หมวดสินค้า
รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising

คู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน

คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวช

คู่มือ+ข้อสอบ E-BOOK กรมบัญชีกลาง

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กรมบังคับคดี

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK ตำรวจท่องเที่ยว

คู่มือ+ข้อสอบ E-BOOK กรมพัฒนาที่ดิน

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณ

คู่มือ+ข้อสอบ E-BOOK กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ศาลยุติธรรม

คู่มือ ข้อสอบ ติว บ.ไปรษณีย์ไทย จก.

 คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กรมสรรพากร

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ CPA TAX AUDITOR ผู้ตรวจสอบบัญชี

www.fb.com/sheetram/
ข้อมูลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ

08-5967-9080
0-2723-0950
ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ
ข้อมูลสถิติ Web Rank
User Online
website statistics
หน้าที่ 1    พบทั้งหมด 308 รายการ
ลำดับ หน่วยงาน - ตำแหน่งงาน วันที่ ผู้เข้าชม
1 กรมควบคุมโรค

ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา <รับออนไลน์> (1-21 ตุลาคม 2557)

29 ก.ย. 2557 3,019
2 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ <รับออนไลน์>(1-21 ตุลาคม 2557)

26 ก.ย. 2557 6,596
3 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ รวม 42 อัตรา <รับออนไลน์>(26 กันยายน-16 ตุลาคม 2557)

21 ก.ย. 2557 35,711
4 บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานประจำฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจ ในคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาต่างๆ จำนวน 6 อัตรา <รับออนไลน์> (25 ก.ย.–10 ต.ค. 2557)

18 ก.ย. 2557 9,432
5 บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ประกาศ รับสมัครพนักงาน รวม 10 ตำแหน่ง 241 อัตรา <รับออนไลน์> (บัดนี้-30 กันยายน 2557)

17 ก.ย. 2557 14,391
6 ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน กลุ่มสาขาวิชา กลุ่มตำแหน่งงาน <รับออนไลน์>(บัดนี้-30 ก.ย.52557)

16 ก.ย. 2557 17,358
7 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 10 ตำแหน่ง 13 อัตรา <รับออนไลน์> (16 - 22 กันยายน 2557)

14 ก.ย. 2557 4,359
8 กรมการบินพลเรือน

ประกาศ รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราววุฒิ ปวส. ทุกสาขา จำนวน 32 อัตรา <รับออนไลน์> (8 - 26 กันยายน 2557)

11 ก.ย. 2557 10,495
9 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ประกาศ รับสมัครตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รวม 2 อัตรา <รับออนไลน์> (12-22 กันยายน พ.ศ. 2557)

08 ก.ย. 2557 750
10 สำนักงานศาลยุติธรรม

ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 4 อัตรา <รับออนไลน์> (8 กันยายน - 2 ตุลาคม 2557 )

18 ก.ย. 2557 7,551
11 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกาศ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 36 อัตรา <รับออนไลน์> (9 - 17 กันยายน 2557)

05 ก.ย. 2557 4,269
12 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างรังวัด นายช่างเครื่องกล นักสืบสวนสอบสวน รวม 3 อัตรา <รับออนไลน์> (8-30 กันยายน 2557)

03 ก.ย. 2557 2,888
13 กรมศิลปากร

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจารีตประเพณี) นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านศิลปะและการช่างไทย) เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน รวม 4 อัตรา <รับออนไลน์> (บัดนี้-15 ก.ย.57)

03 ก.ย. 2557 1,304
14 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ประกาศ รับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รวม 5 อัตรา <รับออนไลน์> (8-26 กันยายน 2557)

02 ก.ย. 2557 15,526
15 กรมบังคับคดี

ประกาศ เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติ รวม 10 อัตรา <รับออนไลน์> (8-26 กันยายน 2557)

30 ส.ค. 2557 18,888
16 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2557 จำนวน 500 อัตรา <รับออนไลน์>(25 ส.ค.-4 ก.ย.2557)

25 ส.ค. 2557 17,038
17 กรมควบคุมมลพิษ

ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมควบคุมมลพิษ รวม 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา <รับออนไลน์> (1-26 กันยายน 2557)

24 ส.ค. 2557 22,041
18 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ประกาศ รับสมัครสอบเข้าบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 15 ตำแหน่ง 68 อัตรา <รับออนไลน์> (บัดนี้ -3 กันยายน 2557)

24 ส.ค. 2557 17,425
19 สำนักงาน ก.พ.

ประกาศรับสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557 <รับออนไลน์> (29 สิงหาคม - 18 กันยายน 2557)

24 ส.ค. 2557 10,178
20 กรมสรรพากร

ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฎิบัติงาน เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิับัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร๋์ปฏิบัติงาน จำนวนรวม 187 อัตรา <รับออนไลน์> (1-19 กันยายน พ.ศ. 2557)

24 ส.ค. 2557 42,520
21 ธนาคารกรุงไทย

ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าเป็นพนักงานหลายอัตรา ทั่วประเทศ <รับออนไลน์> (ประจำเดือน สิงหาคม 2557)

22 ส.ค. 2557 17,722
22 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าทำงานรวม 43 อัตรา <รับออนไลน์> (บัดนี้-7 กันยายน 2557)

22 ส.ค. 2557 16,800
23 กรมศิลปากร

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการและตำแหน่งนักอักษรศาสนตร์ปฏิบัติการ <รับออนไลน์>(18-29 ส.ค.2557)

13 ส.ค. 2557 2,367
24 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 579 อัตรา <รับออนไลน์>(11-17 ส.ค.2557)

04 ส.ค. 2557 62,798
25 ศาลยุติธรรม

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รวม 6 อัตรา <รับออนไลน์> (13 ส.ค.-6 ก.ย.2557)

04 ส.ค. 2557 34,554
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ ข่าวการรับสมัครงาน ข่าวประกาศรับสมัคร ทั้งส่วน
งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ องค์กรอิสระ ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ
เรายินดีเป็นสื่อบริการให้ท่านฟรี ส่งมาที่ E-mail : webmaster@sheetram.com
( ใช้ หัวข้อ : ลงข่าว:ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้ท่านโดยด่วน
ต้องการรับข่าวการรับสมัครงาน แจ้ง E-mail ของท่าน เราจัดส่งให้ท่าน ฟรี!

รับข่าวสาร ( E-mail )

รับข่าวสาร ยกเลิกข่าว