หมวดสินค้า
รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
 
Advertising

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ DVD ติว ภาค ก สำนักงาน กพ

คู่มือ+ข้อสอบ E-BOOK กรมสรรพากร

รวมคำบรรยายเนติบัณฑิต ภาค 1/68 ปี 2558

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ สนง.ศาลยุติธรรม

คู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กศน การศึกษานอกโรงเรียน

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK สถานธนานุบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กรมทรัพยากรน้ำ

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ CPA TAX AUDITOR ผู้ตรวจสอบบัญชี

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ

 คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวช

www.fb.com/sheetram/
ข้อมูลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ

08-5967-9080
0-2723-0950
ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ
ข้อมูลสถิติ Web Rank
User Online
website statistics
หน้าที่ 2    พบทั้งหมด 3,333 รายการ
ลำดับ หน่วยงาน - ตำแหน่งงาน วันที่ ผู้เข้าชม
26 กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประกาศรับสมัครสอบ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นชั้นสัญญาบัตร วุฒิ ป.โท รวม 30 อัตรา (22 มิ.ย.-2 ก.ค.58)

20 มิ.ย. 2558 7,701
27 บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด

ประกาศ รับสมัครบุคลากร จำนวนมาก ทุกสาขา รวมหลายอัตรา (เดือน มิถุนายน 2558)

18 มิ.ย. 2558 9,824
28 กรมบัญชีกลาง

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการและนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รวม 12 อัตรา <รับออนไลน์>(24 มิถุนายน-14 กรกฎาคม 2558)

18 มิ.ย. 2558 10,345
29 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนฉบับร่างสอบนายร้อย เปิดสอบนายร้อยตำรวจ วุฒิ ป.โท 3 กลุ่ม 30 อัตรา <รับออนไลน์>(22 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2558)

17 มิ.ย. 2558 3,779
30 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ประกาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส.-ปริญญาโท หลายอัตรา (บัดนี้-22 มิถุนายน 2558)

17 มิ.ย. 2558 8,360
31 กรมการแพทย์

ประกาศรับสมัครสอบบุคคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักยุทศาสตร์การแพทย์) รวม 1 อัตรา (4 มิถุนายน-4 สิงหาคม 2558)

16 มิ.ย. 2558 1,166
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกาศ รับสมัครสอบบุคคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งวิชาการ รวม 1 อัตรา (10 มิถุนายน-9 ตุลาคม 2558)

16 มิ.ย. 2558 1,094
33 กรมสรรพสามิต

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี และนักวิชาการสรรพสามิต(คนพิการ) (22-26 มิถุนายน 2558)

16 มิ.ย. 2558 3,598
34 กรมส่งเสริมสหกรณ์

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ รวม 1 อัตรา (15-25 มิถุนายน 2558)

16 มิ.ย. 2558 2,361
35 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลและนักนิติวิทยาศาสตร์ รวม 4 อัตรา (25 มิถุนายน-8 กรกฎาคม 2558)

16 มิ.ย. 2558 2,363
36 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ รวม 3 อัตรา <รับออนไลน์> (22 มิถุนายน-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)

16 มิ.ย. 2558 4,338
37 กรมวิชาการเกษตร

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การ เงินและบัญชี (ส่วนกลาง) เจ้าหน้าที่ธุรการ (ส่วนกลาง) และนักวิชาการเกษตร (ส่วนกลาง) <รับออนไลน์> (8-12 มิถุนายน 2558)

16 มิ.ย. 2558 1,905
38 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ รวม 52 อัตรา (24 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)

16 มิ.ย. 2558 12,576
39 กรมการขนส่งทางบก

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้างจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวม 4 ตำแหน่ง 100 อัตรา <รับออนไลน์> (15-19 มิ.ย.2558)

14 มิ.ย. 2558 3,583
40 กรมการค้าต่างประเทศ

ประกาศรับสมัครสอบบุคคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ รวม 5 อัตรา (16 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)

12 มิ.ย. 2558 2,331
41 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่งคราว รวม 20 อัตรา (3-19 มิถุนายน 2558)

12 มิ.ย. 2558 4,479
42 กรมการพัฒนาชุมชน

ประกาศ รับสมัครสอบ อสพ. 200 อัตราทั่วประเทศ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา (15-26 มิถุนายน 2558)

12 มิ.ย. 2558 26,229
43 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รวม 6 อัตรา สมัครด้วยตนเอง (15 - 19 มิถุนายน 2558)

11 มิ.ย. 2558 2,273
44 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558

11 มิ.ย. 2558 2,085
45 กองบัญชาการกองทัพไทย

ประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา สมัครด้วยตนเอง (16 - 24 มิถุนายน 2558)

09 มิ.ย. 2558 5,222
46 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รวม 31 อัตรา <รับออนไลน์>(15-21 มิถุนายน 2558)

07 มิ.ย. 2558 3,125
47 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าเป็นข้าราชการ รวม 3 ตำแหน่ง 10 อัตรา (15 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)

06 มิ.ย. 2558 5,965
48 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 3 ตำแหน่ง 14 อัตรา (15-19 มิถุนายน พ.ศ. 2558)

06 มิ.ย. 2558 3,154
49 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 8 ตำแหน่ง 25 อัตรา (15 - 19 มิถุนายน 2558)

06 มิ.ย. 2558 4,126
50 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดมหาสารคาม

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (10-16 มิถุนายน 2558)

05 มิ.ย. 2558 893
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ ข่าวการรับสมัครงาน ข่าวประกาศรับสมัคร ทั้งส่วน
งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ องค์กรอิสระ ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ
เรายินดีเป็นสื่อบริการให้ท่านฟรี ส่งมาที่ E-mail : webmaster@sheetram.com
( ใช้ หัวข้อ : ลงข่าว:ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้ท่านโดยด่วน
ต้องการรับข่าวการรับสมัครงาน แจ้ง E-mail ของท่าน เราจัดส่งให้ท่าน ฟรี!

รับข่าวสาร ( E-mail )

รับข่าวสาร ยกเลิกข่าว