หมวดสินค้า
รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  นายร้อยตำรวจ บุคคลภายนอก

คู่มือ ข้อสอบ ธนาคารเพื่อการเกษตร ธกส

จองคำบรรยายเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 67

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กรมบังคับคดี

คู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ

คู่มือ+ข้อสอบ E-BOOK กรมพัฒนาที่ดิน

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณ

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK ตำรวจท่องเที่ยว

คู่มือเตรียมสอบ e-book กรมทรัพยากรน้ำ

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง

 คู่มือ+ข้อสอบ E-BOOK สำนักงาน ปปส

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  นายทหารประทวน สายงาน สัสดี

www.fb.com/sheetram/
ข้อมูลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ

08-5967-9080
0-2723-0950
ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ
ข้อมูลสถิติ Web Rank
User Online
website statistics
หน้าที่ 1    พบทั้งหมด 368 รายการ
ลำดับ หน่วยงาน - ตำแหน่งงาน วันที่ ผู้เข้าชม
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย จำนวน 34 อัตรา <รับออนไลน์> (18 มีนาคม -1 เมษายน 2558)

29 มี.ค. 2558 589
2 กรมส่งเสริมการเกษตร

ประกาศ รับสมัครสอบพนักงานราชการ รวม 158 อัตรา <รับออนไลน์> (30 มีนาคม - 3 เมษายน 2558)

23 มี.ค. 2558 14,742
3 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานธุรการ รวม 16 อัตรา <รับออนไลน์> (30 มีนาคม - 3 เมษายน พ.ศ. 2558)

19 มี.ค. 2558 6,440
4 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ รวม 6 ตำแหน่ง <รับออนไลน์> (16 มีนาคม-16 เมษายน 2558)

12 มี.ค. 2558 19,582
5 กรมการจัดหางาน

ประกาศ สมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฎิบัติการ รว 48 อัตรา <รับออนไลน์> (23 มีนาคม-16 เมษายน 2558)

12 มี.ค. 2558 31,339
6 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รวม 3 ตำแหน่ง จำนวน 7 อัตรา <รับออนไลน์> (12 มีนาคม-6 เมษายน 2558)

09 มี.ค. 2558 5,573
7 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 67 อัตรา <รับออนไลน์>(11-17 มีนาคม 2558)

09 มี.ค. 2558 18,142
8 ธนาคารออมสิน

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ วุฒิ ม.3-ปริญญาโท หลายอัตรา <รับออนไลน์> (บัดนี้-30 ธันวาคม 2558)

03 มี.ค. 2558 25,269
9 กรมราชทัณฑ์

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน รวม 100 อัตรา <รับออนไลน์>(9-27 มีนาคม 2558)

01 มี.ค. 2558 21,975
10 สำนักงาน ก.พ.

ประกาศ รับสมัครสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2558 (รอบทั่วไป) <รับออนไลน์> (5-25 มีนาคม 2558)

24 ก.พ. 2558 41,008
11 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ประกาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป นิติกร และเจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชน รวม 12 อัตรา <รับออนไลน์> ( 2-13 มีนาคม 2558)

23 ก.พ. 2558 12,461
12 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (CAT)

ประกาศ รับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 14 อัตรา <รับออนไลน์> (20 กุมภาพันธ์-6 มีนาคม 2558)

23 ก.พ. 2558 6,856
13 กระทรวงการต่างประเทศ

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการฑูตปฏิบัติการ รวม 30 อัตรา <รับออนไลน์> (5-30 มีนาคม 2558)

19 ก.พ. 2558 9,067
14 กรมการปกครอง

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) รวม 120 อัตรา <รับออนไลน์> ( 25 กุมภาพันธ์-19 มีนาคม 2558)

17 ก.พ. 2558 41,469
15 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าทำงาน รวม รวม 28 ตำแหน่ง 46 อัตรา <รับออนไลน์> (16 กุมภาพันธ์ -15 มีนาคม 2558)

17 ก.พ. 2558 11,914
16 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง)

ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการพัสดุ รวม 106 อัตรา <รับออนไลน์> ตั้งแต่วันที่ (24 กุมภาพันธ์ -17 มีนาคม 2558)

17 ก.พ. 2558 27,581
17 กรมศิลปากร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน <รับออนไลน์> (16 ก.พ.-10 มี.ค.58)

16 ก.พ. 2558 3,700
18 กรมธนารักษ์

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ รวม 30 อัตรา <รับออนไลน์> (20 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม 2558)

16 ก.พ. 2558 8,810
19 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ รวม 8 อัตรา <รับออนไลน์> (5-27 มีนาคม 2558)

10 ก.พ. 2558 14,566
20 บริษัท ขนส่ง จำกัด

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน รวม 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา <รับออนไลน์> (4-22 กุมภาพันธ์ 2558)

05 ก.พ. 2558 8,218
21 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)

ประกาศ เปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. เข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (หลักสูตร นสต.) รวม 5,000 อัตรา <รับออนไลน์> (5-19 กุมภาพันธ์ 2558)

05 ก.พ. 2558 19,505
22 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

จะเปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปี 2558 รวม 5,000 อัตรา รับออนไลน์ คาดว่ารับสมัคร 5-19 กุมภาพันธ์ 2558

02 ก.พ. 2558 7,119
23 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ รวม 7 ตำแหน่ง <รับออนไลน์> (26 มกราคม-13 กุมภาพันธ์ 2558)

28 ม.ค. 2558 10,234
24 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ และ นักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ 6 อัตรา <รับออนไลน์> (3 - 17 กุมภาพันธ์ 2558)

28 ม.ค. 2558 18,212
25 กรมชลประทาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ รวม 5 ตำแหน่ง 179 อัตรา <สมัครออนไลน์> (2 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558)

27 ม.ค. 2558 35,190
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ ข่าวการรับสมัครงาน ข่าวประกาศรับสมัคร ทั้งส่วน
งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ องค์กรอิสระ ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ
เรายินดีเป็นสื่อบริการให้ท่านฟรี ส่งมาที่ E-mail : webmaster@sheetram.com
( ใช้ หัวข้อ : ลงข่าว:ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้ท่านโดยด่วน
ต้องการรับข่าวการรับสมัครงาน แจ้ง E-mail ของท่าน เราจัดส่งให้ท่าน ฟรี!

รับข่าวสาร ( E-mail )

รับข่าวสาร ยกเลิกข่าว