สสจ.สกลนคร
รับเภสัชกรปฏิบัติการ (บัดนี้ - 16 พฤษภาคม 2555)

 

 ด้วยจังหวัดสกลนคร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 
 1. ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
 
 จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 3 อัตรา
 
 อัตราเงินเดือน 12,480 - 13,730 บาท (วุฒิเภสัชศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 5 ปี)
 อัตราเงินเดือน 15,300 - 16,830 บาท (วุฒิเภสัชศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 6 ปี)
 
 
 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง
 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ทั้งในการฟัง การพูด การเขียน เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมมาตรฐาน (Microsoft Word , Excel ) เป็นอย่างดี
 
 
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 พฤษภาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ
เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 83.1 KB )
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 14 พฤษภาคม 2555
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
คู่มือสอบ ตำรวจอำนวยการ วุฒิ ม.6/ปวช. ปี 2555 สรุปสาระสำคัญวิชาเฉพาะตำแหน่ง (NK)
NK216
ติวสัญจรภาค ก. ก.พ. ติวที่จังหวัดยะลา ทุกระดับ (อ.ชลสิทธิ์)
SG547

ราคาปกติ 5,500 บาท

ราคาพิเศษ 3,500 บาท
ติวสัญจรภาค ก. ก.พ. ติวที่จังหวัดยะลา ทุกระดับ (อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย..อ.เป้ ชลสิทธิ์และทีมงาน

ติวสัญจรภาค ก. ก.พ. ติวที่จังหวัดนครราชสีมา ทุกระดับ (อ.ชลสิทธิ์)
SG548

ราคาปกติ 5,500 บาท

ราคาพิเศษ 3,500 บาท
ติวสัญจรภาค ก. ก.พ. ติวที่จังหวัดนครราชสีมา ทุกระดับ (อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย..อ.เป้ ชลสิทธิ์และทีมงาน

ติวสัญจรนายสิบตำรวจ ติวที่จังหวัดอุดรธานี วุฒิ ม.6/ปวช.(อ.ชลสิทธิ์)
SG542

ราคาปกติ 9,900 บาท

ราคาพิเศษ 5,000 บาท
ติวสัญจรนายสิบตำรวจ ติวที่จังหวัดอุดรธานี วุฒิ ม.6/ปวช.(อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย..อ.เป้ ชลสิทธิ์และทีมงาน

ติวสัญจรนายสิบตำรวจ ติวที่จังหวัดบุรีรัมย์ วุฒิ ม.6/ปวช. (อ.ชลสิทธิ์)
SG544

ราคาปกติ 9,900 บาท

ราคาพิเศษ 5,000 บาท
ติวสัญจรนายสิบตำรวจ ติวที่จังหวัดบุรีรัมย์ วุฒิ ม.6/ปวช. (อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย..อ.เป้ ชลสิทธิ์และทีมงาน

ติวสัญจรนายสิบตำรวจ ติวที่พิษณุโลก วุฒิ ม.6/ปวช. (อ.ชลสิทธิ์)
SG545

ราคาปกติ 9,900 บาท

ราคาพิเศษ 5,000 บาท
ติวสัญจรนายสิบตำรวจ ติวที่พิษณุโลก วุฒิ ม.6/ปวช. (อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย..อ.เป้ ชลสิทธิ์และทีมงาน

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved