หมวดสินค้าหลัก

แนะนำชมรม

        ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ เป็นผู้ผลิตชีทสรุป และเฉลยข้อสอบ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 24 ปี จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เราได้ปรับปรุงทั้งคุณภาพและเนื้อหาทางวิชาการให้มีความถูกต้อง และทันสมัยอยู่เสมอ โดยนักวิชาการของทางชมรมที่จบการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญาโทในสาขาวิชาต่างๆ

ทำให้ชีทสรุปและเฉลยข้อสอบของชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์เป็นที่ รู้จักกันดีและเป็นที่นิยมใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียน ในกลุ่มนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังการบรรยาย และนักศึกษาที่มีเวลาในการเตรียมตัวสอบน้อย

Sheetram.com เป็น Website เดียวของทางชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ซึ่งอำนวนความสะดวก ให้กับนักศึกษาในการซื้อชีทสรุปและเฉลยข้อสอบ ของชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ โดยผ่านระบบ E-Commerce ซึ่งเป็นความภูมิใจของทางชมรมอีกครั้งหนึ่งที่จะอำนวย ความสะดวกแก่นักศึกษาที่รักทุกท่าน

นักศึกษาทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับชีทสรุปและเฉลยข้อสอบที่มีคุณภาพเป็นภาคใหมล่าสุดทุกเล่มเนื้อหาวิชาการใหม่และทันสมัย อยู่เสมอ เพราะเราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผ่านระบบ E-Commerce

Go Top