กรมการพัฒนาชุมชน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในการสอบ ภาค ข. ระดับ ปวส. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รวม 66 อัตรา
กรมการพัฒนาชุมชน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในการสอบ ภาค ข. ระดับ ปวส. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รวม 66 อัตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ภาคผนวก ก.)
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ภาคผนวก ข.)
3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน (ภาคผนวก ค.)
4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (ภาคผนวก ง.)
5. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (ภาคผนวก จ.)


เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 17 มกราคม 2555
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
คู่มือสอบ ภาค ก. ปริญญาตรี สำนักงาน ก.พ. หลักสูตร ปี 55 (NV)
NV349
ราคาพิเศษ 160 บาท
คู่มือสอบ ภาค ก. ปริญญาตรี สำนักงาน ก.พ. หลักสูตร ปี 55 (NV)

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

คู่มือสอบ ตำรวจชั้นประทวน สายอำนวยการ (อก.) ปี 2555 (NK)
NK197
ราคาพิเศษ 120 บาท
คู่มือสอบ ตำรวจชั้นประทวน สายอำนวยการ (อก.) ปี 2555 (NK)

จัดทำโดย... ชมรมนักวิชาการคุณภาพ

รวมข้อสอบเก่า+เก็งข้อสอบ นายสิบทหารบก (GB)
GB271
ราคาพิเศษ 200 บาท
รวมข้อสอบเก่า+เก็งข้อสอบ นายสิบทหารบก (GB)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการตำราทอง

คู่มือสอบ นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 /ปวช. ปี 2555 (NK)
NK200
ราคาพิเศษ 160 บาท
คู่มือสอบ นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 /ปวช. ปี 2555 (NK)

จัดทำโดย... ชมรมนักวิชาการคุณภาพ

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved