สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ประกาศรับ Coordinator (ผู้ประสานงานโครงการ) (บัดนี้-31 ก.ค. 55)

 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ประกาศรับ Coordinator (ผู้ประสานงานโครงการ) (บัดนี้-31 ก.ค. 55)
 
ด้วย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ Chemical Safety Helpdesk จำนวน 1 อัตรา 
 
 ตำแหน่ง : Coordinator (ผู้ประสานงานโครงการ) จำนวน 1 อัตรา
 คุณสมบัติ : 
 - วุฒิปริญญาโทหรือเอก สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 - มีความรู้ ความเข้าใจอย่างดีในเรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี และนโยบาย
 หรือมาตรการณ์ต่าง ๆ เพื่อการจัดการสารเคมีและการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย
 - มีความรู้ด้านการจัดการคอมพิวเตอร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ รวมถึงการใช้
 Applications ต่าง ๆ โดยเฉพาะการสร้างและการจัดการ weblog 
 - มีประสบการณ์การทำงานด้านความปลอดภัยสารเคมีเป็นเวลา 2 ปี 
 หากมากกว่า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 - มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับชาติและ
 ระดับนานาชาติ รวมถึงการจัดประชุมสัมมนาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 - สามารถ พูด ฟัง อ่าน เขียน และพิมพ์ดีดเป็นภาษาอังกฤษ ได้ดี
 
 
 กำหนดการรับสมัคร
 ผู้สนใจ ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.cri.or.th และส่งทางไปรษณีย์พร้อมเอกสารหลักฐาน
 วงเล็บมุมซองว่าเอกสารสมัครงาน มาที่ โครงการ Chem HelpDesk 
 สำนักวิชาการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 หรือ ส่งใบสมัครทาง E-mail มาที่ cjiraporn@cri.or.th
 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555
 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 
 คุณจิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์ โทร. 02-574-0622-23 ต่อ 3119 , 3 124
เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 27 มิถุนายน 2555
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
คอร์สติวทางไปรษณีย์ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ 3 (ป.ตรี)(อ.ชลสิทธิ์)
SG192

ราคาปกติ 3,900 บาท

ราคาพิเศษ 2,500 บาท
คอร์สติวทางไปรษณีย์ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ 3 (ป.ตรี)(อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย...ทีมงาน อ.เป้ ชลสิทธิ์

คอร์สติวไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฎิบัติการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (อ.ชลสิทธิ์)
SG551

ราคาปกติ 6,500 บาท

ราคาพิเศษ 4,500 บาท
คอร์สติวไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฎิบัติการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย..อ.เป้ ชลสิทธิ์และทีมงาน

คอร์สติวสด ทั้งภาค ก+ข กทม. ทุกตำแหน่ง (อ.ชลสิทธิ์)
SG559

ราคาปกติ 10,000 บาท

ราคาพิเศษ 6,000 บาท
คอร์สติวสด ทั้งภาค ก+ข กทม. ทุกตำแหน่ง (อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย..อ.เป้ ชลสิทธิ์และทีมงาน

แนวข้อสอบกว่า 600 ข้อพร้อมอธิบายคำตอบ ภาค ก.กทม.ปี 55 ระดับปฎิบัติการ (NK)
NK221

ราคาพิเศษ 180 บาท
แนวข้อสอบกว่า 600 ข้อพร้อมอธิบายคำตอบ ภาค ก.กทม.ปี 55 ระดับปฎิบัติการ (NK)

จัดทำโดย... ชมรมนักวิชาการคุณภาพ

รวมข้อสอบกว่า 800 ข้อ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กทม.(SP)
SP277

ราคาพิเศษ 230 บาท
รวมข้อสอบกว่า 800 ข้อ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กทม.(SP)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กทม.(SP)
SP278

ราคาพิเศษ 230 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กทม.(SP)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

คอร์สติวทางไปรษณีย์ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ 1-2 (ปวช./ปวส.)(อ.ชลสิทธิ์)
SG191

ราคาปกติ 3,900 บาท

ราคาพิเศษ 2,500 บาท
คอร์สติวทางไปรษณีย์ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ 1-2 (ปวช./ปวส.)(อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย...ทีมงาน อ.เป้ ชลสิทธิ์

คอร์สติวสด ตำแหน่ง พนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน กรมราชทัณฑ์ (อ.ชลสิทธิ์)
SG553

ราคาปกติ 6,500 บาท

ราคาพิเศษ 3,500 บาท
คอร์สติวสด ตำแหน่ง พนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน กรมราชทัณฑ์ (อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย..อ.เป้ ชลสิทธิ์และทีมงาน

คอร์สติวสดนักเรียนนายสิบตำวจชั้นประทวน วุฒิ ม.6/ปวช. สายอำนวยการ (อ.ชลสิทธิ์)
SG561

ราคาปกติ 12,000 บาท

ราคาพิเศษ 6,500 บาท
คอร์สติวสดนักเรียนนายสิบตำวจชั้นประทวน วุฒิ ม.6/ปวช. สายอำนวยการ (อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย..อ.เป้ ชลสิทธิ์และทีมงาน

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก.รัฐสภา ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ปี 55 (PE)
PE036

ราคาพิเศษ 199 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก.รัฐสภา ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ปี 55 (PE)

จัดทำโดย... เตรียมสอบวิชาการ

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved