กรมการทหารสื่อสาร
ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 13 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2560
กรมการทหารสื่อสาร ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 13 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2560
 
ประกาศกรมการทหารสื่อสาร เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นนายทหารประทวน
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือนชาย จำนวน 8 อัตรา
1.1 พลขับรถยก กองพันทหารสื่อสารซ่อมบำรุงเขตหลัง (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา
1.2 พลขับรถกู้ กองพันทหารสื่อสารซ่อมบำรุงเขตหลัง (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา
1.3 พลสูทกรรม กองพันทหารสื่อสารที่ 102 กรมทหารสื่อสารที่ 1 (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา
1.4 นายสิบคลัง กองซ่อมเครื่องสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กรมการทหารสื่อสาร (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา
1.5 เสมียนพิมพ์ดีด กองการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ กรมการทหารสื่อสาร (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา
1.6 เสมียน กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการทหารสื่อสาร (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา
1.7 เสมียนพิมพ์ดีด กองคลังสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา
1.8 พลขับรถ กองบริการ กรมการทหารสื่อสาร (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา
 
2. รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนหญิง จำนวน 5 อัตรา
2.1 เสมียนการเงิน โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา
2.2 เสมียน โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา
2.3 เสมียน กองซ่อมเครื่องสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กรมการทหารสื่อสาร (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา
2.4 นายสิบสโมสร กองบริการ กรมการทหารสื่อสาร (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา
2.5 เสมียน กองคลังสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา 
 
คุณวุฒิของผู้สมัครสอบ
1. ตามข้อ 1.1 มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป จะต้องมีความรู้ด้านช่างซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย , สามารถขับรถยกสิ่งของได้ และต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จากกรมการขนส่งทางบก
2. ตามข้อ 1.2 มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป จะต้องมีความรู้ด้านช่างซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย , สามารถขับรถขนาดใหญ่ได้ และต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จากกรมการขนส่งทางบก
3. ตามข้อ 1.8 มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป จะต้องมีความรู้ด้านช่างซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย และต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จากกรมการขนส่งทางบก
4. ตามข้อ 1.3 , 1.4 , 1.5 , 1.6 , 1.7 , 2.2 , 2.3 , 2.4และ 2.5 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
5. ตามข้อ 2.1 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบัญชีหรือต้องศึกษาวิชาบัญชี 9 หน่วยกิตขึ้นไป
 
การรับสมัครสอบ
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2560 ในเวลาราชการ สถานที่รับสมัคร กรมการทหารสื่อสาร เลขที่ 149 ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ
เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 159.54 KB )
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 28 มิถุนายน 2560
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบริหารทั่วไป สนง.สถิติแห่งชาติ (TBC)
TBCE1142

ราคาปกติ 260 บาท ลด 10 %

ราคาพิเศษ 234 บาท
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบริหารทั่วไป สนง.สถิติแห่งชาติ (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ ธุรการ กรมบังคับคดี (TBC)
TBCE1146

ราคาปกติ 260 บาท ลด 10 %

ราคาพิเศษ 234 บาท
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ ธุรการ กรมบังคับคดี (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักเรียนไปรษณีย์ ปี 60 (NVT)
NVT704

ราคาปกติ 259 บาท ลด10%

ราคาพิเศษ 233 บาท
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักเรียนไปรษณีย์ ปี 60 (NVT)

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ นักตรวจสอบภาษี ปฏิบัติการ กรมสรรพากร ใหม่ล่าสุด (CA)
CA648

ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 238 บาท
สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ นักตรวจสอบภาษี ปฏิบัติการ กรมสรรพากร ใหม่ล่าสุด (CA)

จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี

รวมข้อสอบ 500 ข้อ จ.บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ ใหม่ล่าสุดปี 60 (NV)
NV801

ราคาปกติ 150 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 142 บาท
รวมข้อสอบ 500 ข้อ จ.บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ ใหม่ล่าสุดปี 60 (NV)

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการภาษี ปฏิบัติการ กรมสรรพากร  (TBC)
TBC769

ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 238 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการภาษี ปฏิบัติการ กรมสรรพากร (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

ลด 10 % คู่มือสอบครู สพฐ อ.จีระ ปี 60 รวม 4 เล่ม  จัดส่งทาง EMS กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสั่ง!! (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)
GR085

ราคาปกติ 1,180 บาท ลด 10 % + EMS 150 บาท

ราคาพิเศษ 1,212 บาท
ลด 10 % คู่มือสอบครู สพฐ อ.จีระ ปี 60 รวม 4 เล่ม จัดส่งทาง EMS กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสั่ง!! (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)

จัดทำโดย... อ.ดร.จีระ งอกศิลป์

สรุปข้อสอบ 1,200 ข้อ นักเรียนไปรษณีย์ ปี 60 (TD)
TD263

ราคาปกติ 200 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 190 บาท
สรุปข้อสอบ 1,200 ข้อ นักเรียนไปรษณีย์ ปี 60 (TD)

จัดทำโดย...ติวเตอร์เดียว

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 60 (NVT)
NVT633

ราคาปกติ 259 บาท ลด10%

ราคาพิเศษ 233 บาท
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 60 (NVT)

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved