กรมพัฒนาที่ดิน
ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 43 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560
กรมพัฒนาที่ดิน ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 43 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560
 
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
หน่วยที่ 1 ตำแหน่งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
ตำแหน่งที่ 1.1 ตำแหน่งนิติกร จำนวน 4 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.2 ตำแหน่งนักสำรวจดิน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.4 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.5 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.6 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.7 ตำแหน่งเศรษฐกร จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.8 ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.9 ตำแหน่งวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา
- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 
หน่วยที่ 2 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนนาที่ดินเขต 1
ตำแหน่งที่ 2.1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งที่ 2.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 
หน่วยที่ 3 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
ตำแหน่งที่ 3.1 ตำแหน่งนักวิทยาศำสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 3.2 ตำแหน่งนักวิชำการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่งที่ 3.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 3.4 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 3.5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 
หน่วยที่ 4 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
ตำแหน่งที่ 4.1 ตำแหน่งนักวิชำการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 4.2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 
หน่วยที่ 5 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
ตำแหน่งที่ 5.1 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 5.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 
หน่วยที่ 6 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
ตำแหน่งที่ 6.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 
หน่วยที่ 7 ตำแหน่งในสำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 6
ตำแหน่งที่ 7.1 ตำแหน่งนักสำรวจดิน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 7.2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 7.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 
หน่วยที่ 8 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ตำแหน่งที่ 8.1 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 8.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 8.3 ตำแหน่งเศรษฐกร จำนวน 1 อัตรา
- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 
หน่วยที่ 9 ตำแหน่งในสำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 10
ตำแหน่งที่ 9.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 9.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 
หน่วยที่ 10 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
ตำแหน่งที่ 10.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 
หน่วยที่ 11 ตำแหน่งในสำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 12
ตำแหน่งที่ 11.1 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 11.2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 11.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 11.4 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 1 อัตรา
- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกรมพัฒนาที่ดิน”
 
เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 176.63 KB )
เว็บไซต์ติดต่อ : http://ldd.thaijobjob.com
วันที่ประกาศ : 21 พฤศจิกายน 2560
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
คอร์สติวทางไปรษณีย์ คอร์สติวทางไปรษณีย์ นายสิบตำรวจ-สายปราบปราม (อ.ชลสิทธิ์)
SGB126

ราคาปกติ 9900 บาท

ราคาพิเศษ 3,500 บาท
คอร์สติวทางไปรษณีย์ คอร์สติวทางไปรษณีย์ นายสิบตำรวจ-สายปราบปราม (อ.ชลสิทธิ์)

จัดทำโดย... อ.เป้ ชลสิทธิ์

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง (TBC)
TBC825

ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 257 บาท
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

เก็งข้อสอบ 1,700 ข้อ ภาค ก. สนง.ก.พ ระดับ 3-4  ปี 60 (TD)
TD266

ราคาปกติ 200 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 190 บาท
เก็งข้อสอบ 1,700 ข้อ ภาค ก. สนง.ก.พ ระดับ 3-4 ปี 60 (TD)

จัดทำโดย...ติวเตอร์เดียว

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved