สำนักงานศาลยุติธรรม
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ รวม 40 อัตรา <รับออนไลน์>(31 ต.ค.-20 พ.ย.54)
สำนักงานศาลยุติธรรม
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ

 
 


   สำนักงานศาลยุติธรรม

 
 •  

 •  

   
   
   

   

  ประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ

  ด้วยคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติให้ สํานักงานศาลยุติธรรมดําเนินการสอบข่ งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติ การ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
  ตำแหน่ง นักจิตวิทยาปฏิบัติการ

  จำนวนอัตราว่างครั้งแรก 40 อัตรา

  เงินเดือน 9,140 - 9,690 บาท อัตราค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก หรือจิตวิทยา

  การรับสมัครสอบ
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม สำนักงานศาล ยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 ในวันเวลาราชการ หรือสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ www.ojoc.go.th/exam

  เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 87.27 KB )
  เว็บไซต์ติดต่อ : http://www.ojoc.coj.go.th/exam
  วันที่ประกาศ : 25 ตุลาคม 2554
  ปิดหน้านี้


  คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
  คู่มือสอบ ภาค ก. ปริญญาตรี สำนักงาน ก.พ. หลักสูตร ปี 55 (NV)
  NV349
  ราคาพิเศษ 160 บาท
  คู่มือสอบ ภาค ก. ปริญญาตรี สำนักงาน ก.พ. หลักสูตร ปี 55 (NV)

  จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

  คู่มือสอบ ตำรวจชั้นประทวน สายอำนวยการ (อก.) ปี 2555 (NK)
  NK197
  ราคาพิเศษ 120 บาท
  คู่มือสอบ ตำรวจชั้นประทวน สายอำนวยการ (อก.) ปี 2555 (NK)

  จัดทำโดย... ชมรมนักวิชาการคุณภาพ

  รวมข้อสอบเก่า+เก็งข้อสอบ นายสิบทหารบก (GB)
  GB271
  ราคาพิเศษ 200 บาท
  รวมข้อสอบเก่า+เก็งข้อสอบ นายสิบทหารบก (GB)

  จัดทำโดย... สถาบันวิชาการตำราทอง

  คู่มือสอบ นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 /ปวช. ปี 2555 (NK)
  NK200
  ราคาพิเศษ 160 บาท
  คู่มือสอบ นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 /ปวช. ปี 2555 (NK)

  จัดทำโดย... ชมรมนักวิชาการคุณภาพ

  คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

  Copyright © 2015 All rights reserved