ศูนย์มะเร็ง ชลบุรี
ขยายเวลาการเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ด่วน ๆ (บัดนี้-31 พ.ค.55)
1. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล อัตราเงินเดือน 11680 + ค่าครองชีพ 300 รวม 11980 บาท คุณสมบัติ : - ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรบุคคล การบริหารทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารทั่วไป ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง - มีความรู้ความสามารถในฝึกอบรม - มีความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office Word, Excel , Power point เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2555 2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราเงินเดือน 7000 บาท คุณสมบัติ : - ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารทั่วไป บัญชี เลขานุการ การตลาด การโรงแรม ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง - มีความรู้ความสามารถในงานสารบรรณ และการคีย์ข้อมูล - มีความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office Word, Excel , Power point 3. ตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวนหลายอัตรา อัตราเงินเดือน 5300 บาท คุณสมบัติ : ได้รับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป สามารถเข้างานเป็นกะได้ มีค่ากะ ค่าขึ้นเวร เปิดรับสมัครตลอด หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนาใบแสดงผลการเรียน - สำเนาใบปริญญาบัตร - สำเนาใบ เปลี่ยน ชื่อ - สกุล (ถ้ามี) - ใบรับรองแพทย์ - อื่นๆ **** สนใจสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศูนย์มะเร็ง ชลบุรี โทร 038-784001-5 ต่อ 123 หรือ www.ccc.in.th ***
เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 25 พฤษภาคม 2555
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Up Date ใหม่ 2555 สอบ ภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. 15 สนามสอบ (สิงห์พัฒนา)
SPT004

ราคาพิเศษ 390 บาท
Up Date ใหม่ 2555 สอบ ภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. 15 สนามสอบ (สิงห์พัฒนา)

จัดทำโดย... อ.สมใจ สุระและคณะวิชาการ สิงห์พัฒนา

ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคหนึ่ง ปีการศึกษา 2535-2554
NTB037

ราคาพิเศษ 200 บาท
ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคหนึ่ง ปีการศึกษา 2535-2554

จัดทำโดย... เนติบัณฑิตสภา

ติวสัญจรนายสิบตำรวจ ติวที่จังหวัดนครราชสีมา วุฒิ ม.6/ปวช. (อ.ชลสิทธิ์)
SG543

ราคาปกติ 9,900 บาท

ราคาพิเศษ 5,000 บาท
ติวสัญจรนายสิบตำรวจ ติวที่จังหวัดนครราชสีมา วุฒิ ม.6/ปวช. (อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย..อ.เป้ ชลสิทธิ์และทีมงาน

ติวสัญจรนายสิบตำรวจ ติวที่จังหวัดบุรีรัมย์ วุฒิ ม.6/ปวช. (อ.ชลสิทธิ์)
SG544

ราคาปกติ 9,900 บาท

ราคาพิเศษ 5,000 บาท
ติวสัญจรนายสิบตำรวจ ติวที่จังหวัดบุรีรัมย์ วุฒิ ม.6/ปวช. (อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย..อ.เป้ ชลสิทธิ์และทีมงาน

ติวสัญจรภาค ก. ก.พ. ติวที่จังหวัดยะลา ทุกระดับ (อ.ชลสิทธิ์)
SG547

ราคาปกติ 5,500 บาท

ราคาพิเศษ 3,500 บาท
ติวสัญจรภาค ก. ก.พ. ติวที่จังหวัดยะลา ทุกระดับ (อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย..อ.เป้ ชลสิทธิ์และทีมงาน

ติวสัญจรภาค ก. ก.พ. ติวที่จังหวัดนครราชสีมา ทุกระดับ (อ.ชลสิทธิ์)
SG548

ราคาปกติ 5,500 บาท

ราคาพิเศษ 3,500 บาท
ติวสัญจรภาค ก. ก.พ. ติวที่จังหวัดนครราชสีมา ทุกระดับ (อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย..อ.เป้ ชลสิทธิ์และทีมงาน

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved