กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมา งานด้านวิศวกรรมโยธา ช่างเทคนิคไฟฟ้า บันทึกข้อมูล และผังภาค (รับช่วงเดือน มี.ค.55 นี้)

ประกาศ : สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

 เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ
 19 มี.ค. 2555

ตำแหน่ง : งานด้านวิศวกรรมโยธา
ประกาศ : สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

 เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ
 19 มี.ค. 2555

ตำแหน่ง : ด้านช่างเทคนิคไฟฟ้า
ประกาศ : สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

 เรื่อง : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ
 19 มี.ค. 2555

ตำแหน่ง : งานด้านบันทึกข้อมูล
 เรื่อง : รับสมัครคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาด้านผังเมือง งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๕
 15 มี.ค. 2555

ตำแหน่ง : งานด้านผังภาค
ประกาศ : กรมโยธาธิการและผังเมือง

 เรื่อง : รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแ่ต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักผังเมืองปกิบัติการ และสถาปนิกปฏิบัติการ
 13 มี.ค. 2555

ตำแหน่ง : ตำแหน่งนักผังเมืองปกิบัติการ และสถาปนิกปฏิบัติการ
ประกาศ : กรมโยธาธิการและผังเมือง

 เรื่อง : การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 08 มี.ค. 2555

ตำแหน่ง : ตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ประกาศ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. เพชรบูรณ์

 เรื่อง : รับสมัครบุคคเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
 08 มี.ค. 2555

ตำแหน่ง : พนักงานวางผังเมือง


 

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 23 มีนาคม 2555
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
คู่มือสอบ รวมแนวข้อสอบ นายสิบตำรวจหญิง ปี 55 สายอำนวยการ วุฒิ ม.6 ปวช.(CA)
CA073
คู่มือเตรียมสอบ นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช. ปี 55 (PE)
PE005

ราคาพิเศษ 230 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช. ปี 55 (PE)

จัดทำโดย... กลุ่มเตรียมสอบวิชาการ

สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง-เศรษฐกิจ-สังคม ปี 2555 (อ.กฤติน)
TS395

ราคาพิเศษ 160 บาท
สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง-เศรษฐกิจ-สังคม ปี 2555 (อ.กฤติน)

จัดทำโดย... อ.กฤติน วงศ์หาริมาตร

คอร์สติวทางไปรษณีย์ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน บุคคลภายนอก วุฒิ ม.6 (อ.ชลสิทธิ์)
SG464

ราคาปกติ 9,900 บาท

ราคาพิเศษ 3,500 บาท
คอร์สติวทางไปรษณีย์ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน บุคคลภายนอก วุฒิ ม.6 (อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย..อ.เป้ ชลสิทธิ์และทีมงาน

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved