หมวดสินค้า
รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  นายร้อยตำรวจ บุคคลภายนอก

คู่มือ ข้อสอบ ธนาคารเพื่อการเกษตร ธกส

จองคำบรรยายเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 67

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กรมบังคับคดี

คู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ

คู่มือ+ข้อสอบ E-BOOK กรมพัฒนาที่ดิน

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณ

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK ตำรวจท่องเที่ยว

คู่มือเตรียมสอบ e-book กรมทรัพยากรน้ำ

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง

 คู่มือ+ข้อสอบ E-BOOK สำนักงาน ปปส

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  นายทหารประทวน สายงาน สัสดี

www.fb.com/sheetram/
ข้อมูลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ

08-5967-9080
0-2723-0950
ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ
ข้อมูลสถิติ Web Rank
User Online
website statistics
หน้าที่ 2    พบทั้งหมด 3,044 รายการ
ลำดับ หน่วยงาน - ตำแหน่งงาน วันที่ ผู้เข้าชม
26 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ประกาศ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน ปี 2558 จำนวน 847 อัตรา ภูมิภาค (14-25 ม.ค.58) อัตราทั่วไป (2-13 ก.พ.58)

15 ม.ค. 2558 26,252
27 สพฐ.

เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วยปี 58 ระหว่าง 23-29 มี.ค.58 ประกาศผลสอบภายใน14 พ.ค. 58

15 ม.ค. 2558 17,233
28 ศูนย์การทหารม้า

ประกาศ รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 100 อัตรา (20 - 29 มกราคม 2558)

12 ม.ค. 2558 5,510
29 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส)

ประกาศการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 และพนักงานการเงินระดับ 4 ประจำสาขา รวม 1700 อัตรา <รับออนไลน์> (21-28 ม.ค.58)

10 ม.ค. 2558 54,460
30 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) CAT

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพื่อบรรจุเข้าทำงาน ในคุณวุฒิปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่าง ๆ รวม 121 อัตรา <รับออนไลน์> (9-30 ม.ค.58)

08 ม.ค. 2558 16,457
31 กรมธนารักษ์

ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน รวม 3 อัตรา <รับออนไลน์> (5-23 มกราคม 2558)

08 ม.ค. 2558 2,849
32 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ประกาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล นักวิชาการเผยแพร่ และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (12-16 ม.ค.58)

08 ม.ค. 2558 3,097
33 สำนักงบประมาณ

ประกาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณ นิติกร และเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา รวม 26 อัตรา (12-30 ม.ค.58)

08 ม.ค. 2558 13,930
34 กรมวิชาการเกษตร

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนักกีฏวิทยาปฏิบัติการ รวม 7 อัตรา <รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต> (8-28 มกราคม 2558)

27 ธ.ค 2557 10,795
35 การประปานครหลวง

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน รวม 126 อัตรา <รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต> (25 ธันวาคม 57-13 มกราคม 58)

27 ธ.ค 2557 25,512
36 กรมธนารักษ์

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน รวม 3 อัตรา (5-23 มกราคม พ.ศ. 2558)

27 ธ.ค 2557 5,571
37 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร เพื่อปฏิบัติงานด้านระบบงานคุณภาพ ปฏิบัติงานด้านนิติกร และปฏิบัติงานด้านกลยุทธ์ (11-25 ธ.ค.57)

24 ธ.ค 2557 7,033
38 โรงพยาบาลศรีธัญญา

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ รวม 9 ตำแหน่ง 24 อัตรา (22 ธ.ค.57-15 ม.ค.58)

23 ธ.ค 2557 4,711
39 กองทัพอากาศ

ประกาศ รับสมัครบุคคลภายนอก รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ รวม 621 อัตรา <รับออนไลน์> (15 ม.ค.-5 มี.ค.58)

23 ธ.ค 2557 33,990
40 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

คาดว่าจะเปิดรับสมัครสอบเพื่อสรรหาบุคคลภายนอกเข้าทำงาน ประจำปี 2558 รวม 840 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ช่วงแรก 14 - 25 มกราคม 2558 และช่วงที่สอง วันที่ 2 - 13 กุมภาพันธ์ 2558

23 ธ.ค 2557 36,409
41 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ประกาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 60 อัตรา <รับออนไลน์> (24 ธันวาคม 2557-30 มกราคม 2558)

21 ธ.ค 2557 21,514
42 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ปปช.)

AA ฟรี ข้อสอบสำนักงาน ปปช สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฎิบัติการ สายงานปราบปรามทุจริต สำนักงาน ปปช คู่มือเตรียมสอบสำนักงาน ปปช ปี 2558 ชุด 4

20 ธ.ค 2557 1,014
43 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ปปช.)

LOAD ฟรี ข้อสอบสำนักงาน ปปช สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฎิบัติการ สายงานปราบปรามทุจริต สำนักงาน ปปช คู่มือเตรียมสอบสำนักงาน ปปช ปี 2558 ชุด 3

20 ธ.ค 2557 547
44 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ปปช.)

DOWNLOAD ฟรี ข้อสอบสำนักงาน ปปช แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฎิบัติการ สายงานปราบปรามทุจริต สำนักงาน ปปช คู่มือเตรียมสอบสำนักงาน ปปช สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปี 2558 ชุด 2

20 ธ.ค 2557 534
45 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ปปช.)

PDF ฟรี ข้อสอบสำนักงาน ปปช แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฎิบัติการ สายงานปราบปรามทุจริต สำนักงาน ปปช คู่มือเตรียมสอบสำนักงาน ปปช สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปี 2558 ชุด 1

20 ธ.ค 2557 579
46 กองทัพอากาศ

ประกาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ รวม 4 อัตรา (17-25 ธันวาคม 2557)

18 ธ.ค 2557 4,559
47 กองทัพบก

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน รวม 200 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (16 - 31 มกราคม 2558)

18 ธ.ค 2557 13,957
48 กรมการค้าต่างประเทศ

ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฎิบัติการ รวม 5 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (19 ธันวาคม 2557-13 มกราคม 2558)

18 ธ.ค 2557 7,273
49 กรมศุลกากร

ประกาศ รับสมัครสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน นักทรัพยากรบุคคลปฏฺิบัติการและนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ รวม 34 อัตรา <รับออนไลน์>(22 ธ.ค.57-15 ม.ค.58)

16 ธ.ค 2557 22,082
50 กรมการท่องเที่ยว

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการรวม 17 อัตรา (22 ธันวาคม พ.ศ. 2557-14 มกราคม พ.ศ. 2558)

16 ธ.ค 2557 29,437
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ ข่าวการรับสมัครงาน ข่าวประกาศรับสมัคร ทั้งส่วน
งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ องค์กรอิสระ ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ
เรายินดีเป็นสื่อบริการให้ท่านฟรี ส่งมาที่ E-mail : webmaster@sheetram.com
( ใช้ หัวข้อ : ลงข่าว:ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้ท่านโดยด่วน
ต้องการรับข่าวการรับสมัครงาน แจ้ง E-mail ของท่าน เราจัดส่งให้ท่าน ฟรี!

รับข่าวสาร ( E-mail )

รับข่าวสาร ยกเลิกข่าว