กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
(AAA แจกฟรี ข้อสอบเก่าท้องถิ่น ภาค ข พัสดุ ) ข้อสอบกรมการปกครองท้องถิ่นท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบท้องถิ่น ถาค ข. 2556 ชุด 6
(ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! )
ข้อสอบภาค ข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่น,คู่มือเตรียมสอบภาค ข ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
(AAA แจกฟรี ข้อสอบเก่าท้องถิ่น ภาค ข พัสดุ ) ข้อสอบกรมการปกครองท้องถิ่นท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบท้องถิ่น ถาค ข. 2556 ชุด 6
 
11."ราคาสูงสุด" นั้น หมายถึงราคากลาง วงเงินงบประมาณที่มีอยู่หรือราคาสูงสุดที่
ราชการจะพึงได้รับตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ใดกำหนด
ก. กว.พอ.        ข. กวพ.อ.
ค. กพร.            ง. กพ.ร.
ข้อสอบกรมการปกครองท้องถิ่นท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น
12.ในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนนั้นในการดำเนินการหรือการก่อสร้างนั้นต้องมีมูลค่าตั้งแต่เท่าใดขึ้นไป
ก. 500,000 บาทขึ้นไป             ข. 1,000,000 บาทขึ้นไป
ค. 1,500,000 บาทขึ้นไป          ง. 2,000,000 บาทขึ้นไป
ข้อสอบกรมการปกครองท้องถิ่นท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น
13.การจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นให้อยู่ในอำนาจของหน่วยงานใดในการพิจารณาดำเนินการ
ก. กระทรวงการคลัง             ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ค. กระทรวงมหาดไทย         ง. กระทรวงอุตสาหกรรม
ข้อสอบกรมการปกครองท้องถิ่นท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น
14."กวพ.อ." มีชื่อเต็มว่าอย่างไร
ก. กรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข. คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ค. กรรมการการพัสดุว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ง. คณะกรรมการการพัสดุว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อสอบกรมการปกครองท้องถิ่นท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น
15.กว.พอ. ประกอบด้วยผู้ใดเป็นประธานกรรมการ
ก. ปลัดกระทรวงการคลัง
ข. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค. อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ง. อัยการสูงสุด
ข้อสอบกรมการปกครองท้องถิ่นท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น
16.TOR หมายถึงอะไร
ก. คณะกรรมการว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข. คณะกรรมการการประกวดราคา
ค. คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน
ง. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ข้อสอบกรมการปกครองท้องถิ่นท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น
17.Website ของกรมบัญชีกลางคือ Website ใด
ก. www.gprocurement.go.th
ข. www.procurement.go.th
ค. www.gprocurement.ac.th
ง. www.procurement.go.th
 
18.เมื่อการร่างเอกสารการประกวดราคาก่อนการเริ่มจัดหาพัสดุ  ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้นำสาระสำคัญเผยแพร่ทาง website ของหน่วยงานใด
ก. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข. สำนักงบประมาณ
ค. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ง. กรมบัญชีกลาง
 
19.กรรมการในคณะกรรมการการประกวดราคานั้นประกอบด้วยจำนวนเท่าใด
ก. กรรมการไม่น้อยกว่า 1 คน และไม่มากกว่า 3 คน
ข. กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่มากกว่า 5 คน
ค. กรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่มากกว่า 7 คน
ง. กรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่มากกว่า 9 คน
 
20.Prequalification เป็นการพิจารณาทางด้านใด
ก. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ข. ข้อเสนอด้านเทคนิค
ค. การยื่นเอกสารครบถ้วนหรือไม่
ง. เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่
ข้อสอบภาค ข ท้องถิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก 
ข้อสอบภาค ข พัสดุ กรมการปกครองท้องถิ่น
E-BOOK Download เจาะข้อสอบ กว่า 1,200 ข้อ พัสดุ กรมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ ปี 56 (NVT) ราคาพิเศษ 249 บาท จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
 
 
แนวข้อสอบภาค ข พัสดุ กรมการปกครองท้องถิ่น
 
  ทัข้อสอบท้องถิ่น พัสดุ 2556แนวข้อสอบภาค ข ท้องถิ่น นักวิชาการคลัง ปี 2556 ข้อสอบท้องถิ่น บุคคลากร แน
 
ราคาค่าจัดส่งสินค้า

** กรณีเป็น E-BOOK Downlod ค่าจัดส่ง ฟรี !! ไม่ได้เป็นหนังสือกระดาษ เป็น file PDF **

ค่าจัดส่งพัสดุธรรมดา = 30 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่ง EMS = 60 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน 
http://www.sheetram.com/page-howto-payment.html

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (พัสดุธรรมดา 30 บาท / EMS เล่มแรก 60 บาท เล่มต่อไป 30 บาท)
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์ 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านตามระยะเวลาในการจัดส่งที่แจ้งด้านบน

*** ถ้าต้องการสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว ให้สั่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ 
http://www.Sheetram.com ***

เว็บไซต์ 
http://www.Sheetram.com
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,085-9993722,085-9993740
         เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน
                 แฟกซ์ : 02-718-6528
 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ชีทราม จำกัด 
                 ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่ 
                 453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53) 
                       หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข ท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่น,คู่มือสอบท้องถิ่น,สมัครสอบท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ข นักวิชาการคลัง,ข้อสอบท้องถิ่น 56,ข้อสอบท้องถิ่น พร้อมเฉลย,ข้อสอบท้องถิ่นออนไลน์,ข้อสอบเก่าท้องถิ่น,ชุมชนคนท้องถิ่น,พรบ ท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย,แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก,แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี,แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556,แนว ข้อสอบ กรม ส่งเสริม การ ปกครอง ส่วนท้องถิ่น,คลังข้อสอบ อบต,แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น พร้อมเฉลย,แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 3,แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น 2556,แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ฟรี,แนวข้อสอบภาค ก,แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 2,แนว ข้อสอบ ภาค ก ฟรี

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ : http://www.sheetram.com/products-p-227-1-159-คู่มือ-ติว-ข้อสอบเก่า-ภาคก-ท้องถิ่น-อบต-อบจ-เทศบาล-ปี56.html
วันที่ประกาศ : 18 ตุลาคม 2556
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ปี 56/57 (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)(NK)
NK244

ราคาพิเศษ 150 บาท
แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ปี 56/57 (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)(NK)

จัดทำโดย... ชมรมนักวิชาการคุณภาพ

 รวมข้อสอบ 1,020 ข้ออธิบายคำคอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (อ.ชวิศ)
CW067

ราคาพิเศษ 220 บาท
รวมข้อสอบ 1,020 ข้ออธิบายคำคอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (อ.ชวิศ)

จัดทำโดย... อ.ชวิศ ใจทิพย์ ,รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ,อ.สุธีร์ ตั้งสถิตย์

รวมข้อสอบ 1,336 ข้ออธิบายคำตอบ พนักงานประจำโรงงานยาสูบ วุฒิ ป.ตรี/โท รัฐศาสตร์ทุกสาขา รหัสตำแหน่ง 1021 (อ.ชวิศ)
CW065

ราคาพิเศษ 220 บาท
รวมข้อสอบ 1,336 ข้ออธิบายคำตอบ พนักงานประจำโรงงานยาสูบ วุฒิ ป.ตรี/โท รัฐศาสตร์ทุกสาขา รหัสตำแหน่ง 1021 (อ.ชวิศ)

จัดทำโดย... อ.ชวิศ ใจทิพย์ ,รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ,อ.สุธีร์ ตั้งสถิตย์

บัตรติวฟรี !!+ชุดตะลุยโจทย์ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)
SG050
คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปรษณีย์ไทย (CA)
CA209

ราคาพิเศษ 250 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปรษณีย์ไทย (CA)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ CAMPUS ACDEMY

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved