ปลัดอำเภอ
ประกาศสอบปลัดอำเภอ 500 อัตรา คาดรับสมัครสอบปี 2561
ประกาศสอบปลัดอำเภอ 500 อัตรา คาดรับสมัครสอบปี 2561
 
รายงานการประชุมกรมการปกครอง ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560
ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา/ข้อสั่งการของ อปค. และ ร.อปค. ในข้อ 14 ปค.จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งปลัดอำเภอ จำนวนประมาณ 500 ตำแหน่ง (ผ่านภาค ก ของ กพ.แล้ว)
 
คาดว่าจะเปิดรับสมัครในปี 2561 สำหรับผู้ที่สนใจตำแหน่งปลัดอำเภอ เตรียมพร้อมอ่านหนังสือได้แล้ว
- รายงานการประชุมฉบับเต็ม
 
เปิดสอบปลัดอำเภอ ประจำปี 2559 จำนวน 100 อัตรา รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 20 เมษายน 2559
 
ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) (วุฒิปริญญาตรี)
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) (วุฒิปริญญาตรี)
จำนวน 100 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือในวันที่ 20 เมษายน 2559
 
การรับสมัครสอบ
รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 20 เมษายน 2559 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.dopa.go.th/
เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 6.99 MB )
เว็บไซต์ติดต่อ : http://job.dopa.go.th/
วันที่ประกาศ : 30 กันยายน 2560
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
คอร์สติวทางไปรษณีย์ คอร์สติวทางไปรษณีย์ นายสิบตำรวจ-สายปราบปราม (อ.ชลสิทธิ์)
SGB126

ราคาปกติ 9900 บาท

ราคาพิเศษ 3,500 บาท
คอร์สติวทางไปรษณีย์ คอร์สติวทางไปรษณีย์ นายสิบตำรวจ-สายปราบปราม (อ.ชลสิทธิ์)

จัดทำโดย... อ.เป้ ชลสิทธิ์

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง (TBC)
TBC825

ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 257 บาท
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

เก็งข้อสอบ 1,700 ข้อ ภาค ก. สนง.ก.พ ระดับ 3-4  ปี 60 (TD)
TD266

ราคาปกติ 200 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 190 บาท
เก็งข้อสอบ 1,700 ข้อ ภาค ก. สนง.ก.พ ระดับ 3-4 ปี 60 (TD)

จัดทำโดย...ติวเตอร์เดียว

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved