กรมทหารพรานที่ 14
ประกาศ เรื่อง เปิดรับสมัครบุคลพลเรือน หรือ ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ เข้าเป็น อาสาสมัครทหารพราน จำนวน 51 นาย (1-3 พ.ย.54)

กรมทหารพรานที่ 14 เปิดรับสมัครบุคลพลเรือน หรือ ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ เข้าเป็น อาสาสมัครทหารพราน จำนวน 51 นาย

เปิดรับสมัคร อาสาสมัครทหารพรานแล้ว จำนวนชาย 49 อัตรา หญิง 2 อัตราอายุ 18-30 ปี รายละเอียดสอบถาม 
034 584098
เปิดรับสมัครตั้งแต่1-3 พ..ย.54 

กรม ทพ.14 ต.วังด้ง อ.เมือง จว.กาญจนบุรี

-อส.ทพ.ชาย 49 นาย
-อส.ทพ.หญิง 2 นาย
กำหนดการรับสมัคร
1.รับสมัคร ใน 1-3 พ.ย.54 เวลา 0900-1530
2.ทดสอบร่างกาย ใน 4 พ.ย.54 เวลา 0830
3.ประกาศผลรอบแรกใน 7 พ.ย.54 เวลา 0900-1530
4.ประกาศผลรอบสุดท้าย ใน 10 พ.ย.54 เวลา 0900


การทดสอบ มี 2 รายการ คือ
 1.สอบสัมภาษณ์ แบบทหารพราน ดูการแก้ปัญหา และลักษณะท่าทาง
2.ทดสอบร่างกายเกณฑ์แข่งขัน 3 รายการ คือ วิ่ง 2 กม. , ดันพื้น . ,ลุกนั่ง

คุณสมบัติ อาสาสมัครทหารพราน ชาย จำนวน 49 อัตรา
 -บุคคลพลเรือนชาย อายุระหว่าง 18-30 ปี เว้น
( ผู้เกิดปี พ.ศ.2534 ) มีความสูง 160 ซม.ขึ้นไป น้ำหนักไม่น้อยกว่า 55 กก.
-สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 ) หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะ อาสาสมัครทหารพรานหญิง จำนวน 2 อัตรา
**** เป็นบุคคลพลเรือนหญิง
อายุ 18-30 ปีมีความสูง ตั้งแต่ 155 ซม.
น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 ) หรือเทียบเท่า

หลักฐานประกอบการรับสมัคร
*** ทหารกองหนุน และบุคลพลเรือนชาย
*** เอกสารเกี่ยวกับผลการเรียน พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
*** สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้สมัคร บิดา มารดา ฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
 

หากบิดา หรือมารดาถึงแก่กรรมให้นำใบมรณบัตรหรือหลักฐานรับรอง
*** ใบสูติบัตร ฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
*** บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 2 ฉบับ

*** ใบสำคัญทหารกองหนุน ( สด.8 ) และหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วย
หรือหนังสือแสดงวิทยฐานะ จาก นรด., สด.9 และ สด.43 แล้วแต่กรณี ฉบับจริง พร้อม
สำเนา 2 ฉบับ
*** ใบรับรองแพทย์ ฉบับ จริง พร้อม สำเนา 1 ฉบับ
*** รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตา ขนาด 3x4 ซม. จำนวน 6 รูป ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
*** หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น การเปลี่ยนชื่อ ใบมรณบัตร ของบิดาหรือมารดา พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
เพิ่มเติมการเดินทาง

E mail pui_army02@hotmail.com สอบถาม 08-33169519

จ.ส.อ.สมชาย ตรีแดงน้อย 
เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 26 ตุลาคม 2554
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
คู่มือสอบ ภาค ก. ปริญญาตรี สำนักงาน ก.พ. หลักสูตร ปี 55 (NV)
NV349
ราคาพิเศษ 160 บาท
คู่มือสอบ ภาค ก. ปริญญาตรี สำนักงาน ก.พ. หลักสูตร ปี 55 (NV)

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

คู่มือสอบ ตำรวจชั้นประทวน สายอำนวยการ (อก.) ปี 2555 (NK)
NK197
ราคาพิเศษ 120 บาท
คู่มือสอบ ตำรวจชั้นประทวน สายอำนวยการ (อก.) ปี 2555 (NK)

จัดทำโดย... ชมรมนักวิชาการคุณภาพ

รวมข้อสอบเก่า+เก็งข้อสอบ นายสิบทหารบก (GB)
GB271
ราคาพิเศษ 200 บาท
รวมข้อสอบเก่า+เก็งข้อสอบ นายสิบทหารบก (GB)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการตำราทอง

คู่มือสอบ นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 /ปวช. ปี 2555 (NK)
NK200
ราคาพิเศษ 160 บาท
คู่มือสอบ นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 /ปวช. ปี 2555 (NK)

จัดทำโดย... ชมรมนักวิชาการคุณภาพ

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved