การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค1129 , ตำรวจจราจร 1197 , (ส่วนกลาง) บริการศูนย์ กทม.1555
เปิดรับสมัคร Call Center Agent จำนวนรวม 176 อัตรา แยกตามหน่วยงาน วุฒิ ม.6 และ ป.ตรี ขึ้นไป

การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค1129 , ตำรวจจราจร 1197 , (ส่วนกลาง) บริการศูนย์ กทม.1555 เปิดรับสมัคร Call Center Agent จำนวนรวม 176 อัตรา แยกตามหน่วยงาน วุฒิ ม.6 และ ป.ตรี ขึ้นไป

(Call Center Agent)

รายละเอียดของงาน

ให้บริการข้อมูลและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน ต่ออาทิตย์  หมุนเวียนวันหยุด เข้างานเป็นกะได้

Group A การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1129 (24hrs) ปฏิบัติงานที่ อาคารปรีชาคอมเพล็ก อัตราที่รับ 100 อัตรา
        1) อายุ 20-35 ปี
        2) พิมพ์ดีดไทยไม่ต่ำกว่า 25 คำขึ้นไป
        3) วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
แบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ดังนี้
       A1  กลุ่มนักศึกษาจบใหม่ ป.ตรี ยังไม่มีประสบการณ์
        A2 กลุ่มมีประสบการณ์ 1 - 2 ปี ขึ้นไป เกี่ยวกับการให้ข้อมูลที่เกี่ยวของของการไฟฟ้า
        A3 กลุ่มภาษากลาง และ ภาษาท้องถิ่น (เหนือ/ใต้/อีสาน/กลาง) - ค่าทักษะพิเศษ
        A4 กลุ่มภาษาต่างประเทศระดับดี (ภาษาอังกฤษ TOEIC 450 คะแนนขึ้นไป/ภาษาพม่า/ภาษากัมพูชา/ภาษามาเลเซีย (รองรับ ACE) - ค่าทักษะพิเศษ

Group B ตำรวจจราจร 1197 (24hrs) ปฏิบัติงานที่ สถานีตำรวจจราจร วิภาวดี อัตราที่รับ 16 อัตรา  ด่วนที่สุุด!!!
       1) อายุ 18-35 ปี
        2) พิมพ์ดีดไทยไม่ต่ำกว่า 30 คำขึ้นไป
        3) วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
แบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ดังนี้
        B1 กลุ่มนักศึกษาจบใหม่ ป.ตรี ยังไม่มีประสบการณ์
        B2 กลุ่มมีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
        B3 กลุ่มมีประสบการณ์ 1 - 2 ปี ขึ้นไป เกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการจราจร
        B4 กลุ่มภาษาต่างประเทศระดับดี (ภาษาอังกฤษ TOEIC 450 คะแนนขึ้นไป) - ค่าทักษะพิเศษ

Group C (ส่วนกลาง) บริการศูนย์ กทม.1555 (24hrs) ปฏิบัติงานที่ อาคารปรีชาคอมเพล็ก อัตรา  60 อัตรา
       1) อายุ 20 ปีขึ้นไป
        2) พิมพ์ดีดไทยไม่ต่ำกว่า 25 คำขึ้นไป
        3) วุฒิการศึกษา ม.6 ขั้นต่ำ
แบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ดังนี้
       C1 ผู้ยังไม่มีประสบการณ์
       C2 กลุ่มมีประสบการณ์ 1 - 2 ปี ขึ้นไป

Group D (ส่วนกลาง)
ศูนย์ 192 (24hrs) ปฏิบัติงานที่ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ
กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปภ 1784. (24hrs) ปฏิบัติงานที่ วังสวนสุนันทา
ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน (Welovebangkok) ปฏิบัติงานที่ อาคารปรีชาคอมเพล็ก

คุณสมบัติผู้สมัครโดยทั่วไป
          1. เพศชาย หญิง
          2. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคเรื้อรังและโรคติดต่อ
          3. มีน้ำเสียงดี รักงานบริการ สามารถควบคุมอารมณ์และอดทนต่อคำพูดของผู้ใช้บริการรวมทั้งสายก่อกวนได้ดี
          4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ (เนื่องจากทางบริษัทมีการอบรมให้ก่อนเริ่มทำงานจริง)
          5. มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
          6. สนใจ ศึกษา ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
          7. ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นในการสมัครงานกับบริษัท
          8. สามารถทำงานเป็นกะได้
          9. สามารถพูดภาษากลางชัดเจน


จะอู้กำเมือง มาเยี๊ยะงานตวยกันเจ้า!!!
จะเว้าอิสาน มาเฮ๊ดงานนำกันบ่!!!
หรือจะแล่งใต้ มาต๊ะ มาทำงานกะเร๊าหม๊ายยย!!!
"มาร่วมเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จกับ 101g ด้วยกันนะค่ะ" :)

 


หลักฐานประกอบการสมัครงาน
รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
ใบรับรองแพทย์ตรวจสุภาพ
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาหลักฐานการศึกษา
ในกรณีเคยมีการเปลี่ยนชื่อ ให้นำสำเนาใบเปลี่ยนชื่อยื่นประกอบการสมัครงานด้วย
หนังสือแจ้งรับรองการผ่านงาน หนังสือรับรองเงินเดือน สลิป
ประกาศนียบัตร ใบผ่านการอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับตำแหน่งงาน (ถ้ามี)
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

สวัสดิการที่จะได้รับ
ประกันสังคม
เบี้ยขยัน ประจำเดือน (ได้เมื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด)
รางวัลพนักงานดีเด่น ประจำเดือน (ได้เมื่อปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด)
ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
เมื่อผู้ใช้บริการชื่นชมกลับมา ผ่านทุกช่องทาง จะมีรางวัลให้ตามที่บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ไว้
เงินเดือนปรับตามความสามารถ โดยใช้หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
ค่าทักษะพิเศษต่าง ๆ
 
สนใจร่วมงาน

1. Add Line บริษัท 101globalhr
   สามารถสอบถามได้ตั้งแต่ จันทร์ - เสาร์ เวลา 13.00 - 17.00 ค่ะ
2. กรอกใบสมัคร online เท่านั้นนะคะ

แผนก ทรัพยากรบุคคล
บริษัท วันโอวัน โกลเบิ้ล จำกัด

 

Click ใบสมัครงานออนไลน์

 

Line ID     : 101globalhr
Tel.          : 089-9999979 (Automatic 30 Lines) กด 5
Email       : hr2@101g.com; hr@101g.com
Skype ID  : 101globalhr
Mon - Sat : 13:00 - 17:00

 

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 21 กันยายน 2558
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
ชุดเจาะข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมชลประทาน ใหม่ล่าสุด (CA)
CA579

ราคาพิเศษ 250 บาท
ชุดเจาะข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมชลประทาน ใหม่ล่าสุด (CA)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ CAMPUS ACADEMY

สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด เจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน วุฒิ ปวส. (GB)
GB498

ราคาพิเศษ 250 บาท
สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด เจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน วุฒิ ปวส. (GB)

จัดทำโดย...สถาบันวิชาการตำราทอง

เนื้อหา+ข้อสอบ นายช่างโยธา กรมชลประทาน วุฒิ ปวช./ปวส. (SP)
SP905

ราคาพิเศษ 250 บาท
เนื้อหา+ข้อสอบ นายช่างโยธา กรมชลประทาน วุฒิ ปวช./ปวส. (SP)

จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

ชุดเจาะข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน ใหม่ล่าสุด (CA)
CA580

ราคาพิเศษ 250 บาท
ชุดเจาะข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน ใหม่ล่าสุด (CA)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ CAMPUS ACADEMY

ชุดเจาะข้อสอบ ใหม่ล่าสุด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน (CA)
CA578

ราคาพิเศษ 250 บาท
ชุดเจาะข้อสอบ ใหม่ล่าสุด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน (CA)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ CAMPUS ACADEMY

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved