หมวดสินค้า
รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ DVD ติว ภาค ก สำนักงาน กพ

คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวช

คู่มือ+ข้อสอบ E-BOOK กรมบัญชีกลาง

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK ตำรวจท่องเที่ยว

คู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณ

คู่มือ+ข้อสอบ E-BOOK กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ศาลยุติธรรม

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ DVD ติว ภาค ก สำนักงาน กพ

 คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กรมการพัฒนาชุมชน

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ CPA TAX AUDITOR ผู้ตรวจสอบบัญชี

www.fb.com/sheetram/
ข้อมูลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ

08-5967-9080
0-2723-0950
ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ
ข้อมูลสถิติ Web Rank
User Online
website statistics
หน้าที่ 1    พบทั้งหมด 294 รายการ
ลำดับ หน่วยงาน - ตำแหน่งงาน วันที่ ผู้เข้าชม
1 กรมบังคับคดี

ประกาศ เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติ รวม 10 อัตรา <รับออนไลน์> (8-26 กันยายน 2557)

30 ส.ค. 2557 1,298
2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2557 จำนวน 500 อัตรา <รับออนไลน์>(25 ส.ค.-4 ก.ย.2557)

25 ส.ค. 2557 11,958
3 กรมควบคุมมลพิษ

ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมควบคุมมลพิษ รวม 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา <รับออนไลน์> (1-26 กันยายน 2557)

24 ส.ค. 2557 6,661
4 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ประกาศ รับสมัครสอบเข้าบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 15 ตำแหน่ง 68 อัตรา <รับออนไลน์> (บัดนี้ -3 กันยายน 2557)

24 ส.ค. 2557 11,940
5 สำนักงาน ก.พ.

ประกาศรับสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557 <รับออนไลน์> (29 สิงหาคม - 18 กันยายน 2557)

24 ส.ค. 2557 8,009
6 กรมสรรพากร

ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฎิบัติงาน เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิับัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร๋์ปฏิบัติงาน จำนวนรวม 187 อัตรา <รับออนไลน์> (1-19 กันยายน พ.ศ. 2557)

24 ส.ค. 2557 18,473
7 ธนาคารกรุงไทย

ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าเป็นพนักงานหลายอัตรา ทั่วประเทศ <รับออนไลน์> (ประจำเดือน สิงหาคม 2557)

22 ส.ค. 2557 16,299
8 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าทำงานรวม 43 อัตรา <รับออนไลน์> (บัดนี้-7 กันยายน 2557)

22 ส.ค. 2557 11,570
9 กรมศิลปากร

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการและตำแหน่งนักอักษรศาสนตร์ปฏิบัติการ <รับออนไลน์>(18-29 ส.ค.2557)

13 ส.ค. 2557 2,251
10 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 579 อัตรา <รับออนไลน์>(11-17 ส.ค.2557)

04 ส.ค. 2557 62,477
11 ศาลยุติธรรม

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รวม 6 อัตรา <รับออนไลน์> (13 ส.ค.-6 ก.ย.2557)

04 ส.ค. 2557 31,285
12 ธนาคารกสิกรไทย

ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานจำนวนมากทั่วประเทศ รับออนไลน์

01 ส.ค. 2557 33,339
13 ธนาคารกรุงไทย

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ทั่วประเทศ หลายอัตรา รับออนไลน์

31 ก.ค. 2557 48,795
14 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ประกาศ รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน รวม 53 อัตรา <รับออนไลน์> (1-25 สิงหาคม พ.ศ. 2557)

25 ก.ค. 2557 40,642
15 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ รวม 8 อัตรา <รับออนไลน์>(1 สิงหาคม-3 กันยายน 2557)

24 ก.ค. 2557 3,028
16 กรมการแพทย์

ประกาศ เรื่อง รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เภสัชกร นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยาคลินิก พนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ <รับออนไลน์> (22-28 ก.ค.2557)

15 ก.ค. 2557 2,890
17 กรมศิลปากร

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2557 จำนวน 10 อัตรา <รับออนไลน์> (25 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2557)

14 ก.ค. 2557 9,120
18 กระทรวงการต่างประเทศ

ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ง ตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา <รับออนไลน์> (18 สิงหาคม - 5 กันยายน 2557)

14 ก.ค. 2557 8,786
19 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ด่วน !! เปิดสอบ รับสมัครตำรวจ 6,800 อัตรา ปี 2557 <รับออนไลน์>(22 ก.ค.-13 ส.ค.57)

09 ก.ค. 2557 94,999
20 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย รวม 20 วิชาเอก 106 อัตรา <รับออนไลน์> (22 ก.ค.-13 ส.ค.2557)

07 ก.ค. 2557 8,234
21 กรมการพัฒนาชุมชน

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และเจ้่าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน รวม 25 ตำแหน่ง <รับออนไลน์> (8-30 กรกฎาคม 2557)

01 ก.ค. 2557 45,085
22 กรมการแพทย์

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รวม 675 อัตรา <รับออนไลน์> (1 - 7 กรกฎาคม 2557)

27 มิ.ย. 2557 3,317
23 สำนักงานอัยการสูงสุด

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2557 <รับออนไลน์> (2 - 31 กรกฎาคม 2557)

27 มิ.ย. 2557 16,497
24 กรมป่าไม้

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ รวม 15 ตำแหน่ง 81 อัตรา <รับออนไลน์> (12-23 มิถุนายน 2557)

09 มิ.ย. 2557 27,752
25 สำนักงานศาลยุติธรรม

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้า พนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน รวม 35 อัตรา <รับออนไลน์> (9-30 มิถุนายน 2557)

05 มิ.ย. 2557 57,372
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ ข่าวการรับสมัครงาน ข่าวประกาศรับสมัคร ทั้งส่วน
งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ องค์กรอิสระ ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ
เรายินดีเป็นสื่อบริการให้ท่านฟรี ส่งมาที่ E-mail : webmaster@sheetram.com
( ใช้ หัวข้อ : ลงข่าว:ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้ท่านโดยด่วน
ต้องการรับข่าวการรับสมัครงาน แจ้ง E-mail ของท่าน เราจัดส่งให้ท่าน ฟรี!

รับข่าวสาร ( E-mail )

รับข่าวสาร ยกเลิกข่าว