หมวดสินค้า
รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
 
Advertising

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ DVD ติว ภาค ก สำนักงาน กพ

รวมคำบรรยายเนติบัณฑิต ภาค 2/68 ปี 2558

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กรมศุลกากร

คู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานอัยการสูงสุด

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK สำนักงาน ปปง

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพ

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ CPA TAX AUDITOR ผู้ตรวจสอบบัญชี

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ

 คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวช

www.fb.com/sheetram/
ข้อมูลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ

08-5967-9080
0-2723-0950
ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ
ข้อมูลสถิติ Web Rank
User Online
website statistics
หน้าที่ 2    พบทั้งหมด 3,680 รายการ
ลำดับ หน่วยงาน - ตำแหน่งงาน วันที่ ผู้เข้าชม
26 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานด้านยาเสพติด สังกัดสำนักงาน ป.ป.ส. ภาคต่างๆ จำนวน 74 อัตรา (ตั้งแต่ 24-30 พฤศจิกายน 2558)

17 พ.ย. 2558 3,322
27 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุนและพนักงานสนับสนุนการลงทุน 4 หน่วย (ตั้งแต่ 23 - 27พฤศจิกายน พ.ศ. 2558)

17 พ.ย. 2558 347
28 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา (ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558)

17 พ.ย. 2558 756
29 กรมส่งเสริมสหกรณ์

เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ (ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558)

17 พ.ย. 2558 1,494
30 กรมการแพทย์

ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 112 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต (ตั้งแต่ 18 - 24 พฤศจิกายน 2558)

16 พ.ย. 2558 1,642
31 กรมชลประทาน

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง 75 อัตรา (ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558)

16 พ.ย. 2558 4,391
32 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส.-ป.ตรี จำนวน 43 อัตรา (ตั้งแต่ 18- 27 พฤศจิกายน 2558)

16 พ.ย. 2558 1,793
33 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ป.ตรี ป.โท จำนวนรวม 5 อัตรา (ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558)

16 พ.ย. 2558 1,040
34 กรมสรรพากร

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน 150 อัตรา รับสมัครออนไลน์ (ตั้งแต่ 24 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2558)

16 พ.ย. 2558 3,339
35 นักเรียนจ่าอากาศ

ประกาศรับสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2559 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2558 - 31 มกราคม 2559)

10 พ.ย. 2558 1,906
36 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เปิดรับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 3 (ด้านบัญชี) วุฒิ ป.ตรี ประจำ 6 จังหวัด (ภายใน 20 พฤศจิกายน 2558)

10 พ.ย. 2558 2,021
37 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

กรมทางหลวง รับบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง/พนักงานจ้าง จำนวนหลายอัตรา (ตั้งแต่ 11-20 พฤศจิกายน 2558)

10 พ.ย. 2558 1,457
38 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฎิบัติงาน จำนวน 66 ตำแหน่ง 164 อัตรา (ตั้งแต่ 16 - 22 พฤศจิกายน 2558)

08 พ.ย. 2558 4,896
39 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 17 ตำแหน่ง 79 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2559 (ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2558)

08 พ.ย. 2558 13,994
40 กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ

เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ (ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558)

08 พ.ย. 2558 1,404
41 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ตั้งแต่ 13-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558)

07 พ.ย. 2558 2,713
42 กองทัพบก (ทบ.)

ประกาศสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2559 จำนวน 155 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2558)

06 พ.ย. 2558 10,221
43 สำนักงาน ปปง.

VV แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงาน ปปง. ข้อสอบเก่านักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ปปง. คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน ปปง. ติวสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน ปปง. คู่มือสอบ สำนักงาน ปปง. ข้อสอบ สำนักงาน ปปง. ชุด 9

06 พ.ย. 2558 193
44 สำนักงาน ปปง.

TT แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงาน ปปง. ข้อสอบเก่านักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ปปง. คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน ปปง. ติวสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน ปปง. คู่มือสอบ สำนักงาน ปปง. ข้อสอบ สำนักงาน ปปง. ชุด 8

06 พ.ย. 2558 77
45 สำนักงาน ปปง.

PP แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงาน ปปง. ข้อสอบเก่านักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ปปง. คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน ปปง. ติวสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน ปปง. คู่มือสอบ สำนักงาน ปปง. ข้อสอบ สำนักงาน ปปง. ชุด 7

06 พ.ย. 2558 67
46 สำนักงาน ปปง.

QQ แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงาน ปปง. ข้อสอบเก่านักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ปปง. คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน ปปง. ติวสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน ปปง. คู่มือสอบ สำนักงาน ปปง. ข้อสอบ สำนักงาน ปปง. ชุด 6

06 พ.ย. 2558 57
47 สำนักงาน ปปง.

LL แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงาน ปปง. ข้อสอบเก่านักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ปปง. คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน ปปง. ติวสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน ปปง. คู่มือสอบ สำนักงาน ปปง. ข้อสอบ สำนักงาน ปปง. ชุด 5

06 พ.ย. 2558 68
48 สำนักงาน ปปง.

BB แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงาน ปปง. ข้อสอบเก่านักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ปปง. คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน ปปง. ติวสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน ปปง. คู่มือสอบ สำนักงาน ปปง. ข้อสอบ สำนักงาน ปปง. ชุด 4

06 พ.ย. 2558 135
49 สำนักงาน ปปง.

KK แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงาน ปปง. ข้อสอบเก่านักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ปปง. คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน ปปง. ติวสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน ปปง. คู่มือสอบ สำนักงาน ปปง. ข้อสอบ สำนักงาน ปปง. ชุด 3

06 พ.ย. 2558 60
50 สำนักงาน ปปง.

GG แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงาน ปปง. ข้อสอบเก่านักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ปปง. คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน ปปง. ติวสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน ปปง. คู่มือสอบ สำนักงาน ปปง. ข้อสอบ สำนักงาน ปปง. ชุด 2

06 พ.ย. 2558 59
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ ข่าวการรับสมัครงาน ข่าวประกาศรับสมัคร ทั้งส่วน
งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ องค์กรอิสระ ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ
เรายินดีเป็นสื่อบริการให้ท่านฟรี ส่งมาที่ E-mail : webmaster@sheetram.com
( ใช้ หัวข้อ : ลงข่าว:ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้ท่านโดยด่วน
ต้องการรับข่าวการรับสมัครงาน แจ้ง E-mail ของท่าน เราจัดส่งให้ท่าน ฟรี!

รับข่าวสาร ( E-mail )

รับข่าวสาร ยกเลิกข่าว