หมวดสินค้า
รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  นายร้อยตำรวจ บุคคลภายนอก

คู่มือ ข้อสอบ ธนาคารเพื่อการเกษตร ธกส

จองคำบรรยายเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 67

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กรมบังคับคดี

คู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ

คู่มือ+ข้อสอบ E-BOOK กรมพัฒนาที่ดิน

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณ

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK ตำรวจท่องเที่ยว

คู่มือเตรียมสอบ e-book กรมทรัพยากรน้ำ

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง

 คู่มือ+ข้อสอบ E-BOOK สำนักงาน ปปส

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  นายทหารประทวน สายงาน สัสดี

www.fb.com/sheetram/
ข้อมูลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ

08-5967-9080
0-2723-0950
ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ
ข้อมูลสถิติ Web Rank
User Online
website statistics
หน้าที่ 1    พบทั้งหมด 344 รายการ
ลำดับ หน่วยงาน - ตำแหน่งงาน วันที่ ผู้เข้าชม
1 กรมชลประทาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ รวม 5 ตำแหน่ง 179 อัตรา <สมัครออนไลน์> (2 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558)

27 ม.ค. 2558 44
2 สำนักงาน ป.ป.ช.

ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ รวม 24 อัตรา รับออนไลน์ (30 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ 2558)

26 ม.ค. 2558 1,190
3 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 รวม 5 อัตรา <รับออนไลน์> (22-28 ม.ค.58)

22 ม.ค. 2558 2,448
4 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ประกาศรับสมัคร บุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการและข้าราชการ รวม 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา <รับออนไลน์> (21 ม.ค.–20 ก.พ. 58)

16 ม.ค. 2558 8,635
5 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส)

ประกาศการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 และพนักงานการเงินระดับ 4 ประจำสาขา รวม 1700 อัตรา <รับออนไลน์> (21-28 ม.ค.58)

10 ม.ค. 2558 42,357
6 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) CAT

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพื่อบรรจุเข้าทำงาน ในคุณวุฒิปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่าง ๆ รวม 121 อัตรา <รับออนไลน์> (9-30 ม.ค.58)

08 ม.ค. 2558 14,197
7 กรมธนารักษ์

ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน รวม 3 อัตรา <รับออนไลน์> (5-23 มกราคม 2558)

08 ม.ค. 2558 2,612
8 กองทัพอากาศ

ประกาศ รับสมัครบุคคลภายนอก รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ รวม 621 อัตรา <รับออนไลน์> (15 ม.ค.-5 มี.ค.58)

23 ธ.ค 2557 30,649
9 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ประกาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 60 อัตรา <รับออนไลน์> (24 ธันวาคม 2557-30 มกราคม 2558)

21 ธ.ค 2557 19,127
10 กรมศุลกากร

ประกาศ รับสมัครสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน นักทรัพยากรบุคคลปฏฺิบัติการและนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ รวม 34 อัตรา <รับออนไลน์>(22 ธ.ค.57-15 ม.ค.58)

16 ธ.ค 2557 21,967
11 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 7 ตำแหน่ง 16 อัตรา <รับแออนไลน์> (23 ธ.ค.57-20 ม.ค.57)

16 ธ.ค 2557 34,813
12 กรมการบินพลเรือน

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ รวม 12 อัตรา <รับออนไลน์>(22 ธันวาคม 2557-16 มกราคม 2557)

16 ธ.ค 2557 28,600
13 สำนักงาน ปปช.

ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฏิบัติการ สายงานปราบปรามการทุจริต รวม 18 อัตรา <รับออนไลน์> (19 ธันวาคม 2557-15 มกราคม 2558)

12 ธ.ค 2557 23,923
14 การประปาส่วนภูมิภาค

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานรวม 52 อัตรา <รับออนไลน์>(17-29 ธันวาคม 2557)

07 ธ.ค 2557 49,227
15 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

จะประกาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจบุคคลภายนอก (หญิง) ปีการศึกษา2557 <รับออนไลน์> (8 - 26 ธันวาคม 2557)

06 ธ.ค 2557 12,143
16 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รวม 4 ตำแหน่ง <รับออนไลน์> (15 ธันวาคม 2557-7 มกราคม 2558)

02 ธ.ค 2557 8,622
17 กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป้นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2558 <รับแออนไลน์>(1 ธันวาคม 2557-15 กุมภาพันธ์ 2558)

27 พ.ย. 2557 7,772
18 กรมสรรพสามิต

ประกาศ รับสมัครสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ รวม 50 อัตรา <รับออนไลน์>(8-29 ธันวาคม 2557)

26 พ.ย. 2557 44,900
19 กรมชลประทาน

ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน จำนวน 10 ตำแหน่ง 13 อัตรา <รับออนไลน์> (3-25 ธันวาคม 2557)

26 พ.ย. 2557 38,507
20 กรมประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา) นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน รวม 3 ตำแหน่ง 19 อัตรา <รับออนไลน์>(1-23 ธันวาคม พ.ศ. 2557)

26 พ.ย. 2557 7,748
21 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเป็นผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 2 ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขา <รับออนไลน์>(14-28 พฤษจิกายน 2557)

17 พ.ย. 2557 14,550
22 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 3 รวม 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา <รับออนไลน์>(10-28 พฤษจิกายน 2557)

13 พ.ย. 2557 6,841
23 กรุงเทพมหานคร

ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ รวม 12 ตำแหน่ง 112 อัตรา <รับออนไลน์>(21 พฤศจิกายน-15 ธันวาคม 2557)

10 พ.ย. 2557 39,570
24 กรมส่งเสริมสหกรณ์

ประกาศ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ รวม 20 อัตรา <รับออนไลน์>(17 พ.ย.–9 ธ.ค 2557)

08 พ.ย. 2557 23,625
25 กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2558 <รับออนไลน์> (5 มกราคม-22 กุมภาพันธ์ 2558)

06 พ.ย. 2557 25,990
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ ข่าวการรับสมัครงาน ข่าวประกาศรับสมัคร ทั้งส่วน
งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ องค์กรอิสระ ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ
เรายินดีเป็นสื่อบริการให้ท่านฟรี ส่งมาที่ E-mail : webmaster@sheetram.com
( ใช้ หัวข้อ : ลงข่าว:ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้ท่านโดยด่วน
ต้องการรับข่าวการรับสมัครงาน แจ้ง E-mail ของท่าน เราจัดส่งให้ท่าน ฟรี!

รับข่าวสาร ( E-mail )

รับข่าวสาร ยกเลิกข่าว