หมวดสินค้าหลัก

สั่งซื้อจำนวนมาก

        Sheetram.com เป็น website ของชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ผู้ผลิตชีทสรุป และเฉลยข้อสอบ เป็นหนังสือคู่มือประกอบการเรียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งนักศึกษารู้จักกันเป็นอย่างดี และหน้าปกชีททุกเล่ม จะพิมพ์คำว่า www.SheetRam.com ทุกเล่ม

นอกจากนี้ยังมีหนังสือคู่มือเตรียมสอบเข้าหน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จากผู้ผลิตอิสระ สถาบันกวดวิชาและสำนักพิมพ์ต่างๆ ซึ่งมีทั้งรูปแบบหนังสือ DVD, VCD, CD-ROM MP3 ซึ่งสินค้าส่วนมากจะไม่มีจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไป

สำหรับท่านใดที่ต้องการสั่งซื้อจำนวนมาก อาจจะรวมกลุ่มการสั่งในส่วนภูมิภาค ทางชีทรามให้ส่วนลดดังต่อไปนี้
  • - สั่ง 5,000 บาทขึ้นไป ให้ส่วนลด 5%
  • - สั่ง 10,000 บาทขึ้นไป ให้ส่วนลด 10%
  • - สั่ง 20,000 บาทขึ้นไป ให้ส่วนลด 15%
  • - สั่ง 30,000 บาทขึ้นไป ให้ส่วนลด 20%

(ยกเว้นสินค้าที่มีส่วนลดอยู่แล้ว ไม่รวมในเงื่อนไขนี้ เช่น ลด 5% , ลด 50% เป็นต้น) โดยสินค้าจะจัดส่งให้ทางบริษัทขนส่ง ที่กระจ่ายในแต่ละจังหวัดของท่าน

Go Top