หมวดสินค้า
รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
 
Advertising

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ DVD ติว ภาค ก สำนักงาน กพ

คู่มือ+ข้อสอบ E-BOOK กรมสรรพากร

รวมคำบรรยายเนติบัณฑิต ภาค 1/68 ปี 2558

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ สนง.ศาลยุติธรรม

คู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กศน การศึกษานอกโรงเรียน

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK สถานธนานุบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กรมทรัพยากรน้ำ

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ CPA TAX AUDITOR ผู้ตรวจสอบบัญชี

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ

 คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวช

www.fb.com/sheetram/
ข้อมูลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ

08-5967-9080
0-2723-0950
ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ
ข้อมูลสถิติ Web Rank
User Online
website statistics
หน้าที่ 2    พบทั้งหมด 3,407 รายการ
ลำดับ หน่วยงาน - ตำแหน่งงาน วันที่ ผู้เข้าชม
26 อบต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

ประกาศรับสมัครบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา (ตั้งแต่ 5-26 สิงหาคม 2558)

23 ก.ค. 2558 971
27 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ จำนวน 59 อัตรา ( ทั่วประเทศ ) (ตั้งแต่ 3 - 24 สิงหาคม 2558)

23 ก.ค. 2558 4,672
28 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ตั้งแต่ 22 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558)

22 ก.ค. 2558 3,420
29 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ประกาศ รับสมัครพนักงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา (ตั้งแต่ตอนนี้ - 7 สิงหาคม 2558)

22 ก.ค. 2558 5,748
30 กรมการแพทย์

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 14 ตำแหน่ง 80 อัตรา ตั้งแต่วันที่ (ตั้งแต่ 20-24 กรกฎาคม 2558)

22 ก.ค. 2558 1,653
31 อบต.แม่คะตวน จ.แม่ฮ่องสอน

ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล (ข้าราชการ) จำนวน 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา (ตั้งแต่ 5-26 สิงหาคม 2558)

21 ก.ค. 2558 993
32 ธนาคารออมสิน

ประกาศรับสมัครพนักงาน จำนวน 50 อัตรา ผู้สนใจยื่นแบบแจ้งความประสงค์ได้ (บัดนี้ - 24 กรกฎาคม 2558)

21 ก.ค. 2558 7,067
33 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน จำนวน 12 ตำแหน่ง (22 กรกฎาคม-5 สิงหาคม 2558)

21 ก.ค. 2558 9,904
34 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เตรียมพร้อม เปิดสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

21 ก.ค. 2558 9,314
35 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 2 อัตรา วิศวกร 1 อัตราวิศวกร 1 อัตรา

21 ก.ค. 2558 483
36 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (27 กรกฎาคม-19 สิงหาคม พ.ศ. 2558)

20 ก.ค. 2558 1,339
37 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558

20 ก.ค. 2558 1,374
38 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ประกาศ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ตั้งแต่ 27 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558)

18 ก.ค. 2558 1,563
39 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการสาธารณสุข,นักโภชนาการ,นายช่างเท

18 ก.ค. 2558 1,237
40 สำนักงานศาลยุติธรรม

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต (ตั้งแต่ 16 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2558)

17 ก.ค. 2558 3,016
41 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา สมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 20 - 24 กรกฎาคม 2558)

17 ก.ค. 2558 1,235
42 กรมศุลกากร

ประกาศ กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา สมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 20 - 24 กรกฎาคม 2558)

17 ก.ค. 2558 7,411
43 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายผู้สอน) จำนวน 22 อัตรา (ตั้งแต่ 20-28 กรกฎาคม 2558)

17 ก.ค. 2558 1,044
44 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ รวม 6 ตำแหน่ง 15 อัตรา (13 - 26 กรกฎาคม 2558)

16 ก.ค. 2558 5,073
45 การเคหะแห่งชาติ

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีพนักงาน รวม 20 ตำแหน่ง <รับออนไลน์> (14-27 กรกฎาคม 2558)

16 ก.ค. 2558 6,430
46 กรมอนามัย

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการหน่วยงานส่วนกลาง ประจำปี 2558 จำนวน 4 ตำแหน่ง (20 - 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)

16 ก.ค. 2558 2,950
47 ธนาคารธนชาต

ประกาศ รับสมัครตำแหน่ง Telesales / Call Center (Thai - Eng) จำนวนหลายอัตรา สมัครในวันที่ 6,13,20,27 กรกฎาคม พร้อมสัมภาษณ์ทันที

16 ก.ค. 2558 1,902
48 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รวม 3 อัตรา (22 กรกฎาคม-14 สิงหาคม พ.ศ. 2558)

16 ก.ค. 2558 2,310
49 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558

16 ก.ค. 2558 4,401
50 กรมวิชาการเกษตร

ประกาศ รับสมัครบุคลเข้ารับราชการ รวม 5 อัตรา <รับออนไลน์>(13-17 กรกฎาคม 2558)

14 ก.ค. 2558 4,753
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ ข่าวการรับสมัครงาน ข่าวประกาศรับสมัคร ทั้งส่วน
งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ องค์กรอิสระ ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ
เรายินดีเป็นสื่อบริการให้ท่านฟรี ส่งมาที่ E-mail : webmaster@sheetram.com
( ใช้ หัวข้อ : ลงข่าว:ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้ท่านโดยด่วน
ต้องการรับข่าวการรับสมัครงาน แจ้ง E-mail ของท่าน เราจัดส่งให้ท่าน ฟรี!

รับข่าวสาร ( E-mail )

รับข่าวสาร ยกเลิกข่าว