมชน และศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต 1-25 ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน 2555 ดังนี้

1. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมและนักสังคม สงเคราะห์ จำนวน 79 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา อัตราเงินเดือน 8,000 บาท

2. ตำแหน่งพนักงานพัฒนาสังคม จำนวน 25 อัตรา วุฒิ ปวช. ทุกสาขา อัตราเงินเดือน 7,500 บาท

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 23 อัตรา วุฒิ ปวช. ทุกสาขา อัตราเงินเดือน 7,500 บาท

4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 5 อัตรา วุฒิ ปวช. สาขาบัญชี อัตราเงินเดือน 7,500 บาท

5. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 15 อัตรา มีใบอนุญาตขับขี่ อัตราเงินเดือน 7,500 บาท

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

5. ใบรับรองแพทย์ตัวจริง

6. ในกรณีสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน/พนักงานขับรถยนต์ ต้องมีผู้ค้ำประกัน 1 คน เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ

สนใจ รับสมัครที่สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เลขที่ 255 ภายในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2306-8991-6 โทรศัพท์ 0-2354-3140-1 ตั้งแต่บัดนี้ - 29 มิถุนายน 2555 ในวันและเวลาราชการ

สถานที่ตั้งหน่วยงานที่ประสงค์รับสมัครพนักงานจ้างเหมาฯ

1. สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน 255 ภายในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

2. ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต 1 รับผิดชอบพื้นที่เขตพระนคร และเขตสัมพันธวงศ์ - ยังไม่มีที่ตั้ง คาดว่าจะทราบในเดือนกรกฎาคม 2555

3. ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต 2 รับผิดชอบพื้นที่ เขตป้อมปราบและเขตดุสิต

- ยังไม่มีที่ตั้ง คาดว่าจะทราบในเดือนกรกฎาคม 2555

4. ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต 3 รับผิดชอบพื้นที่เขตพญาไท และเขตราชเทวี ตึกดรุณวิถี ในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

5. ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต 4 รับผิดชอบพื้นที่เขตดินแดง และเขตห้วยขวาง 2026/100 ถนนประชาสงเคราะห์ 37 เขตดินแดง กรุงเทพฯ

6. ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต 5 รับผิดชอบพื้นที่เขตลาดพร้าว และเขตวังทองหลาง

- ยังไม่มีที่ตั้ง คาดว่าจะทราบในเดือนกรกฎาคม 2555

7. ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต 6 รับผิดชอบพื้นที่เขตบางซื่อ และเขตจตุจักร

- ยังไม่มีที่ตั้ง คาดว่าจะทราบในเดือนกรกฎาคม 2555

8. ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต 7 รับผิดชอบพื้นที่เขตหลักสี่และเขตดอนเมือง

- ยังไม่มีที่ตั้ง คาดว่าจะทราบในเดือนกรกฎาคม 2555

9. ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต 8 รับผิดชอบพื้นที่เขตสายไหม และเขตบางเขน 378 โครงการบ้านเอื้ออาทรสายไหม กรุงเทพฯ

10. ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต 9 รับผิดชอบพื้นที่เขตคันนายาวและเขตคลองสามวาอาคารศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทร หทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

11. ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต 10 รับผิดชอบพื้นที่เขตมีนบุรี และเขตหนองจอก โครงการการเคหะบางชัน เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

12. ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต 11 รับผิดชอบพื้นที่เขตสะพานสูง และเขตลาดกระบัง 722 ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง 1 ถนนหลวงแท่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

13. ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต 12 รับผิดชอบพื้นที่เขตบางกะปิ และเขตบึงกุ่ม โครงการบ้านเอื้ออาทรหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

14. ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต 13 รับผิดชอบพื้นที่เขตสวนหลวง และเขตประเวศ

- ยังไม่มีที่ตั้ง คาดว่าจะทราบในเดือนกรกฎาคม 2555

15. ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต 14 รับผิดชอบพื้นที่เขตพระโขนง และเขนบางนา

- ยังไม่มีที่ตั้ง คาดว่าจะทราบในเดือนกรกฎาคม 2555

16. ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต 15 รับผิดชอบพื้นที่เขตคลองเตย และเขตวัฒนา สำนักงานเขตคลองเตย ชั้น 6 สามแยกกล้วย น้ำไท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

17. ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต 16 รับผิดชอบพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก

- ยังไม่มีที่ตั้ง คาดว่าจะทราบในเดือนกรกฎาคม 2555

18. ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต 17 รับผิดชอบพื้นที่เขตสาทร และเขตยานนาวา

- ยังไม่มีที่ตั้ง คาดว่าจะทราบในเดือนกรกฎาคม 2555

19. ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต 18 รับผิดชอบพื้นที่เขตบางคอแหลม และเขตคลองสาน

- ยังไม่มีที่ตั้ง คาดว่าจะทราบในเดือนกรกฎาคม 2555

20. ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต 19 รับผิดชอบพื้นที่เขตจอมทอง และเขตราษฎร์บูรณะ

- ยังไม่มีที่ตั้ง คาดว่าจะทราบในเดือนกรกฎาคม 2555

21. ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต 20 รับผิดชอบพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ และเขตธนบุรี

- อาคารโรงพิมพ์ ร.ส.พ.เดิม ถนนเพชรเกษม แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

22. ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต 21 รับผิดชอบพื้นที่เขตบางพลัด และเขตบางกอกน้อย

- ยังไม่มีที่ตั้ง คาดว่าจะทราบในเดือนกรกฎาคม 2555

23. ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต 22 รับผิดชอบพื้นที่เขตตลิ่งชัน และเขตทวีวัฒนา

- ยังไม่มีที่ตั้ง คาดว่าจะทราบในเดือนกรกฎาคม 2555

24. ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต 23 รับผิดชอบพื้นที่เขตภาษีเจริญ และเขตบางแค

- หน้าศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค 813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

25. ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต 24 รับผิดชอบพื้นที่เขตหนองแขม และเขตบางบอน - ติดโรงเรียนศึกษานารี 2 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ

26. ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต 25 รับผิดชอบพื้นที่เขตทุ่งครุ และเขตบางขุนเทียน - ยังไม่มีที่ตั้ง คาดว่าจะทราบในเดือนกรกฎาคม 2555

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 28 มิถุนายน 2555
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
คอร์สติวทางไปรษณีย์ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ 3 (ป.ตรี)(อ.ชลสิทธิ์)
SG192

ราคาปกติ 3,900 บาท

ราคาพิเศษ 2,500 บาท
คอร์สติวทางไปรษณีย์ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ 3 (ป.ตรี)(อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย...ทีมงาน อ.เป้ ชลสิทธิ์

คอร์สติวไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฎิบัติการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (อ.ชลสิทธิ์)
SG551

ราคาปกติ 6,500 บาท

ราคาพิเศษ 4,500 บาท
คอร์สติวไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฎิบัติการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย..อ.เป้ ชลสิทธิ์และทีมงาน

คอร์สติวสด ทั้งภาค ก+ข กทม. ทุกตำแหน่ง (อ.ชลสิทธิ์)
SG559

ราคาปกติ 10,000 บาท

ราคาพิเศษ 6,000 บาท
คอร์สติวสด ทั้งภาค ก+ข กทม. ทุกตำแหน่ง (อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย..อ.เป้ ชลสิทธิ์และทีมงาน

แนวข้อสอบกว่า 600 ข้อพร้อมอธิบายคำตอบ ภาค ก.กทม.ปี 55 ระดับปฎิบัติการ (NK)
NK221

ราคาพิเศษ 180 บาท
แนวข้อสอบกว่า 600 ข้อพร้อมอธิบายคำตอบ ภาค ก.กทม.ปี 55 ระดับปฎิบัติการ (NK)

จัดทำโดย... ชมรมนักวิชาการคุณภาพ

รวมข้อสอบกว่า 800 ข้อ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กทม.(SP)
SP277

ราคาพิเศษ 230 บาท
รวมข้อสอบกว่า 800 ข้อ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กทม.(SP)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กทม.(SP)
SP278

ราคาพิเศษ 230 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กทม.(SP)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

คอร์สติวทางไปรษณีย์ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ 1-2 (ปวช./ปวส.)(อ.ชลสิทธิ์)
SG191

ราคาปกติ 3,900 บาท

ราคาพิเศษ 2,500 บาท
คอร์สติวทางไปรษณีย์ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ 1-2 (ปวช./ปวส.)(อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย...ทีมงาน อ.เป้ ชลสิทธิ์

คอร์สติวสด ตำแหน่ง พนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน กรมราชทัณฑ์ (อ.ชลสิทธิ์)
SG553

ราคาปกติ 6,500 บาท

ราคาพิเศษ 3,500 บาท
คอร์สติวสด ตำแหน่ง พนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน กรมราชทัณฑ์ (อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย..อ.เป้ ชลสิทธิ์และทีมงาน

คอร์สติวสดนักเรียนนายสิบตำวจชั้นประทวน วุฒิ ม.6/ปวช. สายอำนวยการ (อ.ชลสิทธิ์)
SG561

ราคาปกติ 12,000 บาท

ราคาพิเศษ 6,500 บาท
คอร์สติวสดนักเรียนนายสิบตำวจชั้นประทวน วุฒิ ม.6/ปวช. สายอำนวยการ (อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย..อ.เป้ ชลสิทธิ์และทีมงาน

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก.รัฐสภา ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ปี 55 (PE)
PE036

ราคาพิเศษ 199 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก.รัฐสภา ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ปี 55 (PE)

จัดทำโดย... เตรียมสอบวิชาการ

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved