หมวดสินค้า
รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
 
Advertising

เพิ่มเพื่อน 

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ DVD ติว ภาค ก สำนักงาน กพ

รวมคำบรรยายเนติบัณฑิต ภาค 2/68 ปี 2558

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กรมศุลกากร

คู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานอัยการสูงสุด

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK สำนักงาน ปปง

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพ

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ CPA TAX AUDITOR ผู้ตรวจสอบบัญชี

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ

 คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวช

www.fb.com/sheetram/
ข้อมูลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ

08-5967-9080
0-25141422
ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ
ข้อมูลสถิติ Web Rank
User Online
website statistics
หน้าที่ 2    พบทั้งหมด 4,021 รายการ
ลำดับ หน่วยงาน - ตำแหน่งงาน วันที่ ผู้เข้าชม
26 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ จำนวน 207 อัตรา (ตั้งแต่ 26 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559)

18 ก.ย. 2559 4,184
27 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก ตำแหน่งวิทยากร ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนสัมพันธ์ (ตั้งแต่ 26-30 กันยายน 2559)

18 ก.ย. 2559 2,310
28 สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 36 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 13 - 23 กันยายน 2559)

13 ก.ย. 2559 1,786
29 นายสิบตำรวจ

ความคืบหน้าข่าวการเปิดรับสมัครนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 6,000 อัตราทั่วประเทศ

03 ก.ย. 2559 17,351
30 สำนักงานศาลยุติธรรม

เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการและเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ จำนวน 28 อัตรา รับสมัครออนไลน์ (ตั้งแต่ 8-28 กันยายน 2559)

03 ก.ย. 2559 7,930
31 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เตรียมจัดสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น จำนวน 105 ตำแหน่ง 3,415 อัตรา รับสมัครตุลาคม-ธันวาคม 2559 นี้

26 ก.ย. 2559 18,218
32 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 5 - 23 กันยายน 2559)

03 ก.ย. 2559 2,549
33 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง (กสทช.)

เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 90 อัตรา รับสมัครด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ (ตั้งแต่ 29 สิงหาคม - 16 ธันวาคม 2559)

03 ก.ย. 2559 5,571
34 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 6 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 กันยายน 2559)

03 ก.ย. 2559 2,691
35 นักการทูต

เปิดรับสมัครสอบ ประจำปี 2559 จำนวน 40 อัตรา วุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทุกสาขา!!! รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 12 กันยายน - 5 ตุลาคม 2559)

03 ก.ย. 2559 6,731
36 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (ตั้งแต่ 1-7 กันยายน พ.ศ. 2559)

26 ส.ค. 2559 2,312
37 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 5 - 23 กันยายน 2559)

26 ส.ค. 2559 4,421
38 กรมการทหารสื่อสาร

เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 25 - 26 สิงหาคม 2559)

26 ส.ค. 2559 1,508
39 กรมพัฒนาที่ดิน

เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 33 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559)

26 ส.ค. 2559 4,815
40 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ตั้งแต่ 29 สิงหาคม - 16 กันยายน พ.ศ. 2559)

20 ส.ค. 2559 5,441
41 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 66 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 24 - 30 สิงหาคม 2559)

20 ส.ค. 2559 4,033
42 กรมการท่องเที่ยว

เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 61 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 กันยายน 2559)

20 ส.ค. 2559 4,991
43 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 12 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 22 - 31 สิงหาคม 2559)

17 ส.ค. 2559 5,723
44 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บุคลากร (ตั้งแต่ 17-23 สิงหาคม พ.ศ. 2559)

16 ส.ค. 2559 2,527
45 มณฑลทหารบกที่ 21

เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวนหญิง จำนวน 1 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 24 - 26 สิงหาคม 2559)

16 ส.ค. 2559 1,221
46 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เปิดรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุข จำนวน 246 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 25 - 31 สิงหาคม 2559)

16 ส.ค. 2559 2,112
47 กรมทางหลวงชนบท

เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 28 อัตรา (ตั้งแต่ 20-26 สิงหาคม 2559)

13 ส.ค. 2559 3,023
48 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี

เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 49 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 15 - 17 สิงหาคม 2559)

11 ส.ค. 2559 2,109
49 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 71 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 8 - 29 สิงหาคม 2559)

10 ส.ค. 2559 2,406
50 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 48 อัตรา รับสมัคร (ตั้งแต่ 16 สิงหาคม - 5 กันยายน 2559)

10 ส.ค. 2559 5,643
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ ข่าวการรับสมัครงาน ข่าวประกาศรับสมัคร ทั้งส่วน
งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ องค์กรอิสระ ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ
เรายินดีเป็นสื่อบริการให้ท่านฟรี ส่งมาที่ E-mail : webmaster@sheetram.com
( ใช้ หัวข้อ : ลงข่าว:ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้ท่านโดยด่วน
ต้องการรับข่าวการรับสมัครงาน แจ้ง E-mail ของท่าน เราจัดส่งให้ท่าน ฟรี!

รับข่าวสาร ( E-mail )

รับข่าวสาร ยกเลิกข่าว