หมวดสินค้า
รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
 
Advertising

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ DVD ติว ภาค ก สำนักงาน กพ

รวมคำบรรยายเนติบัณฑิต ภาค 2/68 ปี 2558

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กรมศุลกากร

คู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานอัยการสูงสุด

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK สำนักงาน ปปง

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพ

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ CPA TAX AUDITOR ผู้ตรวจสอบบัญชี

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ

 คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวช

www.fb.com/sheetram/
ข้อมูลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ

08-5967-9080
0-2723-0950
ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ
ข้อมูลสถิติ Web Rank
User Online
website statistics
หน้าที่ 2    พบทั้งหมด 3,813 รายการ
ลำดับ หน่วยงาน - ตำแหน่งงาน วันที่ ผู้เข้าชม
26 ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจชายแดนใต้ (ตำรวจสัญญาบัตร)

เปิดสอบตำรวจสัญญาบัตร ประจำปี 2559 จำนวน 150 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 1 - 23 กุมภาพันธ์ 2559)

27 ม.ค. 2559 6,169
27 กรมศิลปากร

เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 17 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต (ตั้งแต่ 1 - 22 กุมภาพันธ์ 2559)

27 ม.ค. 2559 3,426
28 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

AA แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ข้อสอบเก่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิต คู่มือสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ติวสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต รวมข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ชุด 4

23 ม.ค. 2559 349
29 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

AA แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ข้อสอบเก่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิต คู่มือสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ติวสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต รวมข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ชุด 3

23 ม.ค. 2559 137
30 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

AA แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ข้อสอบเก่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิต คู่มือสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ติวสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต รวมข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ชุด 2

23 ม.ค. 2559 179
31 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

AA แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ข้อสอบเก่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิต คู่มือสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ติวสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต รวมข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ชุด 1

23 ม.ค. 2559 234
32 กองทัพอากาศ

AA แนวข้อสอบนายทหารประทวน กองทัพอากาศ ข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร กองทัพอากาศ ข้อสอบกองทัพอากาศ คู่มือสอบนายทหารประทวน กองทัพอากาศ คู่มือสอบนายทหารชั้นสัญญาบัตร ติวสอบนายทหารกองทัพอากาศ ชุด 4

23 ม.ค. 2559 421
33 กองทัพอากาศ

LL แนวข้อสอบนายทหารประทวน กองทัพอากาศ ข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร กองทัพอากาศ ข้อสอบกองทัพอากาศ คู่มือสอบนายทหารประทวน กองทัพอากาศ คู่มือสอบนายทหารชั้นสัญญาบัตร ติวสอบนายทหารกองทัพอากาศ ชุด 3

23 ม.ค. 2559 228
34 กองทัพอากาศ

BB แนวข้อสอบนายทหารประทวน กองทัพอากาศ ข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร กองทัพอากาศ ข้อสอบกองทัพอากาศ คู่มือสอบนายทหารประทวน กองทัพอากาศ คู่มือสอบนายทหารชั้นสัญญาบัตร ติวสอบนายทหารกองทัพอากาศ ชุด 2

23 ม.ค. 2559 250
35 กองทัพอากาศ

KK แนวข้อสอบนายทหารประทวน กองทัพอากาศ ข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร กองทัพอากาศ ข้อสอบกองทัพอากาศ คู่มือสอบนายทหารประทวน กองทัพอากาศ คู่มือสอบนายทหารชั้นสัญญาบัตร ติวสอบนายทหารกองทัพอากาศ ชุด 1

23 ม.ค. 2559 367
36 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

BB แนวข้อสอบพนักงานการเงิน 4 ธกส. ข้อสอบพนักงานการเงิน 4 ข้อสอบธกส. คู่มือสอบพนักงานการเงิน 4 ธกส. คู่มือสอบพนักงานการเงิน 4 ธนาคารเพื่อการเกษตร คู่มือสอบธนาคารเพื่อการเกษตร ชุด 2

23 ม.ค. 2559 761
37 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

KK แนวข้อสอบพนักงานการเงิน 4 ธกส. ข้อสอบพนักงานการเงิน 4 ข้อสอบธกส. คู่มือสอบพนักงานการเงิน 4 ธกส. คู่มือสอบพนักงานการเงิน 4 ธนาคารเพื่อการเกษตร คู่มือสอบธนาคารเพื่อการเกษตร ชุด 1

23 ม.ค. 2559 756
38 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 13 ตำแหน่ง 45 อัตรา ครั้งที่ 1/2559 (ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2559 )

23 ม.ค. 2559 5,187
39 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (ตั้งแต่ 1-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559)

21 ม.ค. 2559 1,586
40 กรมสรรพาวุธทหารบก

ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 287 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2559)

21 ม.ค. 2559 4,124
41 ปลัดอำเภอ

เตรียมเปิดรับสมัครสอบ ปลัดอำเภอ ประจำปี 2559 จำนวน 841 อัตรา

21 ม.ค. 2559 9,515
42 กรมเจ้าท่า

ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 7 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต (ตั้งแต่ 20 - 29 มกราคม 2559)

20 ม.ค. 2559 1,842
43 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต (ตั้งแต่ 26 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2559)

20 ม.ค. 2559 5,055
44 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานการเงินระดับ 4 ประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2558 จำนวน 800 อัตรา (ตั้งแต่ 18-25 มกราคม 2559)

16 ม.ค. 2559 8,970
45 ธนาคารกสิกรไทย

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและการขายประจำสาขาทั่วประเทศ (Branch Advisory and Sales Officer: BAS) และตำแหน่งอื่นๆอีกหลายตำแหน่ง

16 ม.ค. 2559 2,524
46 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

เปิดรับสมัครสอบบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2559 จำนวน 689 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 5 - 22 มกราคม 2559)

14 ม.ค. 2559 3,233
47 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นครูกทม. (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559) จำนวน 116 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 20 - 27 มกราคม 2559)

14 ม.ค. 2559 3,559
48 การประปานครหลวง

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2559 จำนวนหลายตำแหน่ง หลายอัตรา เปิดรับสมัครออนไลน์ (ตั้งแต่ 1 - 18 กุมภาพันธ์ 2559)

14 ม.ค. 2559 14,242
49 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่1/2559 จำนวน 26 ตำแหน่ง หลายอัตรา (ตั้งแต่ 15-21 มกราคม 2559)

14 ม.ค. 2559 1,618
50 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

TT แนวข้อสอบพนักงานนโยบายและแผน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน กรมบรรเทาสาธารณภัย ข้อสอบพนักงานบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย คู่มือสอบกรมบรรเทาสาธารณภัย ติวสอบกรมบรรเทาสาธารณภัย ชุด 6

09 ม.ค. 2559 881
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ ข่าวการรับสมัครงาน ข่าวประกาศรับสมัคร ทั้งส่วน
งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ องค์กรอิสระ ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ
เรายินดีเป็นสื่อบริการให้ท่านฟรี ส่งมาที่ E-mail : webmaster@sheetram.com
( ใช้ หัวข้อ : ลงข่าว:ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้ท่านโดยด่วน
ต้องการรับข่าวการรับสมัครงาน แจ้ง E-mail ของท่าน เราจัดส่งให้ท่าน ฟรี!

รับข่าวสาร ( E-mail )

รับข่าวสาร ยกเลิกข่าว