กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมา งานด้านวิศวกรรมโยธา ช่างเทคนิคไฟฟ้า บันทึกข้อมูล และผังภาค (รับช่วงเดือน มี.ค.55 นี้)

ประกาศ : สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

 เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ
 19 มี.ค. 2555

ตำแหน่ง : งานด้านวิศวกรรมโยธา
ประกาศ : สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

 เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ
 19 มี.ค. 2555

ตำแหน่ง : ด้านช่างเทคนิคไฟฟ้า
ประกาศ : สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

 เรื่อง : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ
 19 มี.ค. 2555

ตำแหน่ง : งานด้านบันทึกข้อมูล
 เรื่อง : รับสมัครคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาด้านผังเมือง งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๕
 15 มี.ค. 2555

ตำแหน่ง : งานด้านผังภาค
ประกาศ : กรมโยธาธิการและผังเมือง

 เรื่อง : รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแ่ต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักผังเมืองปกิบัติการ และสถาปนิกปฏิบัติการ
 13 มี.ค. 2555

ตำแหน่ง : ตำแหน่งนักผังเมืองปกิบัติการ และสถาปนิกปฏิบัติการ
ประกาศ : กรมโยธาธิการและผังเมือง

 เรื่อง : การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 08 มี.ค. 2555

ตำแหน่ง : ตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ประกาศ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. เพชรบูรณ์

 เรื่อง : รับสมัครบุคคเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
 08 มี.ค. 2555

ตำแหน่ง : พนักงานวางผังเมือง


 

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 23 มีนาคม 2555
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
คู่มือสอบ รวมแนวข้อสอบ นายสิบตำรวจหญิง ปี 55 สายอำนวยการ วุฒิ ม.6 ปวช.(CA)
CA073
คู่มือเตรียมสอบ นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช. ปี 55 (PE)
PE005

ราคาพิเศษ 230 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช. ปี 55 (PE)

จัดทำโดย... กลุ่มเตรียมสอบวิชาการ

สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง-เศรษฐกิจ-สังคม ปี 2555 (อ.กฤติน)
TS395

ราคาพิเศษ 160 บาท
สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง-เศรษฐกิจ-สังคม ปี 2555 (อ.กฤติน)

จัดทำโดย... อ.กฤติน วงศ์หาริมาตร

คอร์สติวทางไปรษณีย์ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน บุคคลภายนอก วุฒิ ม.6 (อ.ชลสิทธิ์)
SG464

ราคาปกติ 9,900 บาท

ราคาพิเศษ 3,500 บาท
คอร์สติวทางไปรษณีย์ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน บุคคลภายนอก วุฒิ ม.6 (อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย..อ.เป้ ชลสิทธิ์และทีมงาน

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กรมการพัฒนาชุมชน คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือ+ข้อสอบ E-BOOK กรมบัญชีกลางคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved