อบจ.ภูเก็ต
รับ พนักงาน (บัดนี้ - 24 มิถุนายน 2554)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 12 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
- เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ จำนวน 1 อัตรา
- เจ้าหน้าที่ประจำรถตรวจการณ์ จำนวน 4 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
- พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา
- คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 24 มิถุนายน 2554

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ : http://www.phuketcity.org/prnews/myfile/010620111355.pdf
วันที่ประกาศ : 20 มิถุนายน 2554
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
คู่มือสอบ ภาค ก. ปริญญาตรี สำนักงาน ก.พ. หลักสูตร ปี 55 (NV)
NV349
ราคาพิเศษ 160 บาท
คู่มือสอบ ภาค ก. ปริญญาตรี สำนักงาน ก.พ. หลักสูตร ปี 55 (NV)

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

คู่มือสอบ ตำรวจชั้นประทวน สายอำนวยการ (อก.) ปี 2555 (NK)
NK197
ราคาพิเศษ 120 บาท
คู่มือสอบ ตำรวจชั้นประทวน สายอำนวยการ (อก.) ปี 2555 (NK)

จัดทำโดย... ชมรมนักวิชาการคุณภาพ

รวมข้อสอบเก่า+เก็งข้อสอบ นายสิบทหารบก (GB)
GB271
ราคาพิเศษ 200 บาท
รวมข้อสอบเก่า+เก็งข้อสอบ นายสิบทหารบก (GB)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการตำราทอง

คู่มือสอบ นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 /ปวช. ปี 2555 (NK)
NK200
ราคาพิเศษ 160 บาท
คู่มือสอบ นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 /ปวช. ปี 2555 (NK)

จัดทำโดย... ชมรมนักวิชาการคุณภาพ

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved