สพฐ.
ประกาศผลสอบ ภาค ก ภาค ข บุคลากรทางการศึกษาอื่น รวม 12 เขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศผลสอบ ภาค ก ภาค ข บุคลากรทางการศึกษาอื่น รวม 12 เขตพื้นที่การศึกษา
 สพป. ขอนแก่น เขต 3
สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศ ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม มาตรา 38 ค.(2) ให้ผู้ที่ผ่านการสอบ ภาค ก และ ข สอบสัมภาษณ์ วันที่ 7 มกราคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านปากอูน อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
ยะลา เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและกำหนดสอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งในวันที่ 7 มกราคม 2555 ณ สนามสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ประกาศ อกคศ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ภาค ก. และ ภาค ข. สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
หนองคาย เขต 3 (บึงกาฬ) ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
1. ประกาศ สพป.บึงกาฬ
2. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นราธิวาส เขต 1 ประกาศผลการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข ตามลำดับรายชื่อ เรียงตามตัวอักษร (เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 7 มกราคม 2555 ณ สนามสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
รายชื่อผู้สอบผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก. ภาค ข. ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค
ยะลาเขต 2 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และภาค ข ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและกำหนดสอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งในวันที่ 7 มกราคม 2555 ณ สนามสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 (รายงานตัวเข้าสอบเวลา 08.00-09.00 น.)
นครสวรรค์ เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
พะเยาเขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ภาค ก. และ ภาค ข. สำหรับการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ ภาค ก และภาค ข สำหรับสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

- ไฟล์ประกาศ
- นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
- นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
- นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นครราชสีมา เขต 7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบ ภาค ก และ ภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)...อ่านประกาศ
นักจัดการงานทั่วไป...คลิกที่นี่
นักประชาสัมพันธ์... คลิกที่นี่
นักวิชาการศึกษา... คลิกที่นี่
นักวิชาการตรวจสอบภายใน... คลิกที่นี่
เจ้าพนักงานธุรการ... คลิกที่นี่
เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 28 ธันวาคม 2554
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
คู่มือสอบ ภาค ก. ปริญญาตรี สำนักงาน ก.พ. หลักสูตร ปี 55 (NV)
NV349
ราคาพิเศษ 160 บาท
คู่มือสอบ ภาค ก. ปริญญาตรี สำนักงาน ก.พ. หลักสูตร ปี 55 (NV)

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

คู่มือสอบ ตำรวจชั้นประทวน สายอำนวยการ (อก.) ปี 2555 (NK)
NK197
ราคาพิเศษ 120 บาท
คู่มือสอบ ตำรวจชั้นประทวน สายอำนวยการ (อก.) ปี 2555 (NK)

จัดทำโดย... ชมรมนักวิชาการคุณภาพ

รวมข้อสอบเก่า+เก็งข้อสอบ นายสิบทหารบก (GB)
GB271
ราคาพิเศษ 200 บาท
รวมข้อสอบเก่า+เก็งข้อสอบ นายสิบทหารบก (GB)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการตำราทอง

คู่มือสอบ นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 /ปวช. ปี 2555 (NK)
NK200
ราคาพิเศษ 160 บาท
คู่มือสอบ นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 /ปวช. ปี 2555 (NK)

จัดทำโดย... ชมรมนักวิชาการคุณภาพ

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved