หมวดสินค้า
รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
 
Advertising

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ DVD ติว ภาค ก สำนักงาน กพ

รวมคำบรรยายเนติบัณฑิต ภาค 2/68 ปี 2558

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กรมศุลกากร

คู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานอัยการสูงสุด

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK สำนักงาน ปปง

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพ

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ CPA TAX AUDITOR ผู้ตรวจสอบบัญชี

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ

 คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวช

www.fb.com/sheetram/
ข้อมูลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ

08-5967-9080
0-25141422
ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ
ข้อมูลสถิติ Web Rank
User Online
website statistics
หน้าที่ 2    พบทั้งหมด 3,915 รายการ
ลำดับ หน่วยงาน - ตำแหน่งงาน วันที่ ผู้เข้าชม
26 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เปิดรับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 58 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต (ตั้งแต่ 25 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2559)

25 เม.ย. 2559 2,953
27 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา สมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 25 - 29 เมษายน 2559)

25 เม.ย. 2559 2,057
28 กรมราชทัณฑ์

เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 1,463 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต (ตั้งแต่ 12 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2559)

22 เม.ย. 2559 6,974
29 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน จำนวน 3 ตำแหน่ง (ตั้งแต่ 21 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2559)

22 เม.ย. 2559 4,114
30 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 46 กลุ่มวิชา จำนวนรวม 515 อัตรา (ตั้งแต่ 25 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2559)

15 เม.ย. 2559 10,610
31 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวนรวม 13 อัตรา (ตั้งแต่ 20 เมษายน - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)

15 เม.ย. 2559 6,286
32 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.)

เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต (ตั้งแต่ 21 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2559)

15 เม.ย. 2559 20,316
33 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 53 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต (ตั้งแต่ 25 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2559)

15 เม.ย. 2559 23,873
34 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เปิดสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 12 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2559)

09 เม.ย. 2559 3,507
35 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เปิดสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ (ตั้งแต่ 25 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2559)

09 เม.ย. 2559 2,715
36 กองพลทหารราบที่ 15

เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 319 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ - 18 เมษายน 2559

09 เม.ย. 2559 3,579
37 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา

เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 28 อัตรา สมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 18 -22 เมษายน 2559)

09 เม.ย. 2559 1,684
38 กองทัพอากาศ

เปิดรับสมัครบุคคลหญิงเข้ารับราชการชั้นสัญญาบัตร เหล่าทหารนักบิน จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่ ( 18-24 เมษายน 2559)

01 เม.ย. 2559 4,910
39 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ตั้งแต่ 18-26 เมษายน พ.ศ. 2559)

02 เม.ย. 2559 1,776
40 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เปิดรับสมัครสอบ ประจำปี 2559 จำนวน 1,263 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต (ตั้งแต่ 4 - 10 เมษายน 2559)

01 เม.ย. 2559 13,431
41 ครู

โครงการครูคืนถิ่น จะบรรจุได้ จำนวน 48,374 อัตรา

31 มี.ค. 2559 23,604
42 กรมราชทัณฑ์

เตรียมเปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 1,463 อัตรา รับสมัครประมาณ ( 15 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2559)

31 มี.ค. 2559 23,120
43 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

รับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 10 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 1 - 29 เมษายน 2559)

28 มี.ค. 2559 4,969
44 กรมสรรพาวุธทหารบก

เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา สมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 20 - 22 เมษายน 2559)

28 มี.ค. 2559 5,465
45 สำนักงาน ก.พ.

เปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ตั้งแต่ 28 มีนาคม - 21 เมษายน พ.ศ. 2559)

25 มี.ค. 2559 11,985
46 กรมส่งเสริมการเกษตร

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ตั้งแต่ 4-21 เมษายน พ.ศ. 2559)

25 มี.ค. 2559 2,029
47 กรมป่าไม้

เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 124 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 5 - 18 เมษายน 2559)

25 มี.ค. 2559 20,789
48 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 29 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 21 มีนาคม - 8 เมษายน 2559)

25 มี.ค. 2559 1,544
49 กรมสรรพสามิต

เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2559)

25 มี.ค. 2559 2,045
50 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

เปิดรับสมัครสอบ นักเรียนไปรษณีย์ ประจำปี 2559 จำนวน 192 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 18 - 30 เมษายน 2559)

25 มี.ค. 2559 11,397
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ ข่าวการรับสมัครงาน ข่าวประกาศรับสมัคร ทั้งส่วน
งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ องค์กรอิสระ ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ
เรายินดีเป็นสื่อบริการให้ท่านฟรี ส่งมาที่ E-mail : webmaster@sheetram.com
( ใช้ หัวข้อ : ลงข่าว:ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้ท่านโดยด่วน
ต้องการรับข่าวการรับสมัครงาน แจ้ง E-mail ของท่าน เราจัดส่งให้ท่าน ฟรี!

รับข่าวสาร ( E-mail )

รับข่าวสาร ยกเลิกข่าว