หมวดสินค้า
รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
 
Advertising

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ DVD ติว ภาค ก สำนักงาน กพ

รวมคำบรรยายเนติบัณฑิต ภาค 2/68 ปี 2558

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กรมศุลกากร

คู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานอัยการสูงสุด

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK สำนักงาน ปปง

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพ

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ CPA TAX AUDITOR ผู้ตรวจสอบบัญชี

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ

 คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวช

www.fb.com/sheetram/
ข้อมูลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ

08-5967-9080
0-25141422
ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ
ข้อมูลสถิติ Web Rank
User Online
website statistics
หน้าที่ 2    พบทั้งหมด 3,890 รายการ
ลำดับ หน่วยงาน - ตำแหน่งงาน วันที่ ผู้เข้าชม
26 กรมการทหารสื่อสาร

เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน หรือทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเป็นนายทหารประทวน อัตราสิบเอก จำนวน 30 อัตรา (ตั้งแต่ 23-31 มีนาคม 2559)

18 มี.ค. 2559 6,085
27 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 36 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 23 มีนาคม - 18 เมษายน 2559)

18 มี.ค. 2559 17,987
28 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา (ตั้งแต่ 21 มีนาคม - 3 เมษายน 2559)

16 มี.ค. 2559 1,661
29 สำนักงานสถิติ จ.พระนครศรีอยุธยา

เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 23 อัตรา สมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 17 - 21 มีนาคม 2559)

16 มี.ค. 2559 710
30 สำนักงานการบินพลเรือน

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 139 ตำแหน่ง รับสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 14 มีนาคม - 1 เมษายน 2559)

15 มี.ค. 2559 6,103
31 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

เปิดรับสมัครสมัครสอบเข้าทำงาน ประจำปี 2559 จำนวน 10 อัตรา และขึ้นบัญชีสำรอง สมัครทางอินเตอร์เน็ต (ตั้งแต่ 15 - 31 มีนาคม 2559)

15 มี.ค. 2559 3,258
32 กรมการปกครอง

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) (วุฒิปริญญาตรี) รวม 100 อัตรา <รับออนไลน์>(23 มี.ค.-20 เม.ย.59)

11 มี.ค. 2559 26,769
33 บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชัน จำกัด

เปิดรับสมัครลูกจ้างเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง 38 อัตรา (บัดนี้ - 16 มีนาคม 2559)

09 มี.ค. 2559 3,058
34 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

เปิดสอบเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปี 2559 จำนวน 200 คน เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2559)

01 ก.พ. 2559 2,070
35 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 34 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 16 มีนาคม - 7 เมษายน 2559)

09 มี.ค. 2559 13,732
36 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต (ตั้งแต่ 14 - 20 มีนาคม 2559)

09 มี.ค. 2559 4,015
37 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหา บัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

05 มี.ค. 2559 5,981
38 กรมส่งเสริมการเกษตร

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ (ตั้งแต่ 11-31 มีนาคม พ.ศ. 2559)

04 มี.ค. 2559 4,136
39 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ตำแหน่ง งานธุรการ จำนวน 18 ตำแหน่ง (ตั้งแต่ 1-31 มีนาคม 2559)

04 มี.ค. 2559 5,848
40 สำนักงบประมาณ

เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต (ตั้งแต่ 14 มีนาคม - 1 เมษายน 2559)

04 มี.ค. 2559 9,007
41 กรมสารบรรณทหารเรือ

เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 9 - 22 มีนาคม 2559)

04 มี.ค. 2559 2,351
42 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด

เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 195 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 1 - 31 มีนาคม 2559)

02 มี.ค. 2559 19,377
43 สำนักงานอัยการสูงสุด

เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 100 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 11 - 31 มีนาคม 2559)

02 มี.ค. 2559 13,764
44 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป 3 (ตั้งแต่ 7-18 มีนาคม พ.ศ. 2559)

29 ก.พ. 2559 2,529
45 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 36 ตำแหน่ง 225 อัตรา (ตั้งแต่ 1-9 มีนาคม 2559)

29 ก.พ. 2559 1,857
46 สำนักงาน ก.พ.

เปิดรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การศึกษา วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา (ตั้งแต่ 23-29 กุมภาพันธ์ 2559)

24 ก.พ. 2559 1,998
47 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

BB แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย ติวสอบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ข้อสอบเก่านักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 2

27 ก.พ. 2559 1,736
48 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

BB แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย ติวสอบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ข้อสอบเก่านักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 1

27 ก.พ. 2559 1,205
49 กรมการทหารช่าง

เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 100 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 2 - 15 มีนาคม 2559)

26 ก.พ. 2559 4,313
50 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ตั้งแต่ 23 ก.พ. - 14 มี.ค. 59)

25 ก.พ. 2559 3,755
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ ข่าวการรับสมัครงาน ข่าวประกาศรับสมัคร ทั้งส่วน
งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ องค์กรอิสระ ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ
เรายินดีเป็นสื่อบริการให้ท่านฟรี ส่งมาที่ E-mail : webmaster@sheetram.com
( ใช้ หัวข้อ : ลงข่าว:ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้ท่านโดยด่วน
ต้องการรับข่าวการรับสมัครงาน แจ้ง E-mail ของท่าน เราจัดส่งให้ท่าน ฟรี!

รับข่าวสาร ( E-mail )

รับข่าวสาร ยกเลิกข่าว