หมวดสินค้าหลัก

ความรู้รอบตัว 415 ข้อ อ่านประดับความรู้ก่อนสอบ !!

ความรู้รอบตัว

1. ประเทศใดผลิตทองแดงมากที่สุด     (สหรัฐฯ)

2. รัฐบุรุษอาวุโสคนแรกของไทยคือใคร     (นายปรีดี พนมยงค์)

3. ธงไตรรงค์มีใช้ในรัชสมัยใดเป็นครั้งแรก     (รัชกาล ที่ 6)

4. กำหนดให้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่แทนวันสงกรานต์ในรัชสมัยใดเป็นครั้งแรก   (รัชกาลที่ 8)

5. วรรณคดีเรื่องแรกของอยุธยาคือเรื่องอะไร     (ลิลิตโองการแช่งน้ำ)

6. ชาติใดเป็นชาติแรกที่เดินเรือ     (อียิปต์โบราณ)

7. ระบบงานอุตสาหกรรมเริ่มครั้งแรกในประเทศใด     (อังกฤษ ปลายศตวรรษที่ 18)

8. คัมภีร์แพทย์แผนโบราณมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าอะไร     (ประถมจินดา)

9. ถุงลมนิรภัยติดตั้งครั้งแรกกับรถยนต์ยี่ห้อใด     (ไครสเลอร์)

10. กรุงโรมยิ่งใหญ่ในยุคสมัยของใคร     (จูเลียส ซีซาร์)

11. ประเทศใดได้ชื่อจัดการกับขยะดีที่สุดในโลก     (ญี่ปุ่น)

12. ป่าที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือป่าอะไร     (ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน)

13. งานวันกาชาดมีครั้งแรกในรัชสมัยใด     (รัชกาลที่ 7)

14. ผู้นำต่อสู้การเหยียดผิวในอเมริกา ได้รางวัลโนเบล ปี 2507 คือใคร     (มาร์ติน ลูเธอร์ คิง)

15. นกไนติงเกล ได้ชื่อว่าร้องเพลงไพเราะ เป็นนกจำพวกไหน     (นกกางเขน)

16. ทำไมสเปนเลือก 12 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันชาติ     (วันที่โคลัมบัสพบทวีปอเมริกาเปรียบเสมือนการค้นพบโลกโหม่)

17. ประเทศใดในยุโรปใหญ่เป็นอันดับสาม รองจากรัสเซียและฝรั่งเศส     (สเปน)

18. รัฐใดของออสเตรเลียห้ามผู้หญิงขึ้นชกมวย     (นิวเซาท์เวลส์ แคนาดายอมให้ผู้หญิงชกมวยในปี 2534 ปี 2536 สหรัฐฯ ยอมตาม)

19. จังหวัดใดได้ชื่อมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันมากที่สุด     (กระบี่)

20. โรคเอดส์ถูกพบครั้งแรกที่ไหน     (สหรัฐฯ ปี 2521)

21. ชาวซาไกใช้อะไรชุบปลายลูกดอกเพื่อให้เกิดพิษ     (ยางน่อง)

22. ไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อปีไหน     (ปี 2535 เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองตามเจตนารมณ์ของอนุสัญญา)

23. คลองปานามาเป็นอิสระสิ้นสุดการควบคุมของสหรัฐฯ เมื่อใด     (14 ธันวาคม 2542)

24. ใครเป็นนางเอกหนังไทยคนแรก     (เสงี่ยม นาวีเสถียร)

25. ผ้าขะม้าไทยเพี้ยนมาจาก "จาม่า" ซึ่งเป็นผ้าพาดบ่าของชาติใด     (เปอร์เซีย)

26. นางคอราซอน อาคีโน เป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของประเทศใด     (ฟิลิปปินส์)

27. เทือกเขาแห่งใดยาวที่สุดในโลก     (เทือกเขาแอนดีส)

28. แหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของจีนอยู่ในลุ่มแม่น้ำใด     (แม่น้ำฮวงโห)

29. ประเทศใดกินปลามากที่สุด     (ญี่ปุ่น)

30. เขื่อนแห่งใดใหญ่ที่สุดในภาคใต้     (เขื่อนบางลาง ยะลา)

31. ใครสอนเด็กตาพิการของไทยเรียนอักษรเบรลเป็นครั้งแรก     (นางสาวเจนนิเฟอร์ คลอฟิลด์)

32. พุทธเจดีย์ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ไหน     (เจดีย์โบโรบูดูร์ อินโดนีเซีย)

33. อิสราเอลมีพลเมืองนับถือศาสนาใดมากที่สุด     (จูดาอิสม์ หรือยิว)

34. พระสันตะปาปาองค์แรกคืออะไร     (เซนต์ปีเตอร์)

35. ใครซื้อภาพโมนาลิซาเป็นคนแรก     (พระเจ้าฟรานซิสที่1 แห่งฝรั่งเศสพระองค์ใช้ภาพนี้ประดับห้องน้ำ)

36. พรรคการเมืองเก่าแก่ที่สุดของอินเดียคือพรรคอะไร     (คองเกรส)

37. วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมทุกปี เป็นวันสำคัญอย่างไรต่อชาวโลก     (วันที่อยู่อาศัยโลก)

38. อัลเฟรดมหาราช เป็นมหาราชองค์เดียวของประเทศใด     (อังกฤษ)

39. ตำนานว่าด้วยกำเนิดมนุษย์ในพระคัมภีร์ไบเบิลอยู่ที่ไหน     (สวนอีเด็น)

40. ใครประดิษฐ์กล้องถ่ายรูปโกดัก     (ยอร์จ อีสต์แมน)

41. ดินแดนของชาวปารสัส ที่แปลว่า "เสือ" คือประเทศใด     (เปอร์เซียหรืออิหร่าน)

42. ดินแดนของชาวปารสัส ที่แปลว่า "เสือ" คือประเทศใด     (เปอร์เซียหรืออิหร่าน)

43. ยุคหินแบ่งเป็น 3 ยุค มียุคอะไร     (ยุคหินเก่า, หินกลาง และหินใหม่)

44. เรือกอและในแถบจังหวัดภาคใต้ตอนล่างใช้ประโยชน์อะไร     (เป็นเรือประมง)

45. ราชวงศ์แรกของจีนคือราชวงศ์ใด     (ราชวงศ์เซียะ)

46. แลบลิ้นต้อนรับ ใช้จมูกถูกัน เป็นการทักทายต้อนรับของชาวพื้นเมืองใด     (ชาวเมารี)

47. บ้านเลขที่ 99999 คอร์วาตุนตุริ ฟินแลนด์ เป็นบ้านของใคร     (ซานตาคลอส)

48. ใครค้นพบแกสฮีเลียม, อาร์กอน, นีออน     (เซอร์วิลเลียม แรมซี นักเคมีชาวอังกฤษ)

49. ผู้ปลดปล่อยฟิลิปปินส์จากสเปนและเป็นประธานาธิบดีคนแรกคือใคร     (อีมิลิโอ อะกวินนัลโด)

50. ผลไม้อะไรมีวิตามินซีสูงสุด     (มะขามป้อม)

51. ผักเก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์เคยรู้จักคืออะไร     (ถั่ว)

52. นกแร้งคอนดอร์ นกบินได้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอาศัยอยู่แถบไหน     (เทือกเขาแอนดีส)

53. ใครสร้างเครื่องพิมพ์หนังสือเป็นคนแรก     (คูเตนเบิร์ก ชาวเยอรมัน)

54.  ทางหลวงสายแรกของไทยสร้างสมัยใครเป็นนายกรัฐมนตรี     (จอมพล ป. พิบูลสงคราม)

55. ใครคิดสูตรคูณ     (พิธากอรัส นักปรัชญากรีก)

56. ใครตั้งโรงเรียนกุลสตรีวังหลังโรงเรียนสตรีแห่งแรกของไทย     (แหม่มเฮ้าส์)

57. แหม่มแตตตูนตั้งโรงเรียนอะไร     (โรงเรียนสำเหร่บอยคริสเตียนสกูล ซึ่งเป็นโรงเรียนราษฎร์แห่งแรกของไทย)

58. แหล่งกำเนิดหอยแครงใหญ่ที่สุดของไทยอยู่ในจังหวัดใด     (เพชรบุรี)

59. ใครเสนอใช้ X เป็นสัญลักษณ์แทนเครื่องหมายคูณ     (วิลเลียม ออกเทร็ด นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ)

60. ชาติ กอบจิตติ ได้รับรางวัลซีไรต์จากหนังสือ 2 เรื่องคือเรื่องอะไร     ("คำพิพากษา" ปี 2525และ "เวลา" ปี 2537)

61. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตที่ประเทศใด     (อังกฤษ)

62. ฟุตบอลสโมสรชิงถ้วยสำคัญของอังกฤษคือถ้วยใบใด     (ถ้วยพรีเมียร์ชิพ)

63. 23 รัฐของสวิตฯ มีเมืองหลวงอยู่ที่รัฐไหน     (เบิร์น)

64. โจเซฟ บีเดนฮาร์น ให้กำเนิดน้ำอัดลมยี่ห้ออะไร     (โคคา-โคล่า)

65. พรานล่าช้างเอางา ล่าหมีเอาอะไร     (ดีหมีใช้เป็นตัวยามีราคาดี)

66. ใครเป็นกวีแห่งชาติคนแรกของรัสเซีย     (พุชกิน)

67. ปลากะโห้ถูกพบครั้งแรกที่ไหน     (ไทย)

68. กาสิโนแห่งเดียวบนแผ่นดินมุสลิมคือที่ใด     (กาสิโนเกนติ้ง มาเลเซีย)

69.  "ลอสเซอร์วาตอเรโรมา" เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวของที่ใด     (สำนักวาติกัน)

70. ใครพบน้ำตกวิกตอเรีย     (ลิฟวิ่ง สโตน)

71. การปฎิวัติอุตสาหกรรมเริ่มครั้งแรกในประเทศไหน     (อังกฤษ)

72. ผลผลิตอะไรทำให้เวเนซุเอลารวยที่สุดในประเทศอเมริกาใต้     (น้ำมัน)

73. แม่น้ำโวลกา แม่น้ำสายยาวที่สุดในโลกอยู่ในประเทศใด     (รัสเซีย)

74. เทศกาลดื่มเบียร์ใหญ่ที่สุดในโลกคือเทศกาลอะไร    (ออกโทเบอร์ เฟสต์ นครมิวนิก เยอรมนี)

75. อุทยานแห่งชาติใกล้กรุงเทพฯ ที่สุดคือแห่งใด     (อุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น สระบุรี)

76. นักฟิสิกส์คนแรกของโลกคือใคร     (อคิมีดีส)

77. รูปใครปรากฎบนแสตมป์ดวงแรกของสหรัฐ     (จอร์ช วอชิงตัน)

78. ใครสร้างภาพยนต์การ์ตูนสีสวยเป็นคนแรก     (วอล์ท ดีสนีย์)

79. ทุก ๆ กี่ปีดาวศุกร์จะโคจรเข้าใกล้โลกมากที่สุด     (8 ปี)

80. ใครพบวงจรโลหิตเป็นคนแรก     (วิลเลียม ฮาร์วีย์)

81. ชาวเกาหลีเหนือยกย่องใครเป็น "บิดาผู้เป็นอมตะ"     (คิม อิล ซุง)

82. ตำแหน่งสูงสุดของชาวมุสลิมในไทยคือตำแหน่งอะไร     (จุฬาราชมนตรี)

83. โรงเรียนกีฬาแห่งแรกของไทยอยู่ที่ไหน     (วิทยาลัยพลศึกษา สุพรรณบุรี)

84. หมีกรีซลี หมีตัวใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ในดินแดนใด     (อเมริกาเหนือ)

85. ธนบัตร มีใช้ครั้งแรกในรัชกาลใด     (รัชกาลที่ 5)

86. มีประกาศใช้พระราชบัญญัตินามสกุลในรัชสมัยใด     (รัชกาลที่ 6)

87. ใครเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของจีน     (ปูยี)

88. เรือพาณิชย์ใช้พลังงานปรมาณูลำแรกของโลกคือเรือลำใด     (ซาแวนนา)

89. การประกวดนางสาวไทยมีครั้งแรกปี 2477 ใช้ชื่อประกวดอะไร     (นางสาวสยาม)

90. จังหวัดภาคอีสานที่ห่างไกลจากกรุงเทพฯ มากที่สุดคือจังหวัดอะไร     (นครพนม)

91. ชาวอเมริกันคนแรกที่ได้รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม คือใคร     (แฮรี ซินแคลร์ ลิวอิส)

92. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเล็กที่สุดในโลกคืออะไร     (ค้าวคาวคุณกิตติ)

93. ใครเป็นจักรพรรดิรัสเซียองค์สุดท้าย     (พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2)

94. นาฬิกาแดดที่ใหญ่ที่สุดในโลกคืออะไร     (มหาพิระมิดแห่งคีออปส์ในอียิปต์)

95. เดวิด บุชเนล คิดสร้างอะไร     (เรือดำน้ำ)

96. น้ำพุธรรมชาติสวยที่สุดในโลกอยู่ที่ไหน     (น้ำพุ เยลโล สโตน สหรัฐฯ)

97. ไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติในรัชสมัยใด     (รัชกาลที่ 9)

98. ไทยเป็นเจ้าเหรียญทองครั้งแรกในกีฬาซีเกมส์นอกบ้านครั้งใด     (ซีเกมส์ ครั้งที่ 20 บรูไน)

99. เซอร์วิลเลียม แรมพบอะไร     (นิเกล)

100. โบสถ์แห่งใดในปารีสที่แปลว่า "แม่ของเรา"     (โบสถ์โนทเทอดัม)

101. เรือกลไฟลำใดข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นลำแรก     (เรือซาแวนนา)

102. เมืองใดในคิวบา ที่ทหารเรืออเมริกันรบชนะสเปน     (เมืองซานติอาโก)

103. คนโบราณใช้ต้นไม้อะไรทำกระดาษเขียนหนังสือ     (ต้นปาปิรัส เดิมขึ้นในอียิปต์)

104. ผู้ประกาศข่าวคนแรกแผนกภาษาไทย วิทยุบีบีซีคือใคร     (เสนาะ ตันบุญยืน)

105. กาแฟมีปลูกมากเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดใด     (อ. สวี ชุมพร)

106. สถานีอวกาศเมียร์ของรัสเซียถูกปล่อยตกลงในมหาสมุทรในปีใด     (ปี 2000)

107. ห้างค้าปลีกแห่งใดใหญ่ที่สุดในโลก     (วอล มาร์ทสโตร์ สหรัฐฯ)

108. ทะเลสาบสุพีเรีย ทะเลสาบใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ไหน     (แคนาดากับสหรัฐฯ)

109. ลิขสิทธิ์หนังสือเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศใด     (อังกฤษ)

110. ใครเป็นคนแรกที่คิดทำฝนเทียมในไทย     (ม.ร.ว. เทพฤทธิ์ เทวกุล)

111. จังหวัดใดปลูกพริกไทยมากที่สุด     (จันทบุรี)

112. "รัทแลนด์" เป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดของประเทศใด     (อังกฤษ)

113. โรอัลด์ อะมุนด์เซน ชาวนอร์เวเดินทางไปถึงที่ใดเป็นคนแรก     (ขั้วโลกใต้)

114. ประเทศใดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เกิดไฟป่ามากที่สุด     (อินโดนีเซีย)

115. ตำแหน่ง "ธรรมศาสตราจารย์" คนแรกคือใคร     (ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์)

116. รางรถไฟเส้นทางแรกของโลกสร้างขึ้นที่ประเทศใด     (อังกฤษ)

117. โบราณสถานแห่งใดของไทย อายุเก่าแก่กว่านครวัด     (ปราสาทหินพิมาย)

118. สถานีโทรทัศน์แห่งแรกของไทย เกิดขึ้นเมื่อใด    (พ.ศ. 2473 โดยพระดำริของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชร อัครโยธิน เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม)

119. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เกิดขึ้นเมื่อใด    (เปลี่ยนชื่อมาจาก "สถานีวิทยุกรุงเทพฯ" เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2484 โดยกรมโฆษณาการ (หรือกรมประชาสัมพันธ์) เป็นผู้ดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบัน)

120. ทางหลวงแผ่นดิน สายประธานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย คือ ทางหลวงสายใด    (ทางหลวงสายใต้คือ ถนนเพชรเกษม )

121. ทางรถไฟสายที่ยาวที่สุดของประเทศไทย คือ ทางรถไฟสายใด    ( ทางรถไฟสายใต้ )

122. อุโมงค์รถไฟยาวที่สุดของไทย อยู่ที่ใด    ( อุโมงค์ขุนตาน จังหวัดลำปาง )

123. ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และใหญ่ที่สุดในโลก คือปลาอะไร    ( ปลาบึก )

124. สะพานที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทย คือ สะพานใด    ( สะพานติณสูลานนท์ )

125. สะพานขึง ระนาบเดี่ยวในโลกมี 6 แห่ง ที่ใดมีความยาวที่สุดในโลก    ( สะพานพระราม 9 ของไทย )

126. หอประชุมใหญ่ที่สุดของประเทศไทย คือ หอประชุมแห่งใด (ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ )

127. นวนิยายไทยเรื่องใด ถูกแปลเป็นภาษาต่างประเทศมากที่สุด     ("ไผ่แดง" จากบทประพันธ์ของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช )

128. ผลงานการเขียนหนังสือและงานประพันธ์ของคนไทยผู้ได้ ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศอกเผยแพร่มากที่สุด     ( ผลงานเขียนของ พระธรรมโกศาจารย์ หรือ ท่านพุทธทาสภิกขุ วัดธานน้ำไหล สวนโมกขพลาราม )

129. หนังสือพิมพ์ของไทยฉบับใด มีอายุยืนยาวนานที่สุดจนถึงปัจจุบัน (หนังสือราชกิจจานุเบกษา)

130. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของไทยแห่งใดมี "ทับหลัง" แสดงไว้มากที่สุดในประเทศไทย   

131. (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ริมแม่น้ำมูล อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา )

132. พระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ใหญ่ที่สุดในโลก และมีค่ามหาศาลคือพระพุทธรูปงค์ใด    (พระสุโขทัยไตรมิตร วัดไตรมิตรวิทยาราม    กรุงเทพมหานคร )

133.  พระพุทธไสยาสน์ หรือพระพุทธรูปนอนที่ยาวที่สุดในประเทศไทยคือองค์ใด     (พระพุทธไสยาสน์ดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) )

134. ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อยู่ที่จังหวัดใด     ( ตู้ไปรษณีย์ของอำเภอเบตง มุมถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา )

135. พระพุทธรูปหล่อโลหะที่ใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ที่วัดใด     ( พระพุทธโคดม วัดไผ่โรงวัว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี )

136. พระยืนที่สูงที่สุดในโลก คือ พระพุทธรูปองค์ใด     ( พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี ประดิษฐานอยู่ที่ วัดบูรพาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด )

137. ใครเป็นนายกรัฐมนตรีของไทย ที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุด     ( จอมพล ป. พิบูลสงคราม )

138. นายกรัฐมนตรีไทยคนใด อยู่ในตำแหน่งระยะเวลาสั้นที่สุดเพียง 17 วัน (นายทวี บุณยเกตุ)

139. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในปี พ.ศ. 2445 )

140. สมาคมกีฬาไทย ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อใด    (จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ.2475โดยใช้ชื่อว่า "สมาคมกีฬาสยาม" )

141. รถยนต์คันแรกที่ประกอบโดยคนไทย คือ รถยนต์คันใด     ( รถยนต์ชื่อ "เลื่อนคาร์"

142. เป็นรถยนต์ตัวถังไม้สักหุ้มอลูมิเนียม ใช้เครื่องยนต์มอเตอร์ไซด์ 2 แรง คล้ายรถจิ๊ปแลนด์โรเวอร์ประดิษฐ์โดย นายเลื่อน พงษ์โสภณ ในปี พ.ศ. 2497 นั่งได้ 4 คน )

143. นวนิยายเรื่องแรกของไทย คือเรื่องใด เกิดขึ้น เมื่อใด     ( "ความพยายาม" เขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6ดยแปลจากเรื่อง Vendelta ของ Mary Crelli ผู้แปลคือพระยาสุรินทรราชาซึ่งใช้นามปากกาว่า"แม่วัน")

144. เรื่อดำน้ำของไทยลำแรก มีชื่อว่าอย่างไร และมีขึ้นในสมัยใด  ( ในสมัยราชกาลที่ 7 โดยสั่งซื้อ

145. จากบริษัทมิตซุยแห่งญี่ปุ่น เมื่อ พ.ศ. 2479 จำนวน 2 ลำ ได้ตั้งชื่อว่า เรือหลวงมัจฉานุ และเรือหลวงวิรุฬ )

146.  ฝาแฝดลำตัวติดกันคู่แรกของโลกเป็นชาวไทย มีชื่อว่าอย่างไร     ( ชื่อ อิน-จัน เป็นชาวจังหวัด

147. สมุทรสงคราม เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2354 )

148. กิจการสหกรณ์ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อใด     ( ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จ

149. พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 )

150. สะพานแห่งแรกที่สร้างข้ามแม่น้ำโขง คือ สะพานใด     ( สะพานมิตรภาพไทย-ลาวระหว่างจังหวัดหนองคายกับนครเวียงจันทร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2537 )

153. ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรก คือเรื่องใด สร้างสมัยใด     (ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรก คือ นางสาวสุวรรณ สร้างโดย นาวเฮนรี แมคเรย์ ชาวอเมริกัน ในสมัยรัชกาลที่ 6 )

154. โทรศัพท์เริ่มใช้เครื่องแรกในประเทศไทยเมื่อใด     ( ในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2424 )

155. สายโทรเลขสายแรกของประเทศไทย เกิดขึ้นเมื่อใด     ( สายโทรเลขสายแรก คือ สายกรุงเทพฯ สมุทรปราการ ในปี พ.ศ. 2418 ตรงกับในสมัยรัชกาลที่ 5 )

 
Close หน้าต่างนี้
Go Top