บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 21 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2560
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 21 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2560
 
ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน
 
คุณวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร
1. คุณวุฒิปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ หรือปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
2. คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฝ่ายระบบบริการระหว่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา
3. คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 อัตรา
4. คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 อัตรา
5. คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 อัตรา
6. คุณวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
7. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม โดยมีความรู้ความชำนาญและฝีมืองานเชื่อมโลหะ รวมทั้งมีประสบการณ์งานซ่อมแซมระบบประปา ระบบปั้มน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียได้เป็นอย่างดี จำนวน 1 อัตรา
8. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี มีความรู้ความสามารุ จำนวน 2 อัตรา
 
การรับสมัครสอบ
สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.thailandpost.com
เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 562.12 KB )
เว็บไซต์ติดต่อ : http://job.thailandpost.com
วันที่ประกาศ : 18 พฤศจิกายน 2560
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
คอร์สติวทางไปรษณีย์ คอร์สติวทางไปรษณีย์ นายสิบตำรวจ-สายปราบปราม (อ.ชลสิทธิ์)
SGB126

ราคาปกติ 9900 บาท

ราคาพิเศษ 3,500 บาท
คอร์สติวทางไปรษณีย์ คอร์สติวทางไปรษณีย์ นายสิบตำรวจ-สายปราบปราม (อ.ชลสิทธิ์)

จัดทำโดย... อ.เป้ ชลสิทธิ์

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง (TBC)
TBC825

ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 257 บาท
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

เก็งข้อสอบ 1,700 ข้อ ภาค ก. สนง.ก.พ ระดับ 3-4  ปี 60 (TD)
TD266

ราคาปกติ 200 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 190 บาท
เก็งข้อสอบ 1,700 ข้อ ภาค ก. สนง.ก.พ ระดับ 3-4 ปี 60 (TD)

จัดทำโดย...ติวเตอร์เดียว

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved