หมวดสินค้าหลัก

วิธีการชำระเงิน

1. ชำระเงินผ่านธนาคาร หรือ Internet Banking (i-banking หรือ e-banking)

      สั่งสินค้าผ่านทางเว็บในระบบ Shopping Mall หรือ ส่งรายละเอียด การสั่งสินค้าที่ต้องการ โดยพิมพ์ใบสั่งซื้อออกมา ในส่วนสั่งซื้อ และโอนเงินเข้าบัญชีปลายทาง ได้ที่

  •    ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 986-4-34027-1 ออมทรัพย์ นางบัวลัง ลาวัณย์วิจิตร
  •    ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 031-8-10613-4 ออมทรัพย์ นางบัวลัง ลาวัณย์วิจิตร
  •    ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 040-8-05270-2 ออมทรัพย์ นางบัวลัง ลาวัณย์วิจิตร
  •    ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 408-369963-6 ออมทรัพย์ บัวลัง ลาวัณย์วิจิตร
- กรณีสั่งสินค้าผ่านทางเว็บ ในส่วนแจ้งการโอนเงิน โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ วันที่ทำการโอน จำนวนเงินที่โอน ธนาคารต้นทางที่ได้ทำการโอน สาขา และได้โอนไปยังธนาคารปลายทางของบัญชี "ชีทรามดอทคอม" ที่ได้ให้ไว้
- กรณีใช้ ใบสั่งซื้อที่พิมพ์ออกมา ให้ส่ง Slip ของใบโอนเงินพร้อมใบสั่งซื้อที่พิมพ์ออกมา แล้วส่งทางตามที่อยู่ ด้านล่างนี้
ที่อยู่ ชีทรามดอทคอม เลขที่ 8 อาคาร T3 Residence ซอยนาคนิวาส 20 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
ถ้าต้องการสินค้า !ด่วน โดยสั่งสินค้าโดย วิธีใช้ใบสั่งซื้อที่พิมพ์ออกมา ให้แฟกซ์ใบโอนเงินและใบสั่งซื้อ มาที่แฟกซ์ 02-539-9399
** เมื่อทางชีทรามดอทคอมตรวจเอกสารแล้ว เราจะส่งสินค้าให้มาให้ท่านทันที **

2. โอนเงินผ่านตู้ ATM

      สั่งสินค้าผ่านทางเว็บในระบบ Shopping Mall หรือ ส่งรายละเอียด การสั่งสินค้าที่ต้องการ โดยพิมพ์ใบสั่งซื้อ ออกมาในส่วนสั่งซื้อ ตามขั้นตอนดังนี้

2.1 โอนเงินผ่านตู้ ATM (บัตร ATM ที่ใช้ควรเป็นบัตรธนาคารเดียวกัน กับธนาคารที่จะทำการโอน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ในการเสียค่าธรรมเนียมธนาคาร)
2.2 เลือกธนาคารได้ดังต่อไปนี้
  •    ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 986-4-34027-1 ออมทรัพย์ นางบัวลัง ลาวัณย์วิจิตร
  •    ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 031-8-10613-4 ออมทรัพย์ นางบัวลัง ลาวัณย์วิจิตร
  •    ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 040-8-05270-2 ออมทรัพย์ นางบัวลัง ลาวัณย์วิจิตร
  •    ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 408-369963-6 ออมทรัพย์ บัวลัง ลาวัณย์วิจิตร
2.3 โอนเงินเข้าบัญชี ตามรายการด้านบน
2.4 เมื่อทำการโอนเงินเสร็จแล้วจะได้รับ Slip ของใบโอนเงินจากตู้ ATM
- กรณีสั่งสินค้าผ่านทางเว็บ ในส่วนแจ้งการโอนเงิน โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ วันที่ทำการโอน จำนวนเงินที่โอน ธนาคารต้นทางที่ได้ทำการโอน สาขา และได้โอนไปยังธนาคารปลายทางของบัญชี "ชีทรามดอทคอม" ที่ได้ให้ไว้
- กรณีใช้ ใบสั่งซื้อที่พิมพ์ออกมา ให้ส่ง Slip ของใบโอนเงินพร้อมใบสั่งซื้อที่พิมพ์ออกมา แล้วส่งทางตามที่อยู่ ด้านล่างนี้
ที่อยู่ ชีทรามดอทคอม เลขที่ 8 อาคาร T3 Residence ซอยนาคนิวาส 20 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
ถ้าต้องการสินค้า !ด่วน โดยสั่งสินค้าโดย วิธีใช้ใบสั่งซื้อที่พิมพ์ออกมา ให้แฟกซ์ใบโอนเงินและใบสั่งซื้อ มาที่แฟกซ์ 02-539-9399
** เมื่อทางชีทรามดอทคอมตรวจเอกสารแล้ว เราจะส่งสินค้าให้มาให้ท่านทันที **

3. ชำระผ่านบัตรเครดิต

      สั่งสินค้าผ่านทางเว็บในระบบ Shopping Mall แล้วให้ Click เลือก

ซึ่งเป็นระบบการชำระเงินผ่านทาง www.paysbuy.com ซึ่งได้รับใบอนุญาติประกอบเงิน อิเล็กทรอนิกส์ มั่นใจในความปลอดภัยได้รับเครื่องหมาย 
สามารถชำระบัตรเครดิตธนาคารต่างๆได้

ลิงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Go Top