หมวดสินค้าหลัก

สารสนเทศนักศึกษานักศึกษา ม.รามคำแหง

- ผลสอบภาค ซ่อม2,S/50 ภูมิภาค และ 1/51 ส่วนกลาง (ป.ตรี) ...Update 24 พ.ย. 51
- ตารางสอบไล่รายบุคคล
- การรับตารางสอบไล่รายบุคคล
- คำแนะนำ และข้อปฏิบัติในการสอบไล่
- กำหนดการจัดสอบภาคปฏิบัติและจัดสอบเอง ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์
- ปฏิทินการศึกษา
- กำหนดช่วงรหัส และ วันลงทะเบียน
- ข้อแนะนำการใช้บัตรนักศึกษา (บริการ TMB Electronic Savings)
- ตารางเรียน (มร.30)
- ปฏิทินการลงทะเบียนและสอบ e-Testing
- การเปิดสอนกระบวนวิชา เพิ่มเติม
- งด และ เปลี่ยนแปลง กระบวนวิชา
- นักศึกษาขึ้นทะเบียนขอสำเร็จการศึกษา/
บันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
(สำหรับน.ศ.ที่มีผลสอบผ่านครบหลักสูตรเท่านั้น)
- แนวสังเขปรายกระบวนวิชา
- การเปลี่ยนวุฒิการศึกษาหรือการใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต
- การขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล คำนำหน้า และยศ
- แนะนำระบบการเรียนการสอนของส่วนภูมิภาค
- สมัครสมาชิก Ru.mail เพื่อรับผลสอบและตารางสอบ(สำหรับนักศึกษาป.ตรี)
- การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี
- รับสมัคร/ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต
- e-Services (สำหรับนักศึกษาป.ตรี)
- e-Graduate (สำหรับนักศึกษาป.โท)
Close หน้าต่างนี้
Go Top