กรมท่าอากาศยาน
ประกาศรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 695 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2561
กรมท่าอากาศยาน ประกาศรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 695 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2561
 
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางและท่าอากาศยาน
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
- ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน จำนวน 29 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 8 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 8 อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง จำนวน 10 อัตรา
- ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) จำนวน 31 อัตรา
- ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า) จำนวน 29 อัตรา
- ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล) จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 7 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานขับเคสื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน จำนวน 11 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าหนัาที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย จำนวน 167 อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพสิง จำนวน 298 อัตรา
- ตำแหน่งช่างซ่อมบริภัณฑ์ จำนวน 7 อัตรา
- ตำแหน่งบุคลากร จำนวน 8 อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 16 อัตรา
- ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งวิศวกรโยธา จำนวน 9 อัตรา
- ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล จำนวน 6 อัตรา
- ตำแหน่งสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งนักวิขาการเงินและบัญขี จำนวน 6 อัตรา
- ตำแหน่งนักวิขาการพัสดุ จำนวน 5 อัตรา
- ตำแหน่งนักวิขาการขนส่ง จำนวน 15 อัตรา
- ตำแหน่งนักวิขาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย) จำนวน 8 อัตรา
- ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 อัตรา
 
การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์
เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 16.3 MB )
เว็บไซต์ติดต่อ : http://airports.thaijobjob.com/
วันที่ประกาศ : 19 เมษายน 2561
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
คอร์สติวทางไปรษณีย์ คอร์สติวทางไปรษณีย์ นายสิบตำรวจ-สายปราบปราม (อ.ชลสิทธิ์)
SGB126

ราคาปกติ 9900 บาท

ราคาพิเศษ 3,500 บาท
คอร์สติวทางไปรษณีย์ คอร์สติวทางไปรษณีย์ นายสิบตำรวจ-สายปราบปราม (อ.ชลสิทธิ์)

จัดทำโดย... อ.เป้ ชลสิทธิ์

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง (TBC)
TBC825

ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 257 บาท
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

เก็งข้อสอบ 1,700 ข้อ ภาค ก. สนง.ก.พ ระดับ 3-4  ปี 60 (TD)
TD266

ราคาปกติ 200 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 190 บาท
เก็งข้อสอบ 1,700 ข้อ ภาค ก. สนง.ก.พ ระดับ 3-4 ปี 60 (TD)

จัดทำโดย...ติวเตอร์เดียว

สรุปข้อสอบ 700 ข้อ พัฒนาชุมชน ภาค ข. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ปี 60 (TD)
TD271

ราคาปกติ 235 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 223 บาท
สรุปข้อสอบ 700 ข้อ พัฒนาชุมชน ภาค ข. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 60 (TD)

จัดทำโดย...ติวเตอร์เดียว

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved