หมวดสินค้าหลัก

กระแสปัญหาว่างงานหนุนยอดผู้สมัครสอบเข้ารับราชการทะลุครึ่งแสน

ประชาชนแห่สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวนมากกว่าห้าหมื่นคนแล้ว หวังได้ทำงานดี มีความมั่นคง


นายปรีชา วัชราภัย เลขาธิการ ก.พ. เปิดเผยว่า ภายหลังจากสำนักงาน ก.พ. ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมานั้น โดยรับสมัครจากผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรี และสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. แล้ว มีผู้ให้ความสนใจสมัครสอบแข่งขันเป็นจำนวนมาก โดยมียอดผู้สมัครทั้งสิ้น 51,916 คน แบ่งเป็นตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 5,668 คน เศรษฐกรปฏิบัติการ 1,162 คน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 34,292 คน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 7,993 คน และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2,801 คน ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน ในวันที่ 8 เมษายน 2552 และกำหนดสอบภาค ข. ในวันที่ 19 เมษายน 2552

ทั้งนี้ จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งหรือ ภาค ข. ก่อน และเมื่อสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งหรือ ภาค ค. โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค. ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 และประกาศขึ้นบัญชี

ผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 เพื่อรายงานตัวเข้ารับการบรรจุต่อไป ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้นั้นต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ผู้สมัครสอบตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียนพร้อมทั้งศึกษาระเบียบการสอบได้ที่ศูนย์ข่าวสำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี หรือเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th  http://www.ocsc.go.th  และ http://job.ocsc.go.th 

Close หน้าต่างนี้
Go Top