UPDATE : ข่าวเปิดสอบท้องถิ่น
อัพเดทล่าสุด 7 กรกฎาคม 2560 สำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560
UPDATE : ข่าวเปิดสอบท้องถิ่น อัพเดทล่าสุด 7 กรกฎาคม 2560
สำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560
 
โดยแบ่งภาค/เขตสอบออกเป็น 10 กลุ่มภาค/เขต และได้กำหนดหลักสูตรการสอบแข่งขัน ดังนี้
1. การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) กำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น
- วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล 30 คะแนน
- วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 30 คะแนน
- วิชาภาษาไทย 20 คะแนน
- วิชาภาษาอังกฤษ 20 คะแนน
2. การสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) กำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน
3. การสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) กำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน
- รายละเอียดเพิ่มเติม
 
- วิชาที่จะออกข้อสอบท้องถิ่น กฏหมายที่ใช้สอบท้องถิ่น ภาค ก. สำหรับสอบทุกตำแหน่ง รวมข้อสงสัยในการสอบเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น (ของปี 2556)
- บัญชีตำแหน่งที่องค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละจังหวัดร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันแทน ของปี 2560
 
UPDATE : ข่าวเปิดสอบท้องถิ่น อัพเดทล่าสุด 4 กรกฎาคม 2560
เปิดสอบท้องถิ่น 2560 ประกาศรับสมัครในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นี้!!!
 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 นายเชื้อ ฮั่นจินดา ได้ Facebook Live เกี่ยวกับการเปิดสอบท้องถิ่น ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้
- ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2560
- ต้นเดือนสิงหาคม เปิดระบบรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต
- สมัครทางอินเทอร์เน็ต เท่านั้น (จำนวนวันที่เปิดให้สมัครสอบ จำนวน 23 วัน)
- สมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว
- ให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณวุฒิของตนเองให้ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดในตำแหน่งที่รับสมัคร (จะมีเว็บไซต์ให้ตรวจสอบ)
- ต้นเดือนกันยายน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
- สอบปลายเดือนกันยายน 2560
เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 07 กรกฎาคม 2560
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบริหารทั่วไป สนง.สถิติแห่งชาติ (TBC)
TBCE1142

ราคาปกติ 260 บาท ลด 10 %

ราคาพิเศษ 234 บาท
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบริหารทั่วไป สนง.สถิติแห่งชาติ (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ ธุรการ กรมบังคับคดี (TBC)
TBCE1146

ราคาปกติ 260 บาท ลด 10 %

ราคาพิเศษ 234 บาท
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ ธุรการ กรมบังคับคดี (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักเรียนไปรษณีย์ ปี 60 (NVT)
NVT704

ราคาปกติ 259 บาท ลด10%

ราคาพิเศษ 233 บาท
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักเรียนไปรษณีย์ ปี 60 (NVT)

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ นักตรวจสอบภาษี ปฏิบัติการ กรมสรรพากร ใหม่ล่าสุด (CA)
CA648

ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 238 บาท
สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ นักตรวจสอบภาษี ปฏิบัติการ กรมสรรพากร ใหม่ล่าสุด (CA)

จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี

รวมข้อสอบ 500 ข้อ จ.บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ ใหม่ล่าสุดปี 60 (NV)
NV801

ราคาปกติ 150 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 142 บาท
รวมข้อสอบ 500 ข้อ จ.บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ ใหม่ล่าสุดปี 60 (NV)

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการภาษี ปฏิบัติการ กรมสรรพากร  (TBC)
TBC769

ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 238 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการภาษี ปฏิบัติการ กรมสรรพากร (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

ลด 10 % คู่มือสอบครู สพฐ อ.จีระ ปี 60 รวม 4 เล่ม  จัดส่งทาง EMS กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสั่ง!! (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)
GR085

ราคาปกติ 1,180 บาท ลด 10 % + EMS 150 บาท

ราคาพิเศษ 1,212 บาท
ลด 10 % คู่มือสอบครู สพฐ อ.จีระ ปี 60 รวม 4 เล่ม จัดส่งทาง EMS กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสั่ง!! (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)

จัดทำโดย... อ.ดร.จีระ งอกศิลป์

สรุปข้อสอบ 1,200 ข้อ นักเรียนไปรษณีย์ ปี 60 (TD)
TD263

ราคาปกติ 200 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 190 บาท
สรุปข้อสอบ 1,200 ข้อ นักเรียนไปรษณีย์ ปี 60 (TD)

จัดทำโดย...ติวเตอร์เดียว

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 60 (NVT)
NVT633

ราคาปกติ 259 บาท ลด10%

ราคาพิเศษ 233 บาท
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 60 (NVT)

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved