กรมชลประทาน
BB แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน แนวข้อสอบนิติกร กรมชลประทาน ติวสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน ข้อสอบเก่านิติกรกรมชลประทาน คู่มือสอบกรมชลประทาน ข้อสอบกรมชลประทาน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน แนวข้อสอบนิติกร กรมชลประทาน ติวสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน ข้อสอบเก่านิติกรกรมชลประทาน คู่มือสอบกรมชลประทาน
(ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! )
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน แนวข้อสอบนิติกร กรมชลประทาน ติวสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน ข้อสอบเก่านิติกรกรมชลประทาน คู่มือสอบกรมชลประทาน ข้อสอบกรมชลประทาน
BB แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน แนวข้อสอบนิติกร กรมชลประทาน ติวสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน ข้อสอบเก่านิติกรกรมชลประทาน คู่มือสอบกรมชลประทาน ข้อสอบกรมชลประทาน  
 
 
1.การซื้อหรือการจ้างกระทำได้กี่วิธี
  ก. 3 วิธี                                        ข. 4 วิธี
  ค. 5 วิธี                                        ง. 6 วิธี
 
 
2.ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายในกี่วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
  ก. 3 วัน                           ข. 5 วัน
  ค. 7 วัน                           ง. 15 วัน
 
 
3. ผู้ใดมีอำนาจในการยกเลิกการเปิดซองประกวดราคา
  ก. ปลัดกระทรวง                                                     ข. อธิบดีกรมบัญชีกลาง
  ค. สตง.                                                                     ง. สนง.งบประมาณ
 
 
4. พัสดุที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพที่แนบใบรับมาพร้อมกับใบเสนอราคา หากอยู่ระหว่างการขอรับรองต้องได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมภายใน กี่วัน ให้ถือเสมือนได้รับการรับรองระบบคุณภาพแล้ว
  ก. 3 วัน                                           ข. 5 วัน
  ค. 10 วัน                                          ง. 15 วัน
 
 
5. กระทรวงอุตสาหกรรมจะต้องจัดทำบัญชีคู่มือผู้ซื้อปีละกี่ครั้ง
  ก. หนึ่งครั้ง                            ข. สองครั้ง
  ค. สามครั้ง                             ง. หกครั้ง
 
 
6.TOR หมายถึงอะไร
  ก. คณะกรรมการว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ข. คณะกรรมการการประกวดราคา
  ค. คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน
  ง. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
 
 
7.Website ของกรมบัญชีกลางคือ Website ใด
  ก. www.gprocurement.go.th                            ข. www.procurement.go.th
  ค. www.gprocurement.ac.th                            ง. www.procurement.go.th
 
 
8.เมื่อการร่างเอกสารการประกวดราคาก่อนการเริ่มจัดหาพัสดุ  ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้
นำสาระสำคัญเผยแพร่ทาง website ของหน่วยงานใด
  ก. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ข. สำนักงบประมาณ
  ค. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  ง. กรมบัญชีกลาง
 
 
9. Prequalification เป็นการพิจารณาทางด้านใด
  ก. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
  ข. ข้อเสนอด้านเทคนิค
  ค. การยื่นเอกสารครบถ้วนหรือไม่
  ง. เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่
 
 
10.การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุมผู้เข้าร่วมประชุม  และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน เรียกว่า
  ก. บันทึกข้อความ                                    ข. บันทึกการประชุม
  ค. รายงานการประชุม                             ง. บันทึกหลักฐาน
 
 
 
 
 
      ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก
 
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ กรมชลประทาน  ปี 2560 (NVT)
 
จัดทำโดย...นักวิชาการเตรียมสอบราชการ
 
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน แนวข้อสอบนิติกร กรมชลประทาน ติวสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน ข้อสอบเก่านิติกรกรมชลประทาน คู่มือสอบกรมชลประทาน ข้อสอบกรมชลประทาน
กรมชลประทาน กรมชลประทาน กรมชลประทาน กรมชลประทาน 
 
 
ราคาค่าจัดส่งสินค้า

** กรณีเป็น E-BOOK Downlod ค่าจัดส่ง ฟรี !! ไม่ได้เป็นหนังสือกระดาษ เป็น file PDF **

ค่าจัดส่งพัสดุธรรมดา = 30 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน 
http://www.sheetram.com/page-howto-payment.html

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (พัสดุธรรมดา 30 บาท / EMS เล่มแรก 70 บาท เล่มต่อไป 35 บาท)
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์ 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านตามระยะเวลาในการจัดส่งที่แจ้งด้านบน

*** ถ้าต้องการสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว ให้สั่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ 
http://www.Sheetram.com ***
 
เว็บไซต์ http://www.Sheetram.com
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
 
  LINE ID :  sheetram
qr code sheetram
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,085-9993722,085-9993740
         เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน
                 แฟกซ์ : 02-718-6528
 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ชีทราม จำกัด 
                 ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่ 
                 453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53) 
                       หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
 
ติวสอบกรมชลประทาน ข้อสอบกรมชลประทาน ข้อสอบเก่ากรมชลประทาน คู่มือสอบกรมชลประทาน ข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน ข้อสอบเก่าเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน
ติวสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน ข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ข้อสอบนิติกร กรมชลประทาน ข้อสอบเก่านิติกร กรมชลประทาน คู่มือสอบนิติกร กรมชลประทาน 
คู่มือสอบนิติกร ติวสอบนิติกรกรมชลประทาน
 
 

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ : http://www.sheetram.com/products-p-331-1-343-คู่มือเตรียมสอบ-ข้อสอบ-แนวข้อสอบ-ติว-กรมชลประทาน.html
วันที่ประกาศ : 07 มิถุนายน 2560
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบริหารทั่วไป สนง.สถิติแห่งชาติ (TBC)
TBCE1142

ราคาปกติ 260 บาท ลด 10 %

ราคาพิเศษ 234 บาท
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบริหารทั่วไป สนง.สถิติแห่งชาติ (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ ธุรการ กรมบังคับคดี (TBC)
TBCE1146

ราคาปกติ 260 บาท ลด 10 %

ราคาพิเศษ 234 บาท
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ ธุรการ กรมบังคับคดี (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักเรียนไปรษณีย์ ปี 60 (NVT)
NVT704

ราคาปกติ 259 บาท ลด10%

ราคาพิเศษ 233 บาท
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักเรียนไปรษณีย์ ปี 60 (NVT)

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ นักตรวจสอบภาษี ปฏิบัติการ กรมสรรพากร ใหม่ล่าสุด (CA)
CA648

ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 238 บาท
สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ นักตรวจสอบภาษี ปฏิบัติการ กรมสรรพากร ใหม่ล่าสุด (CA)

จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี

รวมข้อสอบ 500 ข้อ จ.บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ ใหม่ล่าสุดปี 60 (NV)
NV801

ราคาปกติ 150 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 142 บาท
รวมข้อสอบ 500 ข้อ จ.บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ ใหม่ล่าสุดปี 60 (NV)

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการภาษี ปฏิบัติการ กรมสรรพากร  (TBC)
TBC769

ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 238 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการภาษี ปฏิบัติการ กรมสรรพากร (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

ลด 10 % คู่มือสอบครู สพฐ อ.จีระ ปี 60 รวม 4 เล่ม  จัดส่งทาง EMS กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสั่ง!! (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)
GR085

ราคาปกติ 1,180 บาท ลด 10 % + EMS 150 บาท

ราคาพิเศษ 1,212 บาท
ลด 10 % คู่มือสอบครู สพฐ อ.จีระ ปี 60 รวม 4 เล่ม จัดส่งทาง EMS กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสั่ง!! (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)

จัดทำโดย... อ.ดร.จีระ งอกศิลป์

สรุปข้อสอบ 1,200 ข้อ นักเรียนไปรษณีย์ ปี 60 (TD)
TD263

ราคาปกติ 200 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 190 บาท
สรุปข้อสอบ 1,200 ข้อ นักเรียนไปรษณีย์ ปี 60 (TD)

จัดทำโดย...ติวเตอร์เดียว

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 60 (NVT)
NVT633

ราคาปกติ 259 บาท ลด10%

ราคาพิเศษ 233 บาท
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 60 (NVT)

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved